24 september 2023
söndag, 16 december 2012 21:14

Storvinst i Kungsleden då Tredje AP-fonden köper Hemsö

Skrivet av 
alt
Kerstin Hessius, vd för Tredje AP-fonden, har godkänt förvärvet av Hemsö.

 

alt

Kungsleden med vd Thomas Erséus såg till att bolagets egna kapital ökade med 850 Mkr.

 

Nu stärker Kungsleden sin likviditet genom att sälja sitt hälftenägande i Hemsö Fastighets AB till Tredje AP-fonden samtidigt som bolaget erhåller en återbetalning av ett aktieägarlån för en total köpeskilling om 3 320 Mkr. Priset för aktierna utgör 1 820 Mkr och återbetalningen av aktieägarlånet 1 500 Mkr. Kungsleden, som har haft flera vinstvarningar efter förlorade skattedomar, vilket lett till att totalt 3,2 Mdr kr står på spel om bolaget förlorar processerna. Kungsleden siktar på att vinna processerna, men bolaget har slopat utdelning för år 2012. I slutet på oktober föll aktien med över 20 procent sedan Thomas Erséus varnade för att pågående skattetvister leda till en likviditetseffekt om minus 3,2 Mdr kr.

 

Vid försäljningen till Tredje AP-fonden tecknar Kungsleden samtidigt ett avtal om att köpa 15 fastigheter, med ett betydande inslag av kontorsverksamhet, av Hemsö för en total köpeskilling om cirka 1 600 Mkr till en direktavkastning av 7,0 procent.

 

Pangea Property Partners och Mannheimer Swartling Advokatbyrå har varit rådgivare.

 

Genom affären blir Hemsö till 100 procent ägt av Tredje AP-fonden. Priset på aktierna överstiger det bokförda värdet på aktieinnehavet med cirka 650 Mkr inklusive transaktionskostnader. Totalt ökar det egna kapitalet med cirka 850 Mkr efter bland annat en skatteeffekt om cirka 200 Mkr. Försäljningen påverkar det utdelningsgrundande resultatet för 2012 med cirka 1 500 Mkr.

 

Affären är en del i implementeringen av Kungsledens nya strategi vars huvuddrag kommunicerades i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet. Försäljningen är ett led i fokuseringen av affärsverksamheten mot helägda fastigheter i tillväxtregioner i Sverige. I och med affären ökar Kungsledens finansiella flexibilitet. Kungsleden kommer att i samband med en kapitalmarknadsdag i början av nästa år närmare beskriva hur frigjort kapital ska investeras inom ramen för den nya strategin.

 

Transaktionen är villkorad av godkännande från Konkurrensverket och beräknas kunna slutföras under det första kvartalet 2013. Frånträde är beräknat till den 15 februari. Kungsleden kommer att kunna tillgodoräkna sig sin andel av förvaltningsresultatet i Hemsö fram till dess.

 

Försäljningen gör att Kungsleden höjer sin prognos från tidigare kommunicerat 300 Mkr till 1 800 Mkr. Efter beskedet om affären steg aktien med 8,3 procent till 36,50 kr. LE