10 december 2018

Redaktionen

alt
Daniel Kindberg, före detta vd för Östersundshem, räknar med ett frikännande.

 

Som Fastighetsaktien tidigare har rapporterat visade Ernst & Young i utredning i juni i år att det kommunala bostadsbolaget Östersundshem hade överfakturerat totalt 10,7 Mkr. Enligt rapporten hade den tidigare vd:n Daniel Kindberg brutit mot regeln att inte göra affärer med närstående. Det är genom osanna fakturorsom pengar har förts till Sollefteåföretagarens bolag, skriver nu Ekobrottsmyndigheten i ett åtal.  Enligt åtalet har 11,8 Mkr betalats ut felaktigt från Peab via ett företag i Sollefteå.

 

Enligt Ernst & Young har totalt 10,7 Mkr slussats ut via Peab, varav 4,6 Mkr har gått vidare som sponsring till Östersunds FK. Var resterande 6,1 Mkr har tagit vägen har Ernst & Young inte kunnat säkerställa. Utredningen visade även att Daniel Kindberg har varit aktiv i flera bolag som samtidigt varit underleverantörer till Östersundshem.

 

I maj 2018 avgick Östersundshems styrelse efter att det saknades fortsatt förtroende från ägaren Rådhus AB. Ny vd för skandalomsusade Östersundshem är Johannes Merbom.

 

Åklagare Niklas Jeppsson säger till Aftonbladet:

– Det har fakturerats omfattande arbete som inte utförts. Vi i har utrett det här företagets möjligheter att utföra de här arbetena och vi har personer som varit på arbetsplatserna och kan bevisa att arbetena inte utförts. Det här är uppsåtliga brott som man gjort medvetet. Vi har tillräckliga skäl för att åtala. Utredningen är klar och därmed väcker jag åtal mot de här tre personerna.

 

Sportbladet har talat med Daniel Kindbergs advokat Olle Kullinger.

– Daniel förnekar brott. Han förnekar det bestämt. Det här åtalet bygger på påståenden om utställda fakturor, men att arbete inte utförts, och det är ett grundläggande påstående som gäller för samtliga åtalspunkter. Men Daniels uppfattning är att det är ett felaktigt antagande. Arbetet har utförts enligt det fakturan anger i sin helhet. Ingen har lidit någon skada och det har varit lönsamma projekt för alla inblandade.

 

Daniel Kindberg har även uttalat sig kort till ÖFK:s hemsida.

– Jag förutsätter att jag kommer att bli frikänd och vädjar till media om att ni ska visa samma respektfullhet som ni hittills gjort till mina nära och kära. I övrigt har jag inga kommenterar.

måndag, 10 december 2018 15:22

Scandic expanderar till München

alt
Scandic Munich Macherei ska öpppna år 2021 med 234 rum, restaurang och rooftop-bar. För formgivningen svarar New York-arkitekterna HWKN Hollwich Kushner.


Scandic Hotels har skrivit ett långt hyresavtal med utvecklarna Art-Invest Real Estate och Accumulata Real Estate gällande driften av ett nytt hotell: Scandic Munich Macherei. Hotellet kommer att ligga i det framväxande området Macherei, som ska genomgå en totalförvandling från nuvarande industriprägel till urban känsla med konst- och kulturutbud, nya kontor samt sociala mötesplatser. Området ligger nära centrum med goda kommunikationer till flygplatsen och mässområdet.
    

Scandic Munich Macherei om cirka 11.000 kvm väntas öppna år 2021 med 234 rum och en attraktiv restaurang samt en rooftop-bar med möjligheter till många lokala nöjesevenemang. Hotellet har ritats av New York-arkitekterna HWKN Hollwich Kushner och kommer till sin utformning vara inspirerat av områden som genomgått liknande förvandlingar, exempelvis Brooklyn i New York.
    

