23 februari 2019

Redaktionen

onsdag, 13 februari 2019 15:28

Stark utveckling för Stockholms Hamnar

 

Stockholms Hamnar äger Magasin 3 i Frihamnen, med hyresgästen Brewing Co som sedan 2018 brygger och säljer ekologisk öl och driver restaurang med närproducerad och ekologisk mat.

 Ett strategiskt arbete med förvaltningen har bidragit till att omsättningen i Stockholms Hamnars fastighetsverksamhet har fördubblats på tio år. Fler hyresgäster med publik verksamhet och miljöfokus flyttar nu in i hamnnära lokaler.

 

– Ett långsiktigt och systematiskt arbete med att marknadsanpassa hyrorna har bland annat bidragit till en ökad omsättning i vår fastighetsverksamhet. Energioptimering och förnyelsebar energi, som solcellsanläggningar, är andra framgångsfaktorer som har minskat våra kostnader, säger Karin Brofelth, fastighetschef på Stockholms Hamnar.

 

Fastighetsverksamheten står för närmare 30 procent av Stockholms Hamnars totala omsättning. I lokalerna finns 350 hyresgäster som arbetar med allt från sjöfart och media till museum, restauranger och bryggeri.

 

För att stärka attraktionen i områdena arbetar Stockholms Hamnar aktivt med att hyra ut till publika verksamheter med miljöfokus. Ett exempel är Stockholm Brewing Co som sedan 2018 brygger och säljer ekologisk öl och driver restaurang med närproducerad och ekologisk mat i Magasin 3 i Frihamnen.

onsdag, 13 februari 2019 15:21

Ny vd till Ekerö Bostäder

 

Timo Siikaluoma lämnar efter cirka ett år posten som vd för Ekerö Bostäder.

 AB Ekerö Bostäders styrelse och vd Timo Siikaluoma har enats om att gå skilda vägar och det kommunägda bolaget har beslutat att påbörja rekryteringen av en ny vd. Ekerö Bostäder planerar för en kraftig utbyggnad av hyreslägenheter, bland annat på Adelsö, i Stenhamra Centrum och i Svartsjö. Samtidigt planerar företaget för en omfattande fortsatt upprustning av befintligt lägenhetsbestånd. Siikaluoma började på Ekerö Bostäder i februari i fjol.

 

– Jag har som vd haft förmånen att vara med och arbeta fram en planering för cirka 500 nya bostäder varav cirka 300 är under pågående planprocesser. Jag hade gärna velat vara med till genomförandet. Men i vissa frågor om företagets inriktning och organisering har jag inte vunnit lika uppfattning med styrelsens företrädare. När uppfattningar går isär är det styrelsens uppfattning som gäller, varför beslutet är att gå skilda vägar. Jag tackar styrelsen för uppdraget jag har haft åt Ekerö Bostäder och önskar företaget framgång i fortsättningen och medarbetare all lycka på företaget och privat, säger Timo Siikaluoma.

 

I dagsläget har AB Ekerö Bostäder 903 hyreslägenheter och radhus som främst finns runt Ekerö tätort, men även i Stenhamra, i Drottningholm och på Adelsö. Visionen är att bolaget år 2020 äger och förvaltar 1.100 lägenheter och har bland Sveriges nöjdaste hyresgäster.

 

I januari utsågs Mikael Nicander till ny vd för Stendörren efter Fredrik Brodin.

 


EQT Real Estate tillkännager via Stendörren Real Estate resultatet av det offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Stendörren och förlänger acceptperioden


Den 27 november 2018 tillkännagav EQT Real Estate II ett offentligt kontant erbjudande till aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB till ett pris av 99,69 kr per aktie. Den 10 december 2018 förklarade Stendörren Real Estate att erbjudandet var villkorslöst och att erbjudandet skulle vara klart. Den 21 december 2018 tillkännagav Stendörren Real Estate utfallet av erbjudandet och förlängde samtidigt acceptperioden till 16 januari 2019. Godkännandeperioden förlängdes senare till 8 februari 2019.

 

Stendörren Real Estate tillkännager resultatet av erbjudande och förlänger nu acceptperioden till 26 februari 2019 för att ge de återstående aktieägarna en sista möjlighet att acceptera erbjudandet.

Vid utgången av den förlängda acceptperioden den 8 februari 2019 hade erbjudandet godkänts av aktieägare som representerar totalt 3.258.736 B-aktier i Stendörren, motsvarande 11,57 procent av samtliga aktier och 6,43 procent av alla rösträtter i Stendörren.

