24 september 2023
tisdag, 11 december 2012 21:52

Jakobsberg får 1 250 nya bostäder

Skrivet av 
alt
I Sörderdalen i Järfälla finns nu en detaljplan för 1 250 bostäder.

 

Detaljplanen för området Söderdalen har godkänts av kommunfullmäktige i Järfälla. Planen gör det möjligt att göra om Jakobsbergs södra industriområde till ett bostadsområde med cirka 1 250 lägenheter i flerbostadshus, två förskolor, parker, torg och närservice. Den preliminära utbyggnadstiden är cirka 12-15 år. JM har ramavtal för utbyggnationen.

 

– Söderdalen är en del av vår utveckling av Jakobsbergs centrum. Här kommer det finnas såväl restaurang och café som förskola, säger kommunstyrelsens ordförande Cecilia Löfgreen.

 

En park med utrymme för lek och rekreation planeras centralt i området. Vid den norra delen av parken planeras ett litet torg med butiks-/kafélokal i bottenvåningen på ett av bostadshusen. Söder om Mälarvägen planeras en park med en dagvattendamm som kopplar samman parken med grönområdet vid Bällstaån. Utmed åns norra strand planeras för ett rekreationsområde med sittbänkar, bryggor och trädäck.