1 juni 2023
onsdag, 21 november 2012 20:38

Hovrätten: Stenas ombyggnadshyror är skäliga

Skrivet av 
alt
Stenas nya hyror i Norra Kvarngärdet i Uppsala är skäliga anser Hovrätten. Bild: Tema

 

I ett beslut från i går gick Svea hovrätt på hyresnämndens tidigare bedömning angående hyresnivåer för Stena Fastigheters nya hyror efter stambyten och ombyggnationer i Norra Kvarngärdet i Uppsala. Eftersom hovrätten är högsta instans när det gäller hyresprövningar är hyrorna därmed slutligen fastställda.

 

I målet har även frågan om successiv upptrappning av hyran till beslutad nivå prövats. Hovrätten delade även i den frågan hyresnämndens bedömning. Detta får till följd att hyran för hyresgäster som återflyttat till sina ursprungliga lägenheter efter ombyggnationen begränsas till 80, 90 respektive 95 procent av fastställd hyra under en övergångstid på tre år.

 

Stena Fastigheter genomför sedan några år tillbaka stambyten och ombyggnationer i Norra Kvarngärdet i Uppsala. Efter att överenskommelse inte kunde nås med Hyresgästföreningen gällande ombyggnadshyrorna ansökte Stena om prövning i hyresnämnden, vilken kom fram till att de begärda hyrorna var skäliga vid en jämförelse med hyresnivåerna för ombyggda lägenheter hos AB Uppsalahem i grannområdet Södra Kvarngärdet. En skälighetsnivå som nu Hovrätten slutligen fastställt.