1 juni 2023
tisdag, 20 november 2012 18:04

Castellum investerar för 435 Mkr

Skrivet av 
alt
Claes Larsson, vd Aspholmen Fastigheter.

 

Castellum har via sina helägda dotterbolag påbörjat investeringar om totalt 435 Mkr. För merparten svarar Aspholmen Fastigheter, som bland annat har startat en om- och tillbyggnation för 190 Mkr i en fastighet om drygt 10 000 kvm i centrala Uppsala. I projektet ingår ombyggnation av 5 500 kvm och tillbyggnation av 3 700 kvm till moderna kontorsytor. Uthyrningsgraden i projektet är 30 procent och färdigställande kommer att ske successivt fram till tredje kvartalet 2014.

 

Vidare har Aspholmen påbörjat en ombyggnation av en butiksbyggnad om 8 750 kvm i Boländerna, Uppsala. Investeringen beräknas uppgå till 38 Mkr och färdigställandet ska ske under sista kvartalet 2013. Byggnaden är uthyrd till 65 procent. Dessutom har Aspholmen påbörjat en nybyggnation av 1 400 kvm fullt uthyrda kontorsytor i Kopparlunden, Västerås. Denna investering beräknas omfatta 24 Mkr och färdigställandet ska ske sista kvartalet 2013. 

 

I Fosie/Jägersro, Malmö, har Fastighets AB Briggen köpt en kontorsfastighet om 6 560 kvm, uthyrd till 82 procent, i anslutning till bolagets befintliga bestånd för 89 Mkr.   I Väla Södra, Helsingborg, har Briggen påbörjat nybyggnation av 2 450 kvm kontors- och lagerlokaler – en investering som beräknas uppgå till 35 Mkr och vara färdigställd tredje kvartalet 2013. Den nya byggnaden är fullt uthyrd.

 

I Växjö har Fastighets AB Corallen påbörjat ombyggnation i en fastighet om 30 930 kvm. Ombyggnationen innebär att 2 000 kvm produktionsytor byggs om till moderna kontorsytor. Investeringen beräknas uppgå till 16 Mkr och vara färdigställd första kvartalet 2013. Ytorna som byggs om är fullt uthyrda. Corallen har även påbörjat en ombyggnation i en fastighet i Linköping om 18 000 kvm, där 4 800 kvm byggs om till moderna kontorslokaler. Investeringen beräknas uppgå till 16 Mkr och beräknas vara färdigställd tredje kvartalet 2013. De ombyggda lokalerna är uthyrda till 38 procent.

 

Slutligen har Eklandia Fastighets AB köpt en kontors- och lagerfastighet om 2 270 kvm, belägen längs med E6 norr om Göteborg. Investeringen uppgick till 27 Mkr.