17 oktober 2019

Redaktionen

 

 Rekryteringen av Petter Green (bilden) innebär att han blir chef för Whites Digital Business Hub, som är en tvärgående affärsenhet med fyra grupper som kommer att vidareutveckla och växa Whites erbjudanden inom områden som BIM, computational design, visualisering, simulering och analys.

Petter Green kommer senast från den digitala byrån Valtech där han var affärsutvecklare och försäljningsansvarig. Han har en lång erfarenhet av strategisk samverkan, tjänstekoncept och digitala lösningar. Under åren har Petter även arbetat nära research- och konsumentpåverkansfrågor.

– Att komma till White i detta skede är en rolig utmaning. Jag vill bidra med stärkt digital affärsutveckling i linje med Whites vision och värden kring kvalitet och hållbarhet. Då skapar vi mervärde för kunderna och en starkare position på marknaden, säger Petter Green, ny chef för Digital Business Hub på White Arkitekter.

– Petter Green bidrar med ny kunskap som kommer att stärka oss. Genom enheten Digital Business Hub utökar vi satsningen på digitalisering. Vi skapar bättre förutsättningar för samverkan mellan våra kompetenser. De digitala modeller vi skapar i våra projekt nyttjas för analys, kommunikation och förvaltning, och är en produkt i sig. Digitaliseringen är ett viktigt verktyg för att vi skall kunna skapa hållbar arkitektur, och nya värden för våra uppdragsgivare, säger Alexandra Hagen, vd för White arkitekter.

– Jag tror på framgång genom effektivt samarbete med engagerade medarbetare. Resultat skapas i ett klimat där man utmanar varandra och med verktyg som engagerar och inkluderar, säger Petter Green.

Petter Green tillträdde som chef för Digital Business Hub den 7 oktober.

 

Magnus Colling, avdelningschef för upphandling på SISAB. Foto: Niklas PalmklintSISAB:s projektportfölj lockar internationella företag till Stockholm. Ett trettiotal europeiska företag inom byggsektorn samlades i Stockholm för att närma sig den svenska marknaden. Initiativtagare för marknadsdagen var SISAB och de kommunala bostadsbolagen tillsammans med Invest Stockholm.

Inom de närmaste åren ska SISAB investera 29 miljarder i utbildningsmiljöer för Stockholms barn och unga. Projektportföljen omfattar hundratals projekt med stor bredd. Omfattningen gör att fler entreprenörer behövs i området.

– Det är viktigt att vi som byggherrar och upphandlare arbetar för ökad konkurrens. Samtidigt är det avgörande att konkurrensen sker på rättvisa villkor, säger Magnus Colling, avdelningschef för upphandling på SISAB.

En del i marknadsdagen, den 16 oktober 2019, var en presentation av krav och förväntningar som Stockholms stad ställer på sina entreprenörer. Initiativet Rättvist byggande, som syftar till att motverka fusk och verka för sund konkurrens på lika villkor inom byggsektorn, presenterades också.

– Som entreprenör för Stockholms stad ska man veta att det lönar sig att göra rätt, säger Magnus Colling.

Dagen avslutades med ett mingel där SISAB tillsammans med Svenska bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem presenterade sina projekt för de besökande företagen. Detta var andra gången som SISAB bjuder in marknaden till dialog och första gången det sker på engelska. En marknadsdag på svenska kommer att arrangeras i SISAB:s egen regi i april nästa år.

 

Flygbild öven centrala Pasila som har ett kollektivtrafiknav med snabba förbindelser till Helsingfors centrum och flygplatsen.

 

Catella har agerat som rådgivare för statliga Senatfastigheter vid försäljningen av en fastighet om 37.000 kvm i centrala Pasila, norr om Helsingfors. Köparen är Skanska


Skanska och Senatfastigheter har tecknat ett preliminärt avtal om en fastighet i centrala Pasila bredvid Pasilas järnvägsstation och Tripla shoppingcenter. Fastigheten omfattar totalt 37.000 kvm byggrätt för kontor-, bostads- och detaljhandel. Transaktionen kräver regeringens godkännande.

Enligt Skanskas preliminära byggplaner kommer tomten att omfatta kontors- och detaljhandelslokaler samt både subventionerade och icke-subventionerade lägenheter. Dessutom kommer en parkeringsplats att byggas. Byggprojektet beräknas starta under andra hälften av 2021.

Pasila är ett kollektivtrafiknav med snabba förbindelser till Helsingfors centrum och flygplatsen. Pasilas järnvägsstation förnyas just nu och när den är klar 2020 kommer den att vara den mest trafikerade stationen i Finland med cirka 47 miljoner passagerare årligen. År 2040 kommer Pasila att vara hem för cirka 30.000 invånare och ge jobb för mer än 50.000 människor.