Sedan tidigare har Scandic fyra hotell i drift i Tyskland – två i Berlin, ett i Hamburg och ett i Frankfurt. Utöver hotellen i drift finns ytterligare ett hotell i Frankfurt i företagets pipeline, med väntad öppning 2021.
    

– Att öppna och driva Scandic Munich Macherei följer vår strategi att växa i de största tyska städerna. München är eftertraktat för hotellutveckling och vi är glada över att vara en del av det här projektet som kommer att ytterligare öka kännedomen om Scandic i Tyskland, säger Even Frydenberg, President & CEO, Scandic Hotels Group.
    

München är Tysklands tredje största stad med stor affärs- och finansverksamhet. Staden har ett väl utvecklat kultur-, utbildnings- och turistutbud och är dessutom i framkant vad gäller teknik och innovation. 2018 Mercer Survey och Monocle’s Quality of Life Survey 2018 har utsett München till en av världens mest attraktiva städer att leva i.
    

– Vi tror att Scandic är en perfekt partner för detta projekt. De har bevisat sig framgångsrika med att driva välrenommerade hotell i Tyskland. Hotellet kommer att ge ytterligare utvecklad designkänsla till staden. Vi är glada över avtalet och hoppas på fler gemensamma projekt framöver, säger Dr. Peter Ebertz, Art Invest.

måndag, 10 december 2018 12:54

Albano ska certifieras enligt Citylab

alt
Campus Albano, hus 3 och hus 1. Skiss: BSK Arkitekter


På campus Albano i Stockholm byggs 70.000 kvm nya universitetslokaler för 1.000 student- och forskarbostäder samt anlagda parker, butiker och restauranger. Området blir nu den första campusmiljön i landet som registrerar sig för certifiering enligt Citylab och utmärker sig därmed som ett stadsutvecklingsprojekt i absolut hållbar framkant.
    

I Stockholm växer ett sammanhängande universitetsområde fram som sträcker sig från Stockholms universitet i norr, via KTH över till Hagastaden med Karolinska Institutet i väst. Utvecklingen av campus Albano till en modern och konkurrenskraftig universitetsmiljö sker i samklang med naturen och med målsättningen att bli en förebild inom hållbart stadsbyggande. Som ett led i det arbetet har Akademiska Hus och Svenska Bostäder nu valt att registrera campus Albano till certifiering enligt Citylab, som till skillnad från andra hållbarhetscertifieringar inte enbart gäller en enskild byggnad utan omfattar ett helt stadsutvecklingsprojekt.
    

– Citylabs certifieringssystem ger oss bekräftelse på att de visioner, mål och arbetssätt som vi redan från början har satt upp för Albano, faktiskt leder till att vi skapar ett campus med hållbarhet som ledstjärna i alla steg. Citylab ger oss också stöd i de samverkansprocesser som pågår inom projektet och hjälper oss att skapa ett väl sammanhållet område, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus.
    

Certifieringen omfattar tidiga och övergripande planerings- och programskeden. För att bli godkänd ska projektet uppfylla 20 indikatorer, som omfattar såväl kvalitativa som kvantitativa bedömningskriterier och redovisningskrav. Fokus ligger bland annat på processtyrning, organisation, dialog och samverkan samt att projektet exempelvis erbjuder en blandad bebyggelse, hållbara färdsätt, mötesplatser, gröna ytor, ekosystemtjänster och energisystem med låg klimatpåverkan.
    

– Arbetet ger oss en tydlig plattform för att strukturerat arbeta med en hel palett hållbarhetsfrågor. Systemet underlättar exempelvis att medvetet prioritera olika kvaliteter av utemiljön på ett bra sätt, säger Mats Åhlander, projektledare på Svenska Bostäder.
    

