23 mars 2018

Redaktionen

alt
Kungspassagen i centrala Uppsala ska stå färdig under 2020.

 

I ett av Uppsalas bästa och mest centrala lägen planerar Castellum att uppföra Kungspassagen – en fastighet som präglas av hållbarhet och nytänkande, som dessutom blir Uppsalas första WELL-registrerade kontorsbyggnad. Certifieringen är en internationell byggstandard som väger in människors hälsa och välbefinnande i arbetslivet. Fastigheten omfattar 8.000 kvm och beräknas klar för inflyttning under 2020.

 

– Att bygga fastigheter som är hållbara både nu och på lång sikt är viktigt för oss. Att vi dessutom väljer att WELL-certifiera denna fastighet visar att vi månar om människorna som jobbar i fastigheten, det känns riktigt bra säger Björn Johansson, affärsområdeschef region Stockholm-Norr i Castellum.

 

Kungspassagen kommer i enlighet med Castellums hållbarhetspolicy även att certifieras enligt miljöklassificeringssystemet Miljöbyggnad, nivå GULD, en av Sveriges högsta miljöklassningar. Certifieringen ställer extra höga krav på inomhusmiljön, behaglig temperatur och luftflöde, dagsljusinsläpp och noggrant utvalda material utan miljörisker är bara några exempel.

alt
De 150 bostäderna kan byggas i Wättinge, nära Tyresö centrum med direkt kontakt med kommunens viktigaste grönstråk.

 

Sveafastigheter Utveckling har vunnit markanvisningstävlingen för den första etappen av Wättingeområdet, Tyresö kommuns nästa stora utvecklingsområde. Det vinnande förslaget, som planeras i anslutning till Tyresö centrum intill Farmarstigen, öster om Granängsringen, innehåller totalt sju byggnader med varierande karaktär och omfattar cirka 150 lägenheter med framförallt bostadsrätter. Totalt lämnade fyra intressenter in bidrag till tävlingen och av dessa föll valet till slut på Sveafastigheter Utvecklings förslag.

 

– Ställer du höga krav så får du bra projekt som är hållbara över tiden. Det var fyra riktigt bra projekt som tävlade men det här stack ut lite extra och är väldigt genomarbetat på alla punkter, säger Anna Gustafsson, projektledare för Wättinge på Tyresö kommun.

 

Tyresö kommun lyfter även fram vikten av att Sveafastigheter Utvecklings förslag främjar den sociala hållbarheten i området, inte minst genom etableringen av ett nytt torg invid de sju fastigheterna.

 

– Läget är fantastiskt och ligger i anslutning till Tyresö centrum med direkt kontakt med kommunens viktigaste grönstråk. Området kommer också att innehålla förskolor, plats för äldreboende och olika kommunala verksamheter som tillsammans bidrar till den sociala hållbarheten som ska bli områdets signum, säger Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef i Tyresö kommun.

 

– Vi tror på att skapa möjligheter för folk att mötas och det har vi tagit fasta på. I den fysiska strukturen finns det en öppenhet som gör att man kan ta sig genom området; det finns en transparens som bjuder in människor som bor i angränsande områden, säger Rahel Belatchew, vd för Sveafastigheter Utveckling.

 

Materialvalen är ljusa och naturnära och ska samspela med naturen i omgivningen. Hörnen i kvarteret har också fått en karaktäristisk volym med något lutande fasader i plåt. Däremellan är fasaderna putsade. Huset med soltrappan uppe på taket blir klätt i trä. Området ska också innehålla en cykelverkstad i anslutning till ett cykelrum. Detta ska möjliggöra för aktiviteter och bli en naturlig mötesplats.

 

De förslag om bostäder som inte vann tävlingen om Wättinge var: JM och HMXW arkitekter, HSB och Varg arkitekter samt Wästbygg och ZIN arkitektur.

alt
Efter 13 år i Järntorget, varav 7 år som vd, lämnar nu Martin Arkad bolaget, med omedelbar verkan efter oenighet med styrelsen.