 Cushman & Wakefield har utsett Lisa Bentley (bilden) till partner för bolagets Global Occupier Services (GOS), logistik- och industristeam. Hon arbetar idag med ledarskap inom GOS, både i Storbritannien och i Europe and the Middle East (EMEA), med transaktioner.

Bentley kommer till Cushman & Wakefield från GE där hon under de senaste tio åren har verkat inom Northern Europe Region som Portfolio Manager. Det betyder att hon fått omfattande erfarenhet av att optimera portföljer, avyttra företag, genomföra konsolideringar och hantera besparingar. Innan denna roll var Bentley fastighetschef på Ford Motor Company i flera år.

Rob Hall, International Partner, Logistics & Industrial – EMEA på Cushman & Wakefield, säger:

– Lisas globala erfarenhet av att integrera och optimera portföljer för stora amerikanska företag ger ett djup och en bredd till vårt kunderbjudande när vi fortsätter att utöka vårt team.

Under 2018 agerade Cushman & Wakefield i transaktioner för mer än 34 miljarder dollar över hela EMEA.

Cushman & Wakefield har stärkt sin kapacitet inom logistik och industri under de senaste månaderna och fastighetskonsulten har rådgett företag i att utforma sina fastighetsportföljer på en ständigt utvecklande marknad definierad av M&A, e-handel och en tillväxtmiljö.

Nya anställningar inom Cushman & Wakefield de senaste tiden inkluderar: Tim Crighton, inom specialistlogistik och detaljhandeln, Hendrick Jung, för hyresgästrepresentation i Tyskland; sektorsspecialisterna Kristoffer Sandberg och Nils Eriksson i Sverige; flera ledande utnämningar i Storbritannien, inklusive Richard Evans som chef för UK Logistics & Industrial, samt Chris Knight i London och Dave Robinson i Leeds.

torsdag, 17 oktober 2019 11:20

LiseLott Nilsson lämnar Telge Fastigheter

 

LiseLott Nilsson började som vd på Telge Fastigheter 2007. Bolaget har under hennes ledning vuxit från tolv medarbetare till i dag nästan hundra.Efter tolv år som vd lämnar LiseLott Nilsson Telge Fastigheter. Rekryteringen av en ny vd påbörjas inom kort.

LiseLott Nilsson började som vd på Telge Fastigheter 2007. Bolaget har under hennes ledning vuxit från tolv medarbetare till i dag nästan hundra. Via ett nära samarbete med Södertälje kommun har Telge Fastigheter bidragit till att Södertäljeborna har fått nya och ändamålsenliga lokaler, bland annat flera nya förskolor, skolor, äldre- och omsorgsboenden.

– LiseLott har gjort ett utmärkt arbete som vd för Telge Fastigheter och utvecklat bolaget till ett modernt fastighetsbolag. Vi önskar LiseLott all lycka framöver, säger Juan Copovi-Mena, vd för Telge AB, och Lars Greger, Telge Fastigheters styrelseordförande, i ett gemensamt uttalande.

– Det har varit jätteroligt att vara med och bidra till Södertäljebornas vardag, att se att det vi gör på Telge Fastigheter har en så stor påverkan. Vi har också gjort en egen spännande resa tillsammans i bolaget. Jag kommer naturligtvis att sakna alla fantastiska medarbetare i bolaget och i Södertälje kommun men nu har det blivit dags för mig att lämna stafettpinnen vidare. Jag känner mig stolt över det vi har gjort tillsammans och jag är laddad för att utforska nya utmaningar, säger LiseLott Nilsson.

LiseLott Nilsson slutar den 1 november. En tillförordnad vd kommer att utses och rekryteringen av en ny, ordinarie vd startar inom kort.torsdag, 17 oktober 2019 10:55

Anbudstävling om Östra Fyrislund, Uppsala

 

På bilden är 1 och 2 industrifastigheter och 3-5 är centrumfastigheter. Bild Uppsala kommunUppsala kommun bjuder nu in till markanvisningstävling för fem fastigheter, varav två har planbestämmelse centrum och tre har industri, kontor och handel. Området ligger vid Kumlamotet och är till stor del obebyggt idag.

 

Resten av marken i området är redan såld eller reserverad till bolag inom bland annat logistik, transport, handel, bygg, verkstad och produktion av allt från högteknologisk utrustning till bröd. Området beräknas tillhandahålla närmare 3.000 arbetstillfällen. Platsen har ansetts vara mycket lämplig för verksamheter tack vare sitt läge nära påfarterna på E4 mot norr och söder mot Arlanda, samtidigt som anknytningar till andra viktiga leder inom staden finns intill.

