29 januari 2023
söndag, 18 november 2012 20:03

Fabege säljer Klamparen, fd Stockholms tingsrätt

Skrivet av 
alt
Snart äger KLP Eiendom, Klamparen 10, före detta Stockholms tingsrätt, på Kungsholmen.

 

Fabege har avyttrat fastigheten Klamparen 10, Stockholm. Köpare är KLP Eiendom. Försäljningen sker i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 962 Mkr. Fastigheten omfattar cirka 21 000 kvm, uthyrbar area, i huvudsak kontor. Största hyresgäster är Skolverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

Klamparen 10 är fullt uthyrd förutom en yta om 850 kvm som ska byggas om till butikslokal i köparens regi.

 

Köparen tillträder 14 december 2012. Försäljningen ger ett resultat om 12 Mkr före skatt och

33 Mkr efter skatt som kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2012.

 

Fastigheten är färdigutvecklad och det känns bra att avyttra den till en professionell och kunnig fastighetsägare, kommenterar Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef hos Fabege.

 

Fabege köpte Klamparen 10 av GE Real Estate Norden i december 2005 för 700 Mkr. Förvärvet ingick då i en större transaktion om 21 fastigheter i Stockholm om totalt 146 000 kvm då Fabege sålde för totalt 2,1 Mdr kr till GE Real Estate. En förutsättning för att denna storaffär skulle kunna genomföras var just att Fabege fick förvärva Klamparen 10 av GE Real Estate.

 

Under åren har Fabege genomfört en invändig renovering av Klamparen 10 med en ny planlösning, nya ytskikt samt nya tekniska installationer och hissar. Renoveringen har omfattat cirka 21 000 kvm, fördelat på tio våningsplan för hyresgästerna Skolverket, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap samt för Valmyndigheten.

 

Klamparen 10 uppfördes 1984-86 för Stockholms tingsrätt, Sveriges största domstol, med ansvariga arkitekter Per Ahrbom och Lars Fahlsten. Brottsmålsavdelningarna fick ligga kvar i Rådhuset medan avdelningarna för tvistemål, administration och arkiv förlades till det nya huset i kv. Klamparen med närhet till Stockholms Rådhus. Entrén nåddes via en öppen arkad från Fleminggatan. Entréhallen blev byggnadens vackraste rum och är tre våningar hög och domineras av en påkostad och stilig öppen spiraltrappa. Sessionssalarna placerades mot två interna gårdar för att undvika insyn och störande trafikbuller.

 

År 2010 fick Stockholms tingsrätt flytta tillbaka till det nyrenoverade Rådhuset ägt av Specialfastigheters dotterbolag Polisfastigheter.

 

Byggnaden Klamparen 10 blev Blåklassificerad av Stockholms stadsmuseum, det vill säga det kulturhistoriska värdet motsvarade fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.