29 januari 2023
onsdag, 21 november 2012 20:33

Biomedicum byggs för 3,5 Mdr

Skrivet av 
alt
Akademiska Hus investerar totalt 3,5 Mdr kr i ett nytt Biomedicum, Hagastaden. Bild: Berg Arkitektontor/C.F. Møllers

 

 

En av Europas största medicinska forskningsanläggningar ska byggas vid Karolinska Institutet i nya Hagastaden. Detaljplanen för bygget av Biomedicum, omfattande 76 000 kvm, klubbades av stadsbyggnadsnämnden i Solna i tisdags. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige i december. Byggstart beräknas ske i början av 2014 och inflyttning under 2018.

 

– Det är en mycket viktig pusselbit i att utveckla den nya Hagastaden till ett av världens ledande områden för Life Science. Anläggningen blir ett viktigt nav som kommer att ha stor betydelse för många människors hälsa och möjligheter till ett friskare liv, säger Anders Ekegren, stadsbyggnadskommunalråd i Solna stad.

 

Akademiska Hus investerar totalt 3,5 Mdr kr i byggnaden, som ska uppföras mellan Karolinska Institutets nya aula och Folkhälsohuset ska innehålla laboratorier, kontor och konferenslokaler.