11 december 2018

Redaktionen

alt
Microsoft köper mark i Tuna, Sandviken.

 

Gävle kommun och Sandviken kommun i Stockholmsregionen har beslutat att sälja totalt 130 hektar mark till Microsoft för 269 Mkr och skapar på så sätt förutsättningar för en av Sveriges större internationella investeringar.

 

Stockholmsregionen är attraktivt för företag som söker stabila, säkra och hållbara miljöer. Gävle-Sandviken är en av landets starkaste industri- och exportregioner, med styrkor som tillgänglig arbetskraft, mark, fossilfri energiproduktion, stabil driftsäkerhet samt närhet till Stockholm och Arlanda. Totalt säljer Gävle kommun och Sandvikens kommun 130 hektar mark, vilket storleksmässigt motsvarar ungefär 260 fotbollsplaner.

 

– Microsofts intresse av industrimark i två kommuner inom Stockholm Business Alliance är ett glädjande besked och visar på Stockholmsregionens attraktionskraft och globala konkurrenskraft”, säger Anna Gissler, tf vd för Stockholm Business Region.

 

Besluten om markförsäljning fattades vid extrainkallade kommunstyrelsesammanträden i Gävle och Sandviken. Den totala köpeskillingen är 269 Mkr. Gävle säljer mark för 140 Mkr och Sandviken kommun säljer mark för 129 Mkr.

 

– Det är väldigt spännande att ett företag som Microsoft, med en sådan magnitud inom den digitala infrastrukturen, är intresserad av stora markområden inom vår region. Vår målsättning är att detta blir en av regionens största industriella etableringar, säger Patrik Stenvard (M), kommunstyrelsens ordförande i Gävle.

 

– Att världsledande företag visar intresse för vår region stärker vår attraktionskraft och erbjuder spännande utvecklingsmöjligheter. Affären kan förstärka Gävle-Sandviken som en modern industriregion med ännu ett internationellt företag, säger Peter Kärnström (S), kommunstyrelsens ordförande i Sandviken.

 

Arbetet med att stötta Microsoft i investeringsprocessen har skett i ett nära samarbete mellan Stockholm Business Alliance, Gävle-Sandviken, Invest in Gävleborg, Business Sweden samt lokala partners.

Nu hoppas vi att med gemensamma krafter tillsammans med Microsoft skapa förutsättningar för nästa steg, säger Tora Holm, affärsutvecklare på Invest Stockholm som driver arbetet med etableringar inom det regionala samarbetet Stockholm Business Alliance.

alt
Andreas Nelvig, vd för NP3 Fastigheter. Foto: Mike Straneus

 

NP3 Fastigheter har förvärvat sex industrifastigheter om 20.000 kvm med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 125 Mkr. Det årliga hyresvärdet för fastigheterna uppgår till 15,1 Mkr.

 

Fyra av fastigheterna ligger i Östersund och två i Sundsvall. Uthyrningsgraden uppgår till 91 procent och den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till 4 år.

 

Fastigheterna i Sundsvall har tillträtts under fjärde kvartalet 2018 och fastigheterna i Östersund tillträds under januari 2019. Förvärven är gjorda i tre separata transaktioner. 

tisdag, 11 december 2018 12:31

ETTELVA: Nytt hotell på Tegelbacken

alt
Det nya hotellet med vy från Vasagatan.

 

alt

Byggnaden kan innehålla 400 hotellrum, konferenslokaler och verksamheter i bottenvåningen, exempelvis mindre eller större butiker.

 

alt

Det nya hotellet med Centralbron.

 

alt

Det nya hotellet och fler byggnader utan Centralbron.

 

ETTELVA Arkitekter har tagit fram ett förslag på ett hotell som skapar nya kopplingar i ett av Stockholms mest attraktiva lägen. En av Stockholms mest centrala lägen upplevs idag som en stökig och otrygg plats. Tegelbacken är ett rörigt trafiksystem som fungerar som en barriär mellan Riddarholmen och Vasagatan. Diskussioner om Tegelbacken har pågått i åratal, men vägsystemet gör platsen komplicerad.

Tomten ligger på en av stadens mest attraktiva adresser men förutsättningarna är komplexa. Vårt förslag går att realisera redan nu och fungerar oavsett om Centralbron grävs ned eller inte i framtiden, säger Cecilia Hörngren, uppdragsansvarig arkitekt på ETTELVA Arkitekter.

