24 september 2023
tisdag, 11 december 2012 22:22

NCC bygger mer kontor i Göteborg

Skrivet av 
alt
NCC bygger fler kontorshus vid Ullevi i Göteborg.


Trots rådande konjunkturläge är intresset för att flytta till nya och bättre kontorslokaler i Göteborg stort. NCC Property Developments nya kontorsfastighet om 14 000 kvm på Ullevigatan är nu fullt uthyrd. Det stora intresset är ett utmärkt underlag för ännu en kontorsfastighet i området.

 

Oavsett konjunktur tror jag att många företag har en klar tanke och långsiktig strategi med sin flytt. Personalen är ett företags viktigaste resurs och genom att investera i nya lokaler med optimerad arbetsmiljö så ökar man medarbetarnas möjligheter att öka sin produktivitet. Då har konjunkturläget mindre betydelse,

säger Manne Aronsson, regionchef för NCC Property Development.

 

Ullevi är ett område under stark utveckling. De infrastruktursatsningar som nu görs på väg- och kollektivtrafik, exempelvis inom västsvenska paketet, har bidragit till beslutet att utveckla ännu en fastighet i området. En fastighet som kommer att ha spårvagnar och bussar precis utanför dörren och gångavstånd till Centralstationen.