1 juni 2023
torsdag, 22 november 2012 21:25

1 januari 2013 nya vägtullar i Göteborgs stad

Skrivet av 
alt
Den 1 januari 2013 införs trängselskatt i Göteborg. Totalt finns nu 43 vägportaler uppsatta i Göteborg.

 

Den 1 januari 2013 införs trängselskatt i Göteborg. Under de senaste två åren har Peab på uppdrag av Trafikverket genomfört ett omfattande arbete med nyanläggning och breddning av vägar, nya filer för kollektivtrafik och nyligen färdigställdes den sista portalen vid Marieholmsleden. Totalt finns nu 43 vägportaler uppsatta i Göteborg.

 

Ett fåtal arbeten pågår fortfarande i Peabs omfattande uppdrag med att lägga grunden för vägtullar i Göteborgs stad. Många arbetsmoment under projektets gång har utförts nattetid för att minimera störningar i trafiken.