 

Hon fortsätter:

– En välplacerad hotellbyggnad med hög arkitektonisk svansföring läker ett centralt sår i Stockholms hjärta.

 

Stockholms stads vision för 2030 och utvecklingsplanerna gällande Tegelbacken och Järnvägsparken i Södra Klara är omfattande. I Program för City fastslås att ”mångfald av stråk och platser som binder samman stadens delar och skapar tillfällen för möten, evenemang och vila utgör de viktigaste beståndsdelarna i en levande, urban och demokratisk stad”.

 

Utifrån stadens visioner har ETTELVA Arkitekter tagit fram ett nytt koncept för en hotellfastighet på tomten. Byggnaden förvandlar en idag otrygg miljö till en inbjudande entré och promenad från Centralstationen till Stadshuset. Samtidigt ges staden ett nytt vardagsrum på entréplan. På taket skapas nya publika rum som takrestaurang och spa med en slående utsikt som inte tidigare upplevts mot Riddarholmen och Stadshuset.

 

– Med hjälp av väl gestaltad arkitektur kan vi på detta sätt skapa ett nytt publikt rum i staden, knyta samman två viktiga stadsdelar och samtidigt göra en innovativ trafiklösning, säger Cecilia Hörngren.

 

Hotellet kan uppföras som en första etapp i ett nytt kvarter med många tänkbara funktioner. Byggnaden löser en mängd utmaningar på platsen och öppnar upp för en rad nya möjligheter – oavsett om Centralbron grävs ned eller inte.

 

Dagens trafik leds rakt genom huskroppen. Skulle centralbron rivas skapas nya användningsområden av den tidigare interiöra vägbron.

 

Byggnaden består av två huskroppar varav den ena vrids i förhållande till gatuliv för att möjliggöra avfarten från Centralbron genom byggnaden. Denna vridning ger byggnaden en tydlig välkomnande entré i markplan och skapar dessutom terrasser i solläge.

 

Byggnaden kan innehålla 400 hotellrum, konferenslokaler och verksamheter i bottenvåningen, exempelvis mindre eller större butiker. Lobbyn kan med fördel ha rejält tilltagen takhöjd och göras tillgänglig för utställningar och evenemang.

 

Fakta
14.500 kvm BTA i Stockholm City, Södra Klara, Vasagatan mellan Stockholms Centralstation och Riddarfjärden

tisdag, 11 december 2018 12:25

Ny stadsdel vid Carnegie Brygga i Göteborg

alt
Vid Carnegie Brygga i Majorna, Göteborg, planerar Riksbyggen cirka 75 bostadsrätter och Robert Dicksons stiftelse lika många hyresrätter. Dessutom projekterar Hemsö en skola om 2.500 kvm fördelat på två plan. Illustration: Liljewall arkitekter


Riksbyggen har tillsammans med Robert Dicksons stiftelse och Hemsö vunnit en markreservation vid Carnegie Brygga, i Majorna i Göteborg. Målsättningen är att utveckla en ny stadsdel som tar tillvara på områdets unika karaktär och där social- och miljömässig hållbarhet är en röd tråd genom hela projektet. Sammanlagt handlar det om 150 nya bostäder samt lokaler för samhällsservice, bland annat för utbildning.
    

Genom en blandning av upplåtelseformer, olika lägenhetstyper och lokaler för olika verksamheter bildas en levande stadsdel. Den nya stadsdelen blir inte bara för de boende, utan även en plats för arbete och besök i den vattennära miljön.
    

Riksbyggen kommer att bygga bostadsrätter och Robert Dicksons stiftelse hyresrätterna. Hemsö kommer att utveckla en förskola alternativt grundskola och andra lokaler för verksamheter inriktade på samhällsservice. Dessutom ska möjligheten till ett nytt äldreboende i anslutning till parken utredas.
    

– Vi vill utveckla Carnegie Brygga till en inkluderande och tillgänglig plats som är öppen för hela staden, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg.

tisdag, 11 december 2018 12:09

Trophi utvecklar Arninge

alt
Med ett resecentrum för Roslagsbanan, bussterminal och pendlarparkeringar, befäster Arninge sin position som en av Stockholmsregionens viktigaste handelsplatser.