 

Styrelsen Järntorget Byggintressenter AB och Martin Arkad har kommit överens om att han lämnar sin post som vd, efter sju år i rollen. Anders Hellberg, CFO, har sedan tidigare av styrelsen utsetts till ställföreträdande vd och tillträder därmed den rollen med omedelbar verkan.

 

Järntorgetkoncernen är inne i en förändringsprocess med förtydligad strategi för en allt starkare position som långsiktig och stabil stadsdelsbyggare i Storstockholm och Uppsala.

 

– Martin har bidragit med en betydande insats för Järntorgets utveckling till det bolag vi är idag. När vi nu går in i nästa fas vill jag från hela styrelsen framföra vår uppskattning till Martin för hans engagemang och kompetens som bidragit till den stabila grund vi nu bygger vidare på, säger Kjell Jansson, styrelseordförande för Järntorget Byggintressenter AB.

 

– Målet att utveckla koncernen Järntorget till en betydande aktör på våra marknader Storstockholm och Uppsala har uppnåtts. Det är med stolthet jag blickar tillbaka på 13 spännande år och en tid av god lönsamhet och fin gemenskap med kompetenta kollegor, säger Martin Arkad.

 

Processen att rekrytera ny ordinarie vd för Järntorget Byggintressenter AB pågår nu.

 

I en kommentar kan sägas att koncernen Järntorget har många osålda bostadsrätter i regionen Stockholm. SF

fredag, 23 mars 2018 12:30

Profi hyr ut 1.050 kvm i Tumba.

alt
Profi utvecklar Alfa Lavals tidigare huvudkontor i Tumba till en fastighet för flera olika tper av verksamheter.


Profi Fastigheter har tecknat ett femårigt hyresavtal med Botkyrka kommun om 1.050 kvm kontor i Tumba. Avtalet innebär att kommunens vård- och omsorgsförvaltning flyttar till Profis fastighet på Gustaf de Lavals väg 10. Tillträde sker under årets andra kvartal.
    

Profi köpte fastigheten, som totalt omfattar 79.000 kvm, i november 2016 med relativt stora kontorsvakanser och har sedan dess drivit ett aktivt uthyrnings- och förvaltningsarbete. Fastigheten, vars största hyresgäst är Alfa Laval, ligger i bästa kommunikationsläge i anslutning till Tumba station och Tumba Centrum.
    

– Avtalet med Botkyrka kommun ligger helt i linje med vår strategi för fastigheten, att utveckla det som en gång i tiden var Alfa Lavals huvudkontor till en fastighet för många typer av verksamheter som är relevanta för de boende i Tumba och Botkyrka kommun, säger Thomas Sipos, vd för Profi.

fredag, 23 mars 2018 12:22

Hemfosa blir helägare av norska GCU

alt
Hemfosas byggnader på Gardermoen Campus i vinterskrud.


Hemfosa köper enligt en tidigare överenskommelse Aspelin Ramms ägarandel om 35 procent i Gardermoen Campus Utvikling AS (GCU), ett joint venture som har uppfört ett specialistsjukhus och ett lokalmedicinskt center i den kompetenspark inom hälso- och sjukvård som etableras nära Gardermoens flygplats strax norr om Oslo. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 330 MNOK. Samtidigt kommer vidareutvecklingen av området fortsatt ske i den befintliga joint venture-strukturen med Aspelin Ramm. Hemfosa har i samband med transaktionen säkerställt långsiktig finansiering av sjukhuset och det lokalmedicinska centret genom ett grönt lån om 1,5 Mdr kr från Swedbank.
    

GCU äger två fastigheter som nyligen blivit färdigställda, dels ett specialistsjukhus som är fullt uthyrt till Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL) med ett 25-årigt hyresavtal, dels ett lokalmedicinskt center, även det fullt uthyrt till Ullensaker kommun med ett 30-årigt hyresavtal samt ytterligare ett antal hyresgäster inom vård- och omsorgssektorn.
    

– Byggnationen har gått helt enligt plan och vi är mycket glada att bli långsiktiga ägare till dessa moderna hälso- och sjukvårdsfastigheter. Vi ser fram emot ett nära samarbete med LHL, Ullensaker kommun och övriga hyresgäster i utvecklingen av fastigheterna och detta spännande kompetenscentrum. Det är ett expansivt område med ett mycket bra läge och vi ser goda möjligheter till fler utvecklingsprojekt på Cardermoen Campus tillsammans med Aspelin Ramm framöver, säger Jens Engwall, vd för Hemfosa.
    