Utvecklingsarbetet är ett samverkansprojekt mellan Akademiska Hus och Stockholms universitet, KTH, Svenska Bostäder och Stockholms stad. Att campus Albano ska bidra till en hållbar stadsutveckling är en målbild som aktörerna delar och gemensamt verkar för. Flera hållbara insatser görs, bland annat för att stärka möjligheten för ökad artrikedom för till exempel bin, insekter och fåglar. På området skapas nya vattensystem för att ta hand om dagvatten, förbättra mikroklimatet samt utemiljöer som utformas för att stärka spridningsvägarna för växter och djur. Hållbarhetsarbetet inkluderar även allt från materialval till utformningen av cykelstråk, och för att göra fastigheterna som byggs så energieffektiva som möjligt har Akademiska Hus använt bergvärme- och bergkylsystem och solceller har placerats på tak.
    

Det första spadtaget för campus Albano togs i november 2015 och planerad första inflyttning i universitetslokalerna är år 2020 och i bostäderna år 2021.

måndag, 10 december 2018 12:51

Arwidsro rekryterar Gustav Lilliehöök

alt

                                                                                                                      
Arwidsro stärker organisationen genom rekrytering av Gustav Lilliehöök (bilden) som transaktionsansvarig. Han börjar sin tjänst den 19 januari nästa år 2019. Lilliehöök har flera års erfarenhet från fastighetsbranschen och han kommer närmast från en tjänst som Investment Manager på Brunswick.
    

– Vi är mycket glada över att Gustav Lilliehöök börjar som transaktionsansvarig. Vi står inför en väldigt spännande tid där vi ser att vi kan växa betydligt och då kommer hans gedigna kunnande och erfarenheter samt hans personlighet passa mycket bra in i vår organisation och komplettera oss väl, säger Peter Zonabend, vd för Arwidsro.

måndag, 10 december 2018 12:48

SISAB förstärker projektavdelningen

alt

                                                                                                                                   
Behovet av nya elevplatser är fortsatt stort och nu förstärker SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) sin organisation med två nya topprekryteringar av projektområdeschefer; Pia Lundgren (bilden t v) och Peter Jernberg (t h). Lundgren arbetar idag som projektområdeschef på Akademiska Hus och börjar på SISAB i februari nästa år, medan Jernberg, närmast från konsultfirman Erfator, redan har börjat sin nya tjänst.
    

– Med vårt uppdrag följer ett stor ansvar och då är det tryggt att vi kunna rekrytera två så pass kunniga personer till SISAB, säger Anders Eklund, chef för projektavdelningen.
    

De senaste tre åren har SISAB tillskapat cirka 15.000 nya elevplatser och nästa år är målet ytterligare 5.000 elevplatser. Förutom ny-, om- och tillbyggnader så kvarstår ett fortsatt stort behov av tillfälliga lösningar. Därför har SISAB skapat ett nytt projektområde med fokus på bland annat paviljonguppställningar. Peter Jernberg, som i sin senaste roll på Erfator var projektledare för flera av dessa, blir ny chef för detta projektområde. De senaste två åren har SISAB ställt upp paviljonger med en kapacitet på drygt 3.000 elevplatser.
    

– Självklart vill vi helst bygga nytt men paviljonger hjälper oss inom staden att skaffa fram bra och nödvändiga lokaler snabbt, säger Anders Eklund.

måndag, 10 december 2018 12:46

Castellums vd för Stockholm slutar på dagen

alt
Anders Nilsson lämnar Castellum.


Castellum förbereder sig för ytterligare tillväxt genom att etablera en ny enhet för logistik, en för investering- och portföljstrategi samt en för kontorslokaler. Detta medför även förändringar i koncernledningen, som utökas med cheferna för dessa enheter.  Samtidigt har en överenskommelse ingåtts med Anders Nilsson som lämnar sin befattning som vd för region Stockholm Norr per dagens datum. Processen med att rekrytera en efterträdande Region-vd för Stockholm Norr har inletts.
    