Trophi Fastighets AB påbörjar nu byggnationen av Arninge Station vilket blir navet i Arninge Handelsområde i Täby kommun. Byggnaden kommer innehålla totalt cirka 35.000 kvm handel tillsammans med service och ett nytt resecentrum för Roslagsbanan. Därtill byggs en ny infart för kunder, en bussterminal, stor pendlarparkering och laddstationer för elbilar. Utvecklingen kommer ske i etapper och bland hyresgästerna i första etappen noteras Systembolaget, Blomsterlandet, XXL och Coop.
    

Genom utvecklingen av Arninge Station befäster Arninge sin position som en av Stockholms viktigaste handelsplatser. Den strategiska platsen vid E18 i norra Stockholm förväntas locka många pendelresenärer som vill ta tåget den sista biten in till Stockholm. Till området kommer 760 nya parkeringsplatser, varav 200 garageplatser för pendlare och laddstationer för elbilar.
    

– Arninge har länge varit ett starkt handelsområde tack vare det strategiska läget. Nu när det kommer finnas ett ännu större flöde av resenärer från kollektivtrafik och den nya avfarten blir Arninge handelsplats ett naturligt nav i norra Stockholm med en möjlighet för både butiksetablering och varumärkesexponering. Vi är glada att redan nu kunna välkomna befintliga hyresgäster till nya lokaler, säger Jan Björk, vd för Trophi.
    

Uthyrningen av Arninge Station sker i samarbete med Herde Förvaltning som är specialiserade på utveckling och förvaltning av handelsplatser.
    

Omsättningen i Arninge handelsområde uppgår redan idag till 2,7 Mdr kr årligen och besöks av 6 miljoner personer. I marknadsområdet finns över 300.000 invånare och enligt Trafikverkets prognoser bedöms årsmedelresande uppgå till drygt 5 miljoner personer år 2030. Efter utbyggnaden och kopplingen till lokaltrafiken ökar betydelsen ytterligare.
    

– Vi ser fram emot att nu börja planeringen av en ny modern stormarknad för våra medlemmar och kunder i Arninge. Butiken ska verkligen utstråla matglädje och göra det smidigare att handla både i butik och för de som vill hämta maten de handlat på nätet på vägen hem, säger Linus Edestav, distriktschef för Stockholm Norr på Coop Butiker och Stormarknader.

alt
Daniel Kindberg, före detta vd för Östersundshem, räknar med ett frikännande.

 

Som Fastighetsaktien tidigare har rapporterat visade Ernst & Young i utredning i juni i år att det kommunala bostadsbolaget Östersundshem hade överfakturerat totalt 10,7 Mkr. Enligt rapporten hade den tidigare vd:n Daniel Kindberg brutit mot regeln att inte göra affärer med närstående. Det är genom osanna fakturorsom pengar har förts till Sollefteåföretagarens bolag, skriver nu Ekobrottsmyndigheten i ett åtal.  Enligt åtalet har 11,8 Mkr betalats ut felaktigt från Peab via ett företag i Sollefteå.

 

Enligt Ernst & Young har totalt 10,7 Mkr slussats ut via Peab, varav 4,6 Mkr har gått vidare som sponsring till Östersunds FK. Var resterande 6,1 Mkr har tagit vägen har Ernst & Young inte kunnat säkerställa. Utredningen visade även att Daniel Kindberg har varit aktiv i flera bolag som samtidigt varit underleverantörer till Östersundshem.

 

I maj 2018 avgick Östersundshems styrelse efter att det saknades fortsatt förtroende från ägaren Rådhus AB. Ny vd för skandalomsusade Östersundshem är Johannes Merbom.

 

Åklagare Niklas Jeppsson säger till Aftonbladet:

– Det har fakturerats omfattande arbete som inte utförts. Vi i har utrett det här företagets möjligheter att utföra de här arbetena och vi har personer som varit på arbetsplatserna och kan bevisa att arbetena inte utförts. Det här är uppsåtliga brott som man gjort medvetet. Vi har tillräckliga skäl för att åtala. Utredningen är klar och därmed väcker jag åtal mot de här tre personerna.

 

Sportbladet har talat med Daniel Kindbergs advokat Olle Kullinger.

– Daniel förnekar brott. Han förnekar det bestämt. Det här åtalet bygger på påståenden om utställda fakturor, men att arbete inte utförts, och det är ett grundläggande påstående som gäller för samtliga åtalspunkter. Men Daniels uppfattning är att det är ett felaktigt antagande. Arbetet har utförts enligt det fakturan anger i sin helhet. Ingen har lidit någon skada och det har varit lönsamma projekt för alla inblandade.

