30 november 2023
onsdag, 31 oktober 2012 20:14

Skanska säljer polishus i Malmö Utvalda

Skrivet av 
alt
Skanska säljer ett polishus i Malmö till Hemsö för 137 Mkr. Bild: White arkitekter

 

Skanska säljer sin nyutvecklade och nyligen uppförda fastighet Polisen 1, nära Rosengårds centrum till Hemsö Fastighets AB. Affären genomförs som en bolagstransaktion där köpeskillingen beräknats utifrån ett fastighetsvärde om 137 Mkr. Tillträdet sker den 28 december.

 

Polisstationen omfattar cirka 3 550 kvm och är en del i Malmöpolisens strategi att göra Rosengård tryggare och även en viktig del i polisens långsiktiga arbete i Skåne varför polisen hyr fastigheten av Hemsö på ett 15-årigt avtal.

Fem procent av Hemsös fastigheter utgörs av fastigheter för rättsväsende och närpolisstationen i Rosengård är ett bra tillskott till detta bestånd.

 

– Polishuset passar väl in i Hemsös bestånd, fastigheten ligger ett stenkast från Hemsös befintliga fastighet i Rosengård och är strategiskt intressant. Stor vikt har även lagts vid att skapa en miljöriktig och energieffektiv byggnad säger Per Berggren, vd för Hemsö.

 

Stor vikt har lagts vid att skapa en miljöriktig och energieffektiv byggnad. Energianvändningen beräknas bli cirka 50 procent lägre än gällande byggregler och byggnaden certifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet Leed, med målet att nå den näst högsta nivån Gold.

 

Byggarbetena har också att utförts enligt Skanskas koncept Grön Arbetsplats. Skanska har även använt en ny patentsökt metod, Deep Green Cooling, för att utnyttja den naturliga temperaturen som lagras i marken för att värma och kyla polishuset istället för elkrävande kylmaskiner eller värmepumpar.