19 juli 2018

Redaktionen

fredag, 29 juni 2018 13:43

Profi hyr ut 2.700 kvm i Tumba

alt
Profi förvärvade en fastighet om 79.000 kvm på Gustaf de Lavals väg 10 i Tumba i november 2016. Största hyresgäst är Alfa Laval.

 

Profi Fastigheter har tecknat hyresavtal med Botkyrka kommun om 2.700 kvm kontor i Tumba. Avtalet innebär att Socialförvaltningen i Botkyrka Kommun flyttar till Profis fastighet på Gustaf de Lavals väg 10. Avtalet löper över 5 år med tillträde under kvartal 1, 2019.

 

Profi Fastigheter förvärvade den 79.000 kvm stora fastigheten i november 2016 med relativt stora kontorsvakanser och har sedan dess drivit ett aktivt uthyrnings- och förvaltningsarbete. Fastigheten, som har Alfa Laval som största hyresgäst, ligger i bästa kommunikationsläge i anslutning till Tumba station och Tumba Centrum.

 

Erik Löfberg, Förvaltningschef Profi Fastigheter säger:

– Vi är glada att utöka relationen med Botkyrka Kommun genom ytterligare en stor uthyrning. Det här är en affär som ligger i linje med vår strategi för fastigheten, att skapa en fastighet för många typer av verksamheter som är relevanta för de boende i Tumba och Botkyrka kommun.

alt
Kungsängen 15:1 i Uppsala är i princip fullt uthyrd och ligger cirka 400 m från centralstationen i bästa läge utmed Fyrisån i korsningen av Östra Ågatan och Strandbogatan.

 

Hemfosa har avtalat om försäljning av fastigheten Kungsängen 15:1 i Uppsala till Bonnier Fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1 Mdr kr. Genom försäljningen frigör Hemfosa kapital för investeringar i intressanta fastighetsaffärer, med syfte att nå en hög och stabil avkastning. För Bonnier Fastigheters del blir det bolagets andra investering på Uppsalamarknaden.

 

– Fastigheten ligger i ett av Uppsalas bästa kontorslägen på promenadavstånd från centralstationen i ett område vars attraktivitet vi tror kommer att stärkas ytterligare i framtiden. Genom detta förvärv fortsätter vi vår satsning på att etablera oss som en betydande aktör på Uppsalas fastighetsmarknad, säger Tomas Hermansson, vd för Bonnier Fastigheter.

 

Fastigheten, som ingår i dotterbolaget Nyfosas kommersiella fastighetsbestånd, omfattar kontorslokaler på nära 25.000 kvm, där de största hyresgästerna är Nordea Bank, Arbetsförmedlingen och Bjerking AB. Kvarteret som är uppfört i två etapper 1993 och 2003 består av sex huskroppar. I förvärvet ingår även en byggrätt om cirka 6.000 kvm samt 160 garageplatser och 40 p-platser.

 

Affären är villkorad av köparens finansiering och förväntas slutföras under juli månad. Frånträde beräknas ske den 31 augusti

fredag, 29 juni 2018 11:38

Skanska investerar 1,1 Mdr i Boston

alt
Skanska utvecklar kontor i Bostons hamndistrikt.


Skanska investerar cirka 1,1 Mdr kr i utvecklingen av en kontorsbyggnad i Boston, USA. Byggkontraktet är värt cirka 630 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2018.
    

Det planerade projektet omfattar ett 12 våningar högt kontorshus om 21.000 kvm med detaljhandel på markplan, ett torg öppet för allmänheten på 1.100 kvm samt 150 p-platser. Byggnaden uppförs i Drydock-området i Bostons hamndistrikt, som är hemvist för några av Boston mest innovativa företag inkluderat PTC, Alexion och GE.
    

Bygget har nyligen inletts och projektet väntas vara färdigställt i december 2019.

fredag, 29 juni 2018 11:35

Fabege gör hotell av Hagahuset

alt
Hagahuset uppfördes i mitten av 50-talet och byggnaden är inspirerad av Giò Pontis samtida Pirellihus i Milano.


Kom Hotel som ägs av KFUM Central kommer att driva hotell, longstay, co-working och restaurang i Hagahuset i Solna. Fagbege har tecknat ett 15-årigt hyresavtal för hela byggnaden, vilket motsvarar cirka 7.000 kvm. Beräknad inflyttning är mars 2020.
    

Det fyrstjärniga hotellet i Hagahuset ska bli en mötes- och arbetsplats integrerad med en inbjudande lounge och restaurang/bar. Affärsresenären ska inte bara erbjudas boende utan även en co-working plats där denne kan bjuda in kunder och arbeta. Avsikten är att hotellet ska anslutas till Best Western.
    

– Hagahusets närhet till de expanderande områdena kring Solna station och Hagastaden är ett attraktivt läge för hotelletablering. Detta är en oslagbar möjlighet för oss att utöka vår hotellverksamhet för att säkra framtida intäkter till vår ägarförening, säger Henrik Feldhusen, styrelseordförande Kom Hotel.
    