Gardermoen Campus har som målsättning att området ska bli en knutpunkt för utveckling av framtidens hälso- och sjukvård med nyskapande verksamheter inom bland annat forskning, utveckling, behandling och rehabilitering. Innovationsmöjligheterna inom den norska hälsovårdssektorn är många och genom att samla olika hälsoaktörer på en och samma plats är målet att skapa en arena för samarbete och innovation.

alt
Gängtappen. Fotograf: Felix Gerlach


Wihlborgs har tecknat hyresavtal med Media Evolution som flyttar in på två våningar i Gängtappen i Malmö, totalt 1.600 kvm. Det blir en kreativ plats i byggnadens bottenvåning för möten och evenemang, mat och service för både företag i huset och andra. På den andra våningen planeras ett co-working space där mindre företag kan hyra arbetsplatser. Verksamheten planeras starta 1 oktober 2018.
    

Media Evolution arbetar för ökad tillväxt och innovation inom de digitala branscherna och ägs av sina medlemmar, för närvarande 400 företag och organisationer. Under 2012 skapade Media Evolution tillsammans med Wihlborgs Media Evolution City i Dockan i Malmö. Nu tas nästa gemensamma steg genom satsningen i Gängtappen, som en gång byggdes som huvudkontor för Kockums, och ligger ett stenkast från Media Evolution City.
    

– Media Evolution har betytt väldigt mycket för Dockans utveckling. De har skapat en unik plats för innovation och möten mellan startup-företag och etablerade företag. Därför är vi mycket glada att kunna utveckla vårt samarbete, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs.  
    

Gängtappen med 15.000 kvm kontor fördelat på 15 våningar ritades av Paul Hedqvist och uppfördes ursprungligen 1958 som huvudkontor åt Kockums. För nio år sedan köpte Wihlborgs fastigheten och bolaget har sedan dess moderniserat lokalerna och tecknat avtal med bland annat Länsförsäkringar Skåne (5.200 kvm på de översta våningarna). I sommar flyttar även Wihlborgs sitt huvudkontor till Gäntappen.

alt

                                                                                                                                      

Stockholmshems vd Eva Nygren (bilden) får en ny roll som fastighetsstrateg på koncernbolaget Stockholms Stadshus AB och hon lämnar Stockholmshem den sista mars. Ny vd för Stockholmshem från den 1 april föreslås istället bli Anette Sand som idag är vd på systerföretaget Familjebostäder.

 

– Vi rekryterar Eva Nygren till koncernbolaget för att stärka det centrala arbetet med stadens fastighetsstrategier samt hållbarhetsfrågor inom CSR, säger Ingela Lindh, vd på Stockholms Stadshus AB.

 

– Det innebär att Eva bland annat kommer att arbeta med balansen mellan de allmännyttiga och affärsmässiga uppdrag, som stadens bostadsbolag har. Det är frågor som Eva har drivit på Stockholmshem och som vi nu vill att alla bolag drar nytta av, förtydligar Ingela Lindh.

 

Eva Nygren har en lång erfarenhet av olika chefsuppdrag inom bostadssektorn och arbetade i åtta år som vd på Telge Bostäder innan hon blev vd på Stockholmshem i oktober 2015.

 

– Vi tackar Eva för hennes engagemang och driv i att utveckla bolaget under de här åren och är glada över att hela koncernen nu får ta del av hennes fastighets- och hållbarhetskunnande, säger Stockholmshems styrelseordförande Kadir Kasirga (S).

torsdag, 22 mars 2018 16:08

S&P: Ökad skuldsättning i kommunerna

alt
Från vänster: Dennis Nilsson, associate, Erik Karlsson, kreditanalytiker, Carl Nyreröd, director, och Carina Johansson, associate på Standard & Poor’s.