 

Daniel Kindberg har även uttalat sig kort till ÖFK:s hemsida.

– Jag förutsätter att jag kommer att bli frikänd och vädjar till media om att ni ska visa samma respektfullhet som ni hittills gjort till mina nära och kära. I övrigt har jag inga kommenterar.

måndag, 10 december 2018 15:22

Scandic expanderar till München

alt
Scandic Munich Macherei ska öpppna år 2021 med 234 rum, restaurang och rooftop-bar. För formgivningen svarar New York-arkitekterna HWKN Hollwich Kushner.


Scandic Hotels har skrivit ett långt hyresavtal med utvecklarna Art-Invest Real Estate och Accumulata Real Estate gällande driften av ett nytt hotell: Scandic Munich Macherei. Hotellet kommer att ligga i det framväxande området Macherei, som ska genomgå en totalförvandling från nuvarande industriprägel till urban känsla med konst- och kulturutbud, nya kontor samt sociala mötesplatser. Området ligger nära centrum med goda kommunikationer till flygplatsen och mässområdet.
    

Scandic Munich Macherei om cirka 11.000 kvm väntas öppna år 2021 med 234 rum och en attraktiv restaurang samt en rooftop-bar med möjligheter till många lokala nöjesevenemang. Hotellet har ritats av New York-arkitekterna HWKN Hollwich Kushner och kommer till sin utformning vara inspirerat av områden som genomgått liknande förvandlingar, exempelvis Brooklyn i New York.
    

Sedan tidigare har Scandic fyra hotell i drift i Tyskland – två i Berlin, ett i Hamburg och ett i Frankfurt. Utöver hotellen i drift finns ytterligare ett hotell i Frankfurt i företagets pipeline, med väntad öppning 2021.
    

– Att öppna och driva Scandic Munich Macherei följer vår strategi att växa i de största tyska städerna. München är eftertraktat för hotellutveckling och vi är glada över att vara en del av det här projektet som kommer att ytterligare öka kännedomen om Scandic i Tyskland, säger Even Frydenberg, President & CEO, Scandic Hotels Group.
    

München är Tysklands tredje största stad med stor affärs- och finansverksamhet. Staden har ett väl utvecklat kultur-, utbildnings- och turistutbud och är dessutom i framkant vad gäller teknik och innovation. 2018 Mercer Survey och Monocle’s Quality of Life Survey 2018 har utsett München till en av världens mest attraktiva städer att leva i.
    

– Vi tror att Scandic är en perfekt partner för detta projekt. De har bevisat sig framgångsrika med att driva välrenommerade hotell i Tyskland. Hotellet kommer att ge ytterligare utvecklad designkänsla till staden. Vi är glada över avtalet och hoppas på fler gemensamma projekt framöver, säger Dr. Peter Ebertz, Art Invest.

måndag, 10 december 2018 12:54

Albano ska certifieras enligt Citylab

alt
Campus Albano, hus 3 och hus 1. Skiss: BSK Arkitekter


På campus Albano i Stockholm byggs 70.000 kvm nya universitetslokaler för 1.000 student- och forskarbostäder samt anlagda parker, butiker och restauranger. Området blir nu den första campusmiljön i landet som registrerar sig för certifiering enligt Citylab och utmärker sig därmed som ett stadsutvecklingsprojekt i absolut hållbar framkant.
    

I Stockholm växer ett sammanhängande universitetsområde fram som sträcker sig från Stockholms universitet i norr, via KTH över till Hagastaden med Karolinska Institutet i väst. Utvecklingen av campus Albano till en modern och konkurrenskraftig universitetsmiljö sker i samklang med naturen och med målsättningen att bli en förebild inom hållbart stadsbyggande. Som ett led i det arbetet har Akademiska Hus och Svenska Bostäder nu valt att registrera campus Albano till certifiering enligt Citylab, som till skillnad från andra hållbarhetscertifieringar inte enbart gäller en enskild byggnad utan omfattar ett helt stadsutvecklingsprojekt.
    

– Citylabs certifieringssystem ger oss bekräftelse på att de visioner, mål och arbetssätt som vi redan från början har satt upp för Albano, faktiskt leder till att vi skapar ett campus med hållbarhet som ledstjärna i alla steg. Citylab ger oss också stöd i de samverkansprocesser som pågår inom projektet och hjälper oss att skapa ett väl sammanhållet område, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus.
    