Fabeges investering är beräknad till 120 Mkr och hyran är cirka 18,5 Mkr per år.  
    

– Vi har länge attraherats av husets läge, dess form, detaljrikedom och inte minst den konstnärliga omtanken i den lilla parken. Här finns unika möjligheter att skapa ett attraktivt koncept och vi är mycket glada över att det blir Kom Hotel som tar sig an denna pärla, säger Klaus Hansen Vikström, vice vd och affärsutvecklingschef på Fabege.

torsdag, 28 juni 2018 17:29

Hemfosa miljardköper av Klövern

alt
Jens Engwall, vd för Hemfosa.

 

Hemfosa ska köpa en fastighetsportfölj av Klövern för ett totalt värde om 1.145 Mkr. Affären omfattar sju fastigheter belägna i Sollefteå, Härnösand, Falun och Örebro.

 

Fastigheternas totala yta uppgår till cirka 155.000 kvm och hyresvärdet till 141 Mkr. Merparten är kontors- och utbildningslokaler i bra lägen med hyresgäster främst inom samhällssektorn. Största hyresgäster är Transportstyrelsen, Högskolan Dalarna, Härnösands kommun, Sollefteå kommun och Falu kommun. Genomsnittlig återstående avtalslängd är 3,5 år och uthyrningsgraden uppgår till cirka 91 procent. Fastigheterna förväntas tillträdas den 31 augusti.

 

– Hemfosa bevisar återigen förmågan att identifiera och genomföra stora förvärv som passar mycket väl in i den växande svenska samhällsfastighetsportföljen. En affär som denna ger oss möjlighet att förvärva en volymmässigt stor portfölj till en bra avkastning på intressanta och växande orter i Sverige, säger Jens Engwall, vd för Hemfosa.

torsdag, 28 juni 2018 17:27

Wihlborgs hyr ut 9.000 kvm i Dockan

alt
Polisutbildning kommer att bedrivas på två plan om totalt 9.000 kvm i Wihlborgs fastighet Kranen 2 i Malmö.

 

Malmö universitet har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Wihlborgs om 9.000 kvm på två plan i Kranen 2 i Dockan, Malmö. Lokalerna kommer användas till de praktiska momenten i undervisningen vid polisutbildningen som kommer starta i Malmö i början av nästa år. I dagsläget finns polisutbildning på tre orter i Sverige och Malmö blir den fjärde orten.

 

Lokalerna Kranen 2 kommer byggas om så att de uppfyller de behov som polisutbildningen har. Det rör sig om forskning, skjutbanor och olika övningsmiljöer men även garage för polisfordon. Den 1 juli 2019 ska lokalerna stå klara för inflyttning.

 

– Det är positivt för hela regionens utveckling att Malmö universitet nu tillförs ett nytt utbildningsspår som dessutom väldigt konkret bidrar till samhällsutvecklingen. Vi är mycket glada att kunna bidra till genomförandet av den här utbildningen. Det tillför också ett extra element till stadsbilden i Dockan när arbetsplatser, bostäder och utbildning kan finnas på samma plats och bidra till en hög densitet och attraktivitet i området, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

torsdag, 28 juni 2018 15:53

Nordika köper i Kista

alt
Jonas Grandér, vd för Nordika.

 

Nordika har köpt en kontorsfastighet i Kista som förvaltats av Scius som en del i SveaReal-portföljen. Fastigheten omfattar 32.000 kvm uthyrbar area och är uppdelad på två byggnader. Cirka 50 procent av fastigheten är uthyrd till Ericsson och resterande delen som är vakant var tidigare huvudkontor för Tele2.


Säljaren representerades av Cushman & Wakefield, medan Falkeborn agerade legal rådgivare åt Nordika.

 

– Fastigheten har ett attraktivt läge invid Kista Galleria där delar av fastigheten håller gott skick, medan andra delar erbjuder vissa utmaningar. Vi gillar att fastigheten är flexibel och vi kommer arbeta med flera olika spår parallellt för att skapa en långsiktigt hållbar fastighet som fyller sin plats i den utveckling som Kista genomgår, säger Jonas Grandér, vd för Nordika.

torsdag, 28 juni 2018 15:46

Elite Hotel storsatsar i Södertälje

alt
Elite Hotel ska förvandla Astras gamla huvudkontor invid Södertälje kanal till ett destinationshotell.

 

Elite Hotels har kommit överens med Acturum Real Estate AB (ägt av Peab och Wallenbergägda FAM) att köpa byggnaden som fram till sammanslagningen med Zeneca 1999 var läkemedelsbolaget Astras huvudkontor i Södertälje.

 

I fastigheten ska Elite skapa ett högklassigt destintionshotell med 160 rum, konferensverksamhet för både små och stora möten samt en väl utbyggd spa-verksamhet. I planerna ingår flera restauranger av god internationell klass. Investeringen beräknas till cirka 350 Mkr i köpet och ombildandet till hotell. Cushman & Wakefield har varit säljarens rådgivare. Byggstart sker i augusti och