 

Av Lars Erkisson


På ett frukostseminarium som Standard & Poor’s Rating Services (S&P Global) bjöd in till under torsdagen redovisade och kommenterade kreditvärderingsinstitutet några av sina senaste rapporter, vilka kriterier som företaget använder sig av och gav en bild av hur Sveriges kommuner använder sina kreditbetyg.

 

Inledningsvis konstaterade Carl Nyreröd, Director på S&P, att det i Sverige är cirka 20 kommuner, 20 offentligt ägda bolag samt staten som använder sig av Standard & Poor’s rating och att användningen bland dessa generellt är hög. Även de bolag som i praktiken inte längre använder sig av kreditbedömningen för att ta upp lån eller emittera obligationer, tenderar att behålla sin rating för att ha kvar sin transparens gentemot marknaden.

 

Globalt sett är trenden tydlig att ländernas delstats/kommunsektorer generellt sett ökar sina obligationsvolymer. Högst och mest växande bland denna emittentgrupp är Kina som sedan 2013 har ökat sin andel av den totala skuldstocken från 23 procent till 36 procent. På europanivå leder Tyskland och Spanien med ökande emissioner (om än i avtagande takt), medan Norge och Sverige är de som driver tillväxten i Norden.

 

S&P estimerar att nordiska kommuner/regioner vid utgången av 2019 kommer ha en sammanlagd låneskuld på 217 miljarder euro. En tydlig trend är ökningen av grön finansiering, exempelvis för satsningar på förnybar energi och kollektivtrafik.

 

En del i seminariet behandlade svenska kommuners ränterisk. I en internationell jämförelse har kommunerna stor riskaptit med en högre andel korta lån samt korta räntebindningstider än de andra i jämförelsegruppen. Riskexponeringen reduceras dock genom användande av derivat. En ytterligare förmildrande faktor är att en stor andel av skulden ofta vidareutlånas till bolagssektorn, och då till stor del till starka självförsörjanden bostadsbolag. Riskerna uppvägs också av ett stabilt ramverk inom vilket kommunerna har möjligheter att höja avgifter och skatter samt att kommunerna många gånger har stora övervärden i sina bostadsbestånd.

 

Kommunernas kreditbetyg påverkas därmed inte särskilt mycket av den högre ränterisken på kort sikt, men skulle kunna göra det vid ett långvarigt högt ränteläge.

alt
Entrén till Friskis & Svettis nya anläggning i Örebro.

 

Efter en lång förhandlingsprocess är det nu klart att Friskis & Svettis öppnar en fjärde träningsanläggning hos Castellum i Örebro. Träningskedjan har passerat 20.000 medlemmar i Örebro och har upplevt att de har ett högt tryck på de befintliga anläggningarna som behöver avlastas. Den nya lokalen är på 2.900 kvm och ligger på Adolfsbergsvägen på Aspholmen. Det nya gymmet kommer att bli deras största i Örebro med ett brett utbud av gym- och gruppträning.

 

– Lokalen är en del i ett nytt område som växer fram på Aspholmen där den tidigare Örebromässan låg. Stora delar av området har bytt verksamhetsinriktning, befintliga lokaler förädlas till mer moderna och utomhusmiljön blir mer ombonad. Vi är jätteglada att välkomna Friskis & Svettis som ny hyresgäst till Castellum i Örebro, säger Per Gawelin, vd på Castellum i Region Mitt.

alt
Stadsradhuset är det största av de tre hustyperna i Solna Trädgårdsvarter som byggs i tre plan.

 

JM köper byggrätter för 47 småhus i Järvastaden, Solna, från Vasakronan. Fastighetsvärdet i affären uppgår till 129 Mkr och tillträde och betalning sker under årets första kvartal.

 

Med förvärvet fortsätter JM utvecklingen av Järvastaden där bolaget har varit aktivt sedan 2006. Det nu aktuella projektet heter Solna Trädgårdskvarter och består av välplanerade radhus och kedjehus i olika storlekar. Säljstart för första etappen planeras ska i vår.

 

– Solna är en mycket attraktiv kommun och vi är mycket glada att kunna stärka vår position med ytterligare ett småhusprojekt i Järvastaden, säger Erik Ragnerstam, regionchef JM Stockholm Öst.

Sida 1 av 702