I området finns inslag av historiska bymiljöer, moderna verksamheter och villabebyggelse. Grönstråk kommer att anläggas och det kommer även finnas plats för restauranger och serviceverksamheter. För att hantera den ökade trafiken i området har kommunen redan breddat väg 282, Almungevägen. En ny större gata, Söderhällbygatan, har byggts i nord-sydlig riktning och ansluter det nya verksamhetsområdet till väg 282 och Rapsgatan.

– Det här är viktigt för hela stadens utveckling. Det skapar fler jobb för Uppsalaborna och är en viktig pusselbit för att vi ska nå vårt mål om 2000 nya jobb varje år, säger Erik Pelling (S), ordförande mark- och exploateringsutskottet.

Utvärdering av anbuden kommer att ske genom en sammanvägd bedömning av markpris och projektbeskrivning. Anbuden ska vara inskickade senast den 20 februari.

torsdag, 17 oktober 2019 10:04

NCC och Micasa bygger vårdboende i Rinkeby

 

NCC ska bygga ett vård- och omsorgsboende med 90 lägenheter åt Micasa Fastigheter i Rinkeby. Illustration: Winroth arkitekterNCC och Micasa Fastigheter ska tillsammans uppföra ett nytt och modernt vård- och omsorgsboende med 90 lägenheter i stadsdelen Rinkeby i Stockholm.

Behovet av nya vård- och omsorgsboenden i Stockholmsregionen är stort. Det aktuella projektet kommer drivas som ett utvecklingsprojekt då det är först ut av totalt sju vård- och omsorgsboenden som Stockholms stad beslutat att Micasa Fastigheter ska bygga fram till 2030.

–Vi ser mycket fram emot att nu få starta projekteringen av ett nytt och modernt vård- och omsorgsboende i Rinkeby. Erfarenheterna från detta projekt kommer ligga till grund för kommande nyproduktion av övriga boenden som planeras runt om i Stockholm, säger Karl Frisell, projektchef på Micasa Fastigheter AB.

Projektet är en totalentreprenad som genomförs i så kallad partnering, där parterna innan byggstart tillsammans planerar, budgeterar och projekterar uppdraget i syfte att komma överens om en riktkostnad för uppdraget.

– Det är glädjande att vi får vara med och genomföra detta nya vård- och omsorgsboende i Rinkeby. NCC har lång erfarenhet av entreprenader där vi i samverkan med kunden och hittar de mest moderna, effektiva och långsiktigt hållbara lösningarna. Inte minst med tanke på den framtida driften av vårdverksamheten, säger Kim Tornell, affärschef NCC Building.

Den totala kostnaden för projektet arbetas fram mellan parterna under projekteringsfasen. Affären orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden vid byggstart som är planerad till hösten 2020. Boendet beräknas stå klart för inflyttning under andra kvartalet 2022. 

Skanska köper mark nära den offentliga stadsparken Discovery Green i centrum av Houston, Texas. Parken ligger intill i Houstons centrala affärsdistrik och George R. Brown Convention Center. I Discovery Green finns bland annat en sjö och utomhusscener.Skanska har köpt fyra tomter, inkluderat ett helt kvarter, om totalt cirka 14.200 kvm i centrala Houston, Texas, USA.

 

Säljaren är en privatperson. Den totala investeringen uppgår till 55 miljoner dollar, cirka 539 Mkr. De fyra tomterna är belägna intill Discovery Green i Houstons centrala affärsdistrikt. Skanska planerar att utveckla en blandning av kontor, flerfamiljshus och ytor för detaljhandel på platsen.

Sedan 2009 har Skanska investerat mer än 2 miljarder dollar, cirka 19,6 Mdr kr, i kontors- och flerfamiljsprojekt i USA, bland annat för huvudkontor till Waste Management Inc, Bank of America, Brooks Sports, PricewaterhouseCoopers och Tommy Bahama.

 

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala.Kommunstyrelsen i Uppsala har godkänt försäljningen av fyra fastighetspaket. För att skapa attraktiva paket har fastigheterna grupperats i de fyra ”paketen” Industripaketet, Storvreta centrum och de två fastigheterna kontorskvarteret Cykelfabriken och Samhällsfastigheten var för sig.


För kommunen är det viktigt att Storvreta centrum säljs till ett marknadsmässigt pris och till en aktör med rätt ambitioner för att skapa goda förutsättningar för en sammanhållen utveckling av centrumet. Fastigheterna har en sammanlagt uthyrbar yta på drygt 4.200 km och en av fastigheterna är oexploaterad och utgör en byggrätt.