– Vi ser stark tillväxt framåt, både inom flexibla kontorslösningar och inom logistiksegmentet i och med den ökande e-handeln. Vi vill växa med befintliga och nya kunder i de nordiska städerna och anpassar därför vår organisation för att kunna utveckla erbjudanden som i än högre grad attraherar och bidrar till våra kunders framgång, säger Henrik Saxborn, koncernchef Castellum.
    

Satsningarna på att renodla och fokusera affärsområdena Logistik och Kontor på central nivå är ett led i att stärka spetskompetensen inom respektive segment, men också en del i Castellums tillväxtfokus som kräver helt nya lösningar för såväl distribution och handel som för flexibla kontorslösningar. För att bevara den viktiga lokala förankringen och kundkontakten kvarstår befintlig regionindelning i Castellums fyra regioner.
    

Enheten för Logistik kommer initialt att ledas av Hans Sahlin som idag är verksamhetsutvecklare för Castellums logistikerbjudande. Han har lång erfarenhet av flera roller inom transport och logistikbranschen och kommer närmast från rollen som Director Storage på DHL Freight. Som tillförordnad enhetschef för Logistik kommer Sahlin att ingå i Castellums koncernledning.
    

Rollen som ledare för den nya kontorsenheten beräknas tillsättas i början av 2019 och den personen kommer att ingå i Castellums koncernledning. Samma sak gäller för den nya rollen som ansvarig för investering- och portföljstrategi.
    

Under de senaste åren Castellum ökat sin andel projekt och ser en fortsatt potential i att öka denna del av verksamheten. Genom att inrätta en ny position i koncernledningen med ansvar för samtliga investeringar samt analys och värdering, stärks även denna del av Castellum. Också denna roll beräknas tillsättas i början av 2019.

alt
Rutger Arnhult och Christofer Carlsson satsar nu på att bygga mellan 600-1.000 bostäder i Veddesta för priser mellan 199.000 kr till 595.000 kr för brf-lägenheter mellan 25 och 50 kvm.

 

I det samägda bolaget OXN Holding har Rutger Arnhult och Christofer Carlsson genom vardera ett häftenägande mellan M2 och WELL Fastigheter avtalat om att förvärva en byggrätt 300 meter från nya t-banan i Veddesta.

 

– Vi planerar här 600-1.000 yteffektiva bostäder, mellan 25 och 50 kvm, i storlekar om 1-3 rok, Alla ska ha råd med en yteffektiv bostad. Säljstarten kommer ske inom kort, säger Christofer Carlsson, vd och grundare på WELL Fastigheter.

 

Priserna kommer att ligga från 199.000 kr och en avgift om 5.495 kr för de minsta lägenheterna och upp till 595.000 och en avgift på 11.995kr för 3 rum och kök.

­­

 

– Vi tror att framtiden är kraften i delningsekonomi, och BRF 2.0 är beviset på det. Vi säljer idag utan någon satsning på marknadsföring 2 bostäder om dagen. Vi ska få upp den siffran till 20 per dag. Vi har över 11 Mdr kr i potentiell orderstock på ritbordet och det ska säljas över 3.000 BRF 2.0 bostäder under de närmaste tre åren om vi får som vi vill, avslutar Christofer Carlsson.

 

Med BRF 2.0 betalar köparen en mycket lägre insats än i vanliga, nybyggda bostadsrätter. Priset är lägre eftersom föreningen tar den största delen av lånen. Det innebär att månadsavgiften blir högre än i vanlig nyproduktion. Föreningens lån amorteras successivt av vilket gör att månadsavgiften sjunker succesivt. Köparen äger sin egen bostad, precis som i andra bostadsrättsföreningar.

alt
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

 

Efter en översyn av koncernens ränteriskhantering har Wihlborgs omstrukturerat sin portfölj av räntederivat. Befintliga räntederivat har stängts och nya räntederivat har ingåtts. Undervärden om cirka 940 Mkr har därmed realiserats. Den genomsnittliga räntebindningstiden är efter transaktionerna 3,5 år. Den genomsnittliga räntan i låneportföljen inklusive effekt av räntederivat uppgår nu till 1,39 procent jämfört med 2,35 procent vid utgången av september 2018. Genomsnittlig kapitalbindning uppgår till 6,0 år.

