29 januari 2023
torsdag, 22 november 2012 20:16

1 300 nya markanvisningar i Stockholm

Skrivet av 
alt
Sten Nordin, finansborgarråd (M).

 

alt

Borgarrådet Joakim Larsson (M).

 

På torsdagens exploateringsnämnd fattades beslut om ytterligare 1 300 markanvisningar. Därmed når Stockholm stad årets mål om 5 000 anvisade bostäder.

 

– I budget för 2013 tillför vi ytterligare 50 Mkr för att öka takten i planprocessen för nya bostäder. Staden skickar därmed tydliga signaler att vi tar vårt ansvar för att säkra den framtida bostadsförsörjningen för Stockholm, säger finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M).

 

På stadsbyggnadsnämnden beslutades vidare om totalt cirka 800 nya studentbostäder, varav 720 inom Lappkärrsberget och 80 vid Ruddammsvägen vid KTH. Enligt Erik Slottner (KD) är det förhoppningsvis möjligt att utöka antalet studentbostäder vid Ruddammsvägen.

 

Dessutom beslutade nämnden att verka för ett mer stadslikt Bromma genom att en industribyggnad längs Bällstavägen vid Mariehäll ersätts av hus med 80 lägenheter samt att fyra höghus uppförs vid Liljeholmskajen

 

Ett av husen ska prydas med två våningars restaurangbyggnad. Stockholm får därmed en ny restaurang på 25.e och 26.e våningen med en vidunderlig utsikt. Stockholm ska inte bara ha levande bottenvåningar utan också levande tak, avslutar Erik Slottner.

 

– Nu når vi målet på 5 000 anvisade bostäder under 2012 och fattar beslut om ytterligare 100 anvisningar utöver det. Det betyder att vi har en god marginal för att säkerställa att fler bostäder byggs. Jag är också positiv till att så många byggföretag vill vara med och bygga i Stockholm. Att vi når årets mål för 2012 redan på näst sista nämnden för året ser jag som ett kvitto på att vi fortsätter i rätt riktning, säger borgarrådet Joakim Larsson (M), exploateringsnämndens ordförande.