Certifieringen omfattar tidiga och övergripande planerings- och programskeden. För att bli godkänd ska projektet uppfylla 20 indikatorer, som omfattar såväl kvalitativa som kvantitativa bedömningskriterier och redovisningskrav. Fokus ligger bland annat på processtyrning, organisation, dialog och samverkan samt att projektet exempelvis erbjuder en blandad bebyggelse, hållbara färdsätt, mötesplatser, gröna ytor, ekosystemtjänster och energisystem med låg klimatpåverkan.
    

– Arbetet ger oss en tydlig plattform för att strukturerat arbeta med en hel palett hållbarhetsfrågor. Systemet underlättar exempelvis att medvetet prioritera olika kvaliteter av utemiljön på ett bra sätt, säger Mats Åhlander, projektledare på Svenska Bostäder.
    

Utvecklingsarbetet är ett samverkansprojekt mellan Akademiska Hus och Stockholms universitet, KTH, Svenska Bostäder och Stockholms stad. Att campus Albano ska bidra till en hållbar stadsutveckling är en målbild som aktörerna delar och gemensamt verkar för. Flera hållbara insatser görs, bland annat för att stärka möjligheten för ökad artrikedom för till exempel bin, insekter och fåglar. På området skapas nya vattensystem för att ta hand om dagvatten, förbättra mikroklimatet samt utemiljöer som utformas för att stärka spridningsvägarna för växter och djur. Hållbarhetsarbetet inkluderar även allt från materialval till utformningen av cykelstråk, och för att göra fastigheterna som byggs så energieffektiva som möjligt har Akademiska Hus använt bergvärme- och bergkylsystem och solceller har placerats på tak.
    

Det första spadtaget för campus Albano togs i november 2015 och planerad första inflyttning i universitetslokalerna är år 2020 och i bostäderna år 2021.

måndag, 10 december 2018 12:51

Arwidsro rekryterar Gustav Lilliehöök

alt

                                                                                                                      
Arwidsro stärker organisationen genom rekrytering av Gustav Lilliehöök (bilden) som transaktionsansvarig. Han börjar sin tjänst den 19 januari nästa år 2019. Lilliehöök har flera års erfarenhet från fastighetsbranschen och han kommer närmast från en tjänst som Investment Manager på Brunswick.
    

– Vi är mycket glada över att Gustav Lilliehöök börjar som transaktionsansvarig. Vi står inför en väldigt spännande tid där vi ser att vi kan växa betydligt och då kommer hans gedigna kunnande och erfarenheter samt hans personlighet passa mycket bra in i vår organisation och komplettera oss väl, säger Peter Zonabend, vd för Arwidsro.

måndag, 10 december 2018 12:48

SISAB förstärker projektavdelningen

alt

                                                                                                                                   
Behovet av nya elevplatser är fortsatt stort och nu förstärker SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) sin organisation med två nya topprekryteringar av projektområdeschefer; Pia Lundgren (bilden t v) och Peter Jernberg (t h). Lundgren arbetar idag som projektområdeschef på Akademiska Hus och börjar på SISAB i februari nästa år, medan Jernberg, närmast från konsultfirman Erfator, redan har börjat sin nya tjänst.
    

– Med vårt uppdrag följer ett stor ansvar och då är det tryggt att vi kunna rekrytera två så pass kunniga personer till SISAB, säger Anders Eklund, chef för projektavdelningen.
    

De senaste tre åren har SISAB tillskapat cirka 15.000 nya elevplatser och nästa år är målet ytterligare 5.000 elevplatser. Förutom ny-, om- och tillbyggnader så kvarstår ett fortsatt stort behov av tillfälliga lösningar. Därför har SISAB skapat ett nytt projektområde med fokus på bland annat paviljonguppställningar. Peter Jernberg, som i sin senaste roll på Erfator var projektledare för flera av dessa, blir ny chef för detta projektområde. De senaste två åren har SISAB ställt upp paviljonger med en kapacitet på drygt 3.000 elevplatser.
    

– Självklart vill vi helst bygga nytt men paviljonger hjälper oss inom staden att skaffa fram bra och nödvändiga lokaler snabbt, säger Anders Eklund.

Sida 1 av 817