Stendörren Fastigheter har förvärvat 7.356.773 aktier, varav 2.000.000 A-aktier och 5.356.773 B-aktier, från Kvalitena AB (publ), Förvaltningsbolaget Hummelbosholm, Knut Poussette, Hans Lycketorp och Seth Lieberman, utanför erbjudandet, vilket motsvarar 26,13 procent av samtliga aktier och 50,06 procent av samtliga rösträtter i Stendörren.

Stendörren Real Estate har dessutom utnyttjat köpoptionen utfärdat av Kvalitena AB (publ), som täcker 500.000 B-aktier i Stendörren, vilket motsvarar 1,78 procent av samtliga aktier och 0,99 procent av samtliga röster i Stendörren.

Stendörren Fastigheter har även på marknaden förvärvat 331.500 B-aktier, vilket motsvarar 1,18 procent av samtliga aktier och 0,65 procent av alla röster i Stendörren.


Stendörren Fastigheter har inga andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering för aktier i Stendörren.

 

onsdag, 13 februari 2019 12:37

Logicenters ökar i Danmark

 

 

Interiör i Logicenters senaste förvärv i Danmark.

 
Nu stärker Logicenters portföljen på den danska marknaden. I logistiknavet Brøndby förvärvar bolaget en anläggning om 17.400 kvm. Den befintliga hyresgästen Mediq Danmark A/S kommer att ha kvar sin verksamhet i fastigheten.

Logicenters har sedan tidigare ett samarbete med Mediq i Finland och i samband med förvärvet i Brøndby utökas samarbetet även till Danmark.

– Vi är väldigt nöjda med förvärvet i Brøndby, då det är en strategiskt belägen tillgång i ett område med ljusa framtidsutsikter. Vi ser dessutom fram emot att utöka samarbetet med Mediq i Danmark, säger Anders Østergaard Hansen, Investment Manager på Logicenters.

– Vi är glada att vår framtida hyresvärd av vårt huvudkontor i Danmark är en långsiktig ägare som Logicenters och vi ser fram emot vårt samarbete framöver, säger Ulrik Rokkedal Therkildsen, Managing Director för Mediq Danmark.

 

 

Tillsammans med Atrium Ljungberg arbetar Scheiwiller Svensson med den nya detaljplanen för boskapshallarna, som ingår i Stockholms Stads detaljplaneetapp 1.

 Omvandlingen av Slakthusområdet i södra Stockholm har börjat ta fart. Scheiwiller Svensson har fått uppdraget att ansvara för detaljplanearbetet med de över 100 år gamla boskapshallarna i anslutning till slakthuset. Dessa klassiska, byggnadsminnesmärkta hus ska bli en samlingspunkt som kan komma att rymma allt från kultur, mat och nöje till kreativa utbildningar.


Slakthusområdet är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt i modern tid. De klassiska boskapshallarna i områdets västra del är över hundra år gamla. Stockholms stadsmuseum har blåklassificerat dem.

 

Tillsammans med fastighetsbolaget Atrium Ljungberg arbetar Scheiwiller Svensson med den nya detaljplanen för boskapshallarna, som ingår i Stockholms Stads detaljplaneetapp 1.


Kultur i ordets bredaste bemärkelse

Scheiwiller Svensson och Atrium Ljungberg siktar på att fylla boskapshallarna med kultur, i ordets bredaste bemärkelse. Visionen är att det ska finnas plats för ung, urban kultur som i nyligen nedlagda Nobelberget. Men också klassisk kultur som museer.

 

– I boskapshallarna ska också finnas plats för restauranger, barer och saluhallar, säger Martin Lundin, arkitekt på Scheiwiller Svensson. I kombination med kontor och kanske kreativa skolor så finns potential till en spännande plats, ett nav i stadsdelen. I den största hallen kommer flera av aktörerna kunna dela på en gemensam publik miljö, fortsätter han.

 

Konkreta intressenter finns i alla genrer av verksamheter. Utmaningen ligger nu i att förbereda detaljplanen och den närmaste stadsmiljön för ett brett spektrum av framtida, okända användningsområden för boskapshallarna. Detta samtidigt som byggnadernas ursprung och historia tas om hand och framtidssäkras på ett smart sätt. I Scheiwiller Svenssons team ingår även byggnadsantikvarie och landskapsarkitekt.

 

Från industriområde till levande stadsdel

Slakthusområdet har anor från 1900-talets början. Stadsdelen ligger i södra Stockholm och är den mest betydande delen av utvecklingsprojektet Söderstaden. Under ett decennium ska det förvandlas från industriområde till levande stadsdel, med inspiration från New Yorks Meatpacking District och Londons Kings Cross. I januari i år meddelade Atrium Ljungberg att bolaget ska satsa cirka 8 Mdr kr i Slakthusområdet. Se länk.

 

Boskapshallarna ingår i den första etappen för omvandlingen av området. Samråd äger rum under hösten 2019.

