1 juni 2023
måndag, 26 november 2012 22:01

Diös säljer för 140 Mkr i Sundsvall

Skrivet av 
alt
Mercurius 5, Strandgatan 2, Sundsvall.

 

alt

Mercurius 12, Storgatan 6-8, Sundsvall.

 

Diös Fastigheter har tecknat avtal om försäljning av två registerfastigheter, Mercurius 5 och 12, i Sundsvall. Fastigheterna som ligger på nedre delen av Storgatan består av objekten Mercurius 5, 11 och 12, Minerva 4 och 6 samt Bacchus 10, och omfattar en area om cirka 16 300 kvm.

 

Försäljningen sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 140 Mkr, vilket är 24 Mkr mer än senaste värdering.

 

Köpare är Tvättbjörnen Förvaltning AB och tillträde sker när erforderlig fastighetsbildning är klar.

 

– Det här är en bra affär för Diös. Genom försäljningen skapar vi oss utrymme för nya investeringar och kan på så vis vara en engagerad part för Sundsvalls centrumutveckling, säger Hans Axelsson, chef för affärsutveckling.