1 juni 2023
tisdag, 27 november 2012 21:02

Lönnbacken köper av Nordisk Renting i Dalarna

Skrivet av 
alt
Lennart Schönning är styrelseordförande i Lönnbacken Fastigheter.

 

Lönnbacken Fastigheter förvärvar åtta fastigheter i Dalarna av Svenskt Fastighetskapital – ett helägt dotterbolag till Nordisk Renting. Beståndet innehåller äldreboenden och vårdcentraler med långa hyresavtal. Fastigheterna är uthyrda till 99 procent till Landstinget Dalarna och den kommun där fastigheten är belägen.

 

– Vi är mycket nöjda med att ha förvärvat dessa fastigheter. Efter den här affären kommer cirka 80 procent av våra hyresintäkter från kommuner och landsting. Det förvärvade beståndet innehåller det vi letar efter; starka motparter, långa löptider på hyresavtalen i en investeringsregion där vi redan finns etablerade, säger Magnus Edlund, vd för Lönnbacken Fastigheter AB.

 

Sedan tidigare Lönnbacken vårdcentralen i Rättvik med äldreboendet Prästskogen. Där hyrs lokalerna av Landstinget Dalarna och Rättviks kommun. I och med den här affären äger Lönnbacken 29 fastigheter innehållande samhällsnyttig verksamhet med tyngdpunkt på äldreboenden. Det totala värdet är cirka 2,3 Mdr kr och den genomsnittliga löptiden på hyresavtalen är cirka 12 år.