29 januari 2023
fredag, 09 november 2012 18:54

HEBA: Bostadsbristen bromsar Stockholms utveckling

Skrivet av 
alt
HEBA:s ledning: Frank Sadleir, ekonomichef, Sören Härnblad, ordförande och Lennart Karlsson vd.

 

alt

HEBA har färdigställt Vattenfallet 6, omfattande 77 hyresrätter, i Råcksta.

 

alt

Skylten Råcksta Centrum blev Lysande skylt 2012.

 

Av Stefan Fröjdendahl

 

HEBA, som har en planerad nyproduktion om cirka 650 hyresrättslägenheter i Stockholm under de närmaste tre åren, menar att bostadsbristen bromsar Stockholms utveckling.

 

I samband med att HEBA presenterade sin niomånadersrapport visade bolaget även sin färdigställda fastighet Vattenfallet 6, om 11 våningar och med 77 hyresrätter i Råcksta, endast fem minuter från tunnelbanan. Nu i november sker inflyttning till fastigheten. Intresset för lägenheterna har varit stort,

cirka 1 000 personer hade anmält intresse för de 77 lägenheterna.

 

Fastigheten Vattenfallet 6 har ägts av JM som nu har färdigställt den. Totalt har JM byggt

4 punkthus i Råcksta som Vattenfallet 6. Två att dessa punkthus har JM sålt som bostadsrätter, medan ett såldes som hyresrätter till Stockholmshem och ett som hyresrätter till HEBA. I mars 2011 köpte HEBA Vattenfallet 6 av JM samtidigt som HEBA sålde en fastighet med 102 lägenheter i närliggande Nälsta, ett område med framtida projektmöjligheter. Affären mellan JM och HEBA var totalt på cirka 296 Mkr, varav förvärvet i Råcksta motsvarade ett värde om 167 Mkr.

 

Nyproduktionen av bostäder i Stockholms län är nu cirka 8 000 lägenheter per år. Behovet är 15 000

till 20 000 bostäder per år enligt Länsstyrelsen. Av de 370 000 personer som står Bostadsförmedlingens

kö i Stockholm vill 70 000 personer ha en ny bostad omgående.


Nu växer Stockholms län med cirka 40 000 personer per år, eller till om med som helt Göteborg på tio år, vilket betyder att länet växer från 2,1 miljoner invånare år 2010 till 2,5 miljoner år 2030. Denna befolkningsökning i Stockholm till år 2030 är 22 procent i en prognos, vilket kan jämföras med Londons befolkningsökning till år 2030 som är lägre, eller cirka 16 procent.


Orsaker till att få hyresbostäder byggs

De allt högre priserna på bostadsrättsmarknaden innebär att hyresrätten är ett bättre alternativ för många. Men det produceras ganska få hyresrätter i Stockholm. Skälen är flera. Vid produktionen av hyresrätter blir direktavkastningen låg, ofta inte högre än 3 procent. Vidare är projektkostnaderna höga liksom bristen på byggbar mark samtidigt som detaljplaneprocesserna i regel tar 7 till 8 år innan bygglov beviljas.

 

Dyr nyproduktion

I Stockholm har markpriserna ökat varje år. Enligt Statens Bostadskreditnämnd har under de senaste tio åren byggmaterialkostnaderna stigit med 5 procent och markkostnaderna med 10 procent varje år. I flera fall fördyras produktionen av svåra markförhållanden vilket medför stora kostnader för sanering och grundläggning, sedan är det inte ovanligt att logistiken är besvärande och dyrbar.


Vidare är det även kostsamt med långa projekttider till följd av överklagade detaljplaner, liksom höga krav på parkeringsnormer jämte myndigheternas krav på bullerdämpning och god tillgänglighet.

 

Vällingby parkstad

Området kring Vattenfalls stora byggnader ska bli en stadsdel med nya bostäder, kontor och serviceinrättningar för cirka 3 000 personer, en stadsdel som kallas Vällingby Parkstad.

 

Råcksta planerades samtidigt med grannstadsdelen Vällingby. Detaljplanen utarbetades 1950

och 1951, ett år då Råcksta blev en egen stadsdel 1951. Tidigt införlivades Råcksta i de flesta avseenden med Vällingby och stadsdelen kallas ofta Vällingby-Råcksta.

 

Bebyggelsen i stadsdelen består främst av flerbostadshus men även av områden med radhus och småhus som ligger inbäddade i grönska.

 

Från Vattenfallet 6 tar det endast några minuter att gå till Råcksta Centrum, som är ett tidstypiskt småstadscentrum. Nyligen fick den vackra skylten Råcksta Centrum, ägd av Wallenstam, pris i tävlingen Lysande skylt. Denna tävling arrangeras av Stadsmuseet. Vinnaren, skylten Råcksta Centrum, har röstats fram på webben. Övriga nominerade, som blev slagna av skylten Råcksta Centrum, var skyltarna för DN/Expressen i Marieberg, NK-klockan på Hamngatan samt för Ramlösa på det vackra Centralpalatset på Tegelbacken.

 

Vattenfalls kontor byggstartades år 1958 för att bli färdigt 1964. Vattenfall har nu i stort sett avvecklat sitt huvudkontor i Råcksta och flyttat till Fabeges nybyggda fastighet, Uarda 5, i Arenastaden i Solna.

 

Detaljplanen för Vällingby Parkstad antogs i oktober 2011. Den största byggherren för den nya stadsdelen är Sveafastigheter som bland annat ska uppföra en 13-våningar hög entrébyggnad med vågformade balkonger samt ytterligare två lägre hus, allt ritat av den danska arkitektbyrån 3XN. Längs med stadsdelens diagonala allé ska även ett hundratal stadsradhus uppföras.

 

Även Vattenfalls byggnader, som är kulturminnesförklarade, ska byggas om till bostäder och kontor. Vid T-banestationen ska det anläggas ett 50-talsinpirerat torg omgivet av mindre butiks- och servicelokaler. Det är tänkt att Vällingby Parkstad ska färdigställas inom 5 till 10 år i en naturskön miljö nära Mälaren.