– Allt fler kommuner runt om i landet ser över sina fastighetsbestånd. I vårt fall kan en försäljning tillföra resurser, erfarenhet och utvecklingskraft som möjliggör utveckling av Storvreta centrum. För mig är det tydligt att kommunen inte behöver äga en fastighet för att kunna påverka hur en stad ska utvecklas, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Industripaketet består av fem industri- och kontorsfastigheter i Boländerna, två kontors-, industri- och lagerfastigheter i Librobäck och en fastighet med lager, produktion och lättare industri i Vaksala-Eke. Alla fastigheter har nära anknytning till centrala Uppsala. Industripaketet innehåller en attraktiv mix mellan utvecklingsfastigheter och fastigheter med ett befintligt kassaflöde. Sammanlagt består paketet av cirka 49.000 kvm uthyrbar lokalyta och stor utvecklingspotential i byggrätter.

Kontorskvarteret Cykelfabriken och Samhällsfastigheten har bedömts vara mest fördelaktiga att säljas enskilt. Cykelfabriken är en attraktiv kontorsfastighet på drygt 19 400 kvm uthyrbar yta med ytterligare cirka 4.000 kvm under utveckling fördelat på fyra byggnader i centrala Uppsala. Till detta kommer även två byggrätter på sammanlagt cirka 3.800 kvm uthyrbar yta. Samhällsfastigheten är belägen strax norr om Uppsalas stadskärna. Fastigheten är på cirka 2.000 kvm och har Uppsala kommun som enskild hyresgäst med en uthyrningsgrad på 100 procent.

Den formella försäljningsprocessen bedöms starta den 29 oktober och budprocessen kommer pågå under november till januari. De genomförda försäljningarna bedöms vara klara under första halvåret av 2020.
 

Under torsdagen den 17 oktober öppnar Mall of Triple i Helsingfors som är Finlands största köpcentrum om 85.000 kvm lokalyta, med 250 butiker  och minst 60 nya restauranger och kaféer. Köpcentrumet har Helsingfors första sandstrand inomhus och ett surfcentrum,  Foto: Castrén & SnellmanUnder torsdagen den 17 oktober öppnar Mall of Tripla, med 85.000 kvm lokalyta, vilket är Finlands största köpcentrum i Helsingfors med 250 butiker  och minst 60 nya restauranger och kaféer.  Köpcentrumet, som ligger strax norr om stadens centrum, i Pasila. Ägare till köpcentrumet är Tripla Mall Ky är ett JV med YIT Corporation, Etera Mutual Pension Insurance Company, Onvest Oy och Fennia Mutual Insurance Company.

– Vi är övertygade om att folk kommer att älska det här. Vårt mål är att utveckla Mall of Tripla till en ny typ av stadscentrum som verkligen är en del av våra kunders vardag. Detta är den bästa platsen för en ny ”stad i en stad”, eftersom Mall of Tripla är lätt att nå från var som helst. Det viktigaste för oss är dock att människor kommer och tillbringar tid här och känner sig hemma och vill komma tillbaka, säger Kati Kivimäki, vd för Mall of Tripla.


Mall of Tripla har fler än 60 restauranger och kaféer – som erbjuder allt från vardagsrätter till mat av högsta kvalitet. Det omfattande utbudet av upplevelser inkluderar också Helsingfors första sandstrand inomhus och ett surfcentrum, Surf House Helsinki och Biitsi.fi, på bottenvåningen, liksom Finlands musikhall of Fame.

Mall of Tripla tar också med sig en mängd nya märken till den finska marknaden, till exempel populära europeiska klädmärken Reserved, Mojito, Sinsay, House och Cropp. Totalt har Mall of Tripla fem våningar för shopping, full av mode- och livsstilsvarumärken. Första våningen är hemmet till det största stormarknadsnavet i Finland (K-Supermarket, Lidl, Prisma och Alko) och Market Zoo-matmarknaden. Den andra, tredje och fjärde våningen erbjuder ett omfattande urval av mode-, design- och specialbutiker.


Tripla ligger i ett transportnav som är unikt även på global skala. Det är anslutet till Pasilas järnvägsstation, en av de mest trafikerade stationerna i Finland. Stationen ligger i Mall of Tripla, på 4:e våningen. På samma våning finns nya kaféer och restauranger samt mode- och livsstilsbutiker, som Kekäle och TRE. Den översta femte våningen inbjuder till att besöka restauranger och hälsocenter.


– Stadslivet i Helsingfors, i alla dess former, kommer att finnas i Mall of Tripla. Lokala invånare, pendlare, tågpassagerare, ungdomar och familjer och utländska besökare – är alla välkomna. Detta stadscentrum är levande dygnet runt, avsliutar Kivimäki glatt.
Sida 1 av 960