 

– Vi vill göra Slakthusområdet till hela Stockholms mötesplats för mat, kultur och upplevelser, säger Jon Allesson, ansvarig för affärsutveckling inom stadsinnovation på Atrium Ljungberg. Det är en historisk plats med fantastiska förutsättningar att bli en levande, hållbar och innovativ stadsdel.

 

tisdag, 12 februari 2019 17:30

Nyfosa ökade vinsten till 1,6 Mdr

 

Jens Engwall, vd för Nyfosa.

 Med värdeökningar för fastigheter om 800 Mkr (376), varav 658 Mkr (348) var orealiserade steg nynoterade Nyfosas helårsvinst efter skatt till 1.615 Mkr (1.215), motsvarande 9,63 kr (7,24) per aktie. Intäkterna ökade till 1.064 Mkr (1.031) medan driftnettot minskade till 728 Mkr (746) och förvaltningsresultatet föll till 918 Mkr (1.013) – minskningar som främst var hänförliga till en större fastighetsportfölj, en växande organisation och kostnader i samband med delnings- och noteringsprocessen.

 

Fastighetsförvärv för 3,7 Mdr (1,7) bidrog till att portföljens värde ökade till 15,6 Mdr kr (12,1) vid årets slut. Därutöver äger Nyfosa fastigheter för 3,8 Mdr kr via Söderport, ett joint venture som ägs tillsammans med AB Sagax.

 

Nyfosas räntebärande skulder ökade med netto 1.658 Mkr till 8.240 Mkr och finansierades till en medelränta om 1,6 procent. Det egna kapitalet uppgick till 8.392 Mkr (3.479) och soliditeten till 48,3 procent (25,5).

 

– Noteringen på Nasdaq Stockholm i november markerade starten för Nyfosa som ett självständigt bolag. Vi har en stark balansräkning och goda finansieringsmöjligheter. Efter rekryteringar under fjärde kvartalet av flera nya medarbetare till viktiga funktioner är vi redo att inleda vår expansion. Just nu tittar vi på ett flertal intressanta affärer i olika sektorer. Målet är en årlig tillväxt om 20 procent i resultat och fastighetsbestånd, säger vd Jens Engwall.

 

På börsen blev Nyfosa en vinnare då aktien steg med 5,8 procent till 49,80 kr. LE

tisdag, 12 februari 2019 17:15

Rekordstarkt resultat av Wihlborgs

 

Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

 Wihlborgs Fastigheter redovisar en helårsvinst efter skatt om 2.403 Mkr (2.568), motsvarande ett resultat per aktie om 15,63 kr (16,71). I resultatet ingick värdeförändringar i fastigheter med 1.312 Mkr (1.851) medan värdeförändringar för derivat uppgick till 964 Mkr (201). Hyresintäkterna ökade med 14 procent till 2.684 Mkr (2.351), medan driftsöverskottet steg med 13 procent till 1.941 Mkr (1.717) och förvaltningsresultatet förbättrades med 19 procent till 1.406 Mkr (1.179).

 

– Ända sedan vi börsnoterades 2005 har varje år varit ett rekordår, oavsett om man ser till hyresintäkter, driftsöverskott eller förvaltningsresultat. Det visar att det ligger djupt rotat i vår kultur att vi ständigt strävar efter att ta ansvar för det vi har och att utveckla det vidare, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

 

Under året köpte Wihlborgs fastigheter för 900 Mkr (2.780) och investerade 1.239 Mkr (1.061) i befintligt bestånd, vilket bidrog till att portföljens värde steg till 42,1 Mdr kr (38,6).

 

– Vår projektportfölj är rekordstor, med beslutade investeringar om över 2 Mdr. Med våra utvecklingsprojekt skapar vi nya affärsmöjligheter som, tillsammans med låga vakanser i befintliga fastigheter, kommer att utgöra grunden för vår fortsatta tillväxt, säger Hallengren.

 

Wihlborgs räntebärande skulder ökade under året till 22.814 Mkr (20.653), motsvarande en belåningsgrad om 54,1 procent (53,5), och finansierades till en sänkt snittränta till 1,40 procent (2,53). Det egna kapitalet steg till 15.530 Mkr (13.592) efter att 480 Mkr delades ut till aktieägarna under det andra kvartalet. Soliditeten stärktes till 36,3 procent (34,7) och det långsiktiga substansvärdet ökade till 122,64 kr (114,00) per aktie.

 

Efter årets slut har Wihlborgs fortsatt att stärka sin position på Ideon i Lund genom att köpa fastigheterna Nya Vattentornet 2 och 4 om 49.000 kvm för 1.260 Mkr.

