1 juni 2023
tisdag, 20 november 2012 17:40

Andra AP-fonden investerar i amerikanska fastigheter

Skrivet av 
alt
Eva Halvarsson, vd för Andra AP-fonden.

 

Andra AP-fonden investerar 325 MUSD (cirka 2,2 Mdr kr) och får en ägarandel om 41 procent i det amerikanska fastighetsbolaget US Office Holdings. Bolaget samägs med den statliga sydkoreanska pensionsfonden NPS samt ett dotterbolag till det amerikanska fastighetsföretaget Tishman Speyer.


Förutom tre direktägda fastigheter äger US Office Holdings, tillsammans med Government of Singapore Investment Corporation, fastighetsbolaget PPI (Prime Plus Investments Inc) med 12 fastigheter. Totalt omfattar fastighetsportföljen således 15 centralt belägna kontorsfastigheter på cirka 830 000 kvm.


Marknadsvärdet på US Office Holdings innehav uppgår till drygt 1,8 miljarder dollar, varav 70 procent i fastigheter på USAs öst- och västkust, i New York, San Fransisco, Seattle och Beverly Hills. Vidare finns 20 procent av portföljens värde i Chicago.


– Genom den här investeringen kan vi tillsammans med andra långsiktiga investerare med gedigen lokal kompetens och erfarenhet, investera på den amerikanska fastighetsmarknaden. Det är också attraktivt för oss att investera i USA eftersom detta är en mogen och transparent marknad med tillväxtpotential, säger Eva Halvarsson, vd för Andra AP-fonden.