 

Wihlborgs totala låneportfölj uppgår till cirka 22,9 Mdr kr och ränterisken har under senare år hanterats genom en räntederivatportfölj med ett nominellt värde om 9,5 Mdr kr. Derivatportföljen har omfattat såväl vanliga ränteswappar som strukturerade instrument. Som en del av omstruktureringen har samtliga befintliga räntederivat stängts. Nya derivatpositioner till ett nominellt värde om 9,4 Mdr kr har ingåtts och dessa omfattar endast vanliga ränteswappar, och inga strukturerade derivat är del av portföljen idag.

alt
Pembrokes Hästen 21, som ligger i korsningen mellan Mäster Samuelsgatan och Regeringsgatan, har fått en godkänd detaljplan om totalt 40.000 kvm.

 

Den 5 december meddelade Stockholms stad att den godkänt Pembrokes detaljerade utvecklingsplan för Hästen 21, i en blandad utveckling av kvarteret om totalt 40.000 kvm, beläget i hjärtat av Stockholm. Den nya detaljplanen är ett viktigt inslag i Pembrokes långsiktiga vision "Project Access", som syftar till att förbättra tillgängligheten och öka den totala attraktiviteten för hela stadskvarteret.

 

Kärnan i ”Project Access” är ombyggnaden av Hästen 21, som ligger i korsningen mellan Mäster Samuelsgatan och Regeringsgatan. Pembroke vill skapa en byggnad som för 2.000 anställda, samt 27 bostäder och cirka 20 butiker.

 

Pembrokes nya kvarter omfattar även Mästerhuset, PK-huset, med kontor och handel om 35.000 kvm uthyrningsbar yta i direkt anslutning till NK och Smålandstorget, som blir ett nytt offentligt torg. Genom att sammankoppla Hästen 21, PK-huset och Mästerhuset vill Pembroke skapa nya gångstråk genom kvarteret och för att bidra till ett säkrare och mer livfullt gaturum dygnet runt.

 

Pembrokes planer motsvarar visionerna 2030 och 2040 för stadsutveckling i Stockholm. Det är efter ett nära samarbete mellan Stockholms stad och Pembroke under de senaste fyra åren som har resulterat i en slutgiltig detaljplan för Hästen 21, som stadsbyggnadsnämnden godkände den 22 november.

 

Akira Shimizu, Vice President, Head of Nordics på Pembroke, säger:

– Vi är stolta över att staden har antagit detaljplanen för Hästen 21. Det är en viktig milstolpe för projektet, som syftar till att ge nytt liv för hela kvarteret

alt

                                                                                                                        
Bonnier Fastigheter har köpt två större fastigheter i Uppsala under året och har planer på fortsatt expansion på denna markand. Med anledning av detta har Lars Skoglund (bilden) anställts som marknadsområdeschef med uppdrag att bygga upp en lokal förvaltningsorganisation i Uppsala.
    

Lars Skoglund är uppvuxen i Uppsala och har examen i fastighetsekonomi från KTH. Han kommer närmast från AMF Fastigheter där han haft tjänsten som fastighetschef, dessförinnan har han varit anställd som fastighetsförvaltare på Svenska Kyrkan i utlandet och tidigare biträdande fastighetschef på Vasakronan.
    

– Vi ser fram mot etableringen av ett kontor i Uppsala. Vår satsning är långsiktig och vår ambition är att utvecklas till ett av de ledande fastighetsbolagen i Uppsala. Att knyta Lars Skoglund till oss med hans breda kompetens och lokala förankring känns riktigt bra säger, Rikard Bäckman, Chef Fastighetsförvaltning på Bonnier Fastigheter.

Sida 1 av 816