 

Inför årsstämman förslås att utdelningen för året höjs med 20 procent till 3,75 (3,13) per aktie. LE

tisdag, 12 februari 2019 17:01

Sverker Källgården, ny vd för Cibus

 

 


Styrelsen för Cibus Nordic Real Estate AB har utsett Sverker Källgården (bilden) till ny vd för bolaget från och med den 4 mars 2019.

 

Sverker Källgården har en stor erfarenhet från fastighetsbranschen. Senast var han i fem år vd för ByggPartner, ett svenskt byggföretag. Under denna tid ledde han ByggPartners omvandling till ett lönsamt företag som var lämpligt för notering. Han verkade framgångsrikt för bolagets notering på Nasdaq First North och han fortsatte arbetet med att utöka bolagets investerarbas och öka kunskapen om företaget. Före ByggPartner hade Källgården ledande befattningar i NCC och i Hufvudstaden, där han bland annat tjänstgjorde i sju år som vd för AB Nordiska Kompaniet, NK.

 

– Cibus är för närvarande i en mycket intressant fas då verksamheten växer och enligt affärsplanen ligger de viktigaste fokusområdena i att öka kunskapen om företaget bland stora investerare såväl som att skapa en intern organisation för företaget. Vi tror starkt på att vi i Sverker har hittat den mest lämpliga personen att leda företaget framåt, säger Patrick Gylling, styrelseordförande.

 

 

 

tisdag, 12 februari 2019 16:16

Marie Thelander Dellhag, ny vd för MKB

 

 


Styrelsen i MKB har fattat ett beslut om att utse Marie Thelander Dellhag (bilden) till ny vd för bolaget. Marie Thelander Dellhag är för närvarande nyproduktionschef på MKB och hon tillträder som vd den 26 februari.

 

– Jag är väldigt glad att vi har lyckats rekrytera Marie Thelander Dellhag. Hon har mycket goda förutsättningar att fortsätta utveckla företaget med en ansvarsfull förvaltning och hög nyproduktion, säger Lars-Erik Lövdén, styrelseordförande för MKB Fastighets AB.

 

– MKB är ett offensivt bolag med ett tydligt och viktigt uppdrag att vara en del av bostadsförsörjningen i Malmö. Jag är både glad och stolt över att leda MKB framöver. Genom medarbetarnas kraft och engagemang kommer vi att ta vår vision – Hem för var och en – till nästa nivå, säger Marie Thelander Dellhag, tillträdande vd för MKB Fastighets AB.

 

Marie Thelander Dellhag arbetar sedan den 1 september 2018 som nyproduktionschef på MKB Fastighets AB. Hon har tidigare arbetat som vd och fastighetsutvecklingschef på HFAB.

 

Marie Thelander Dellhag efterträder Terje Johansson som har varit MKBs vd sedan 2013. Terje Johansson blir koncernchef för Förvaltnings AB Framtiden, Göteborgs kommunägda fastighetsbolag.

 

 

tisdag, 12 februari 2019 15:23

Tobin sålde 0 bostäder under Q 4.

 

Patrik Mellgren, tf vd.

 


Det går inte bra för Tobin Properties. För helåret 2018 blev resultatet – 55,5 Mkr (28,0). Under Q 4 såldes 0 bostäder till ett värde om 0 Mkr (48). Även för resten av 2018 var resultatet svagt då endast 20 bostäder såldes (262). Det innebar att rörelsemarginalen rasade till –19,1 procent (65,9).

 

Antalet produktionsstartade bostäder blev 0 (416) och antalet bostäder i pågående produktion blev därför oförändrat 493 (493), varav 63 procent var sålda i genomsnitt i 4 projekt. Utöver dessa byggstartade projekt med 493 bostäder har Tobin totalt 1.630 bostäder om 103.400 kvm BOA i totalt 14 icke byggstartade projekt.

 

Tobin har trots allt en stark balans. Bolagets totala tillgångar steg till 1,81 Mdr kr (1,79) samtidigt som de långfristiga skulderna minskade till 388,0 Mkr (964,5), medan de kortfristiga skulderna ökade till 696,8 Mkr (156,9), vilket innebar att soliditeten steg till 41,3 procent (37,7). Det betyder att bolaget ska fortsätta verka långsiktigt med starka aktieägare som Klövern med 81,18 procent i andel aktiekapital, JRS Asset Management AB med 3,42 procent och Avanza Pension med 2,47 procent.

 

Nu avstår Tobin att försöka sälja bostäder på ritning. Patrik Mellgren, tf vd, säger i bokslutskommunikén:

– Som följd av marknadsläget har vi valt att under kvartalet lägga vårt fokus på färdigställande av pågående projekt, snarare än försäljning. Det bedömer vi har varit strategiskt rätt och samtliga pågående projekt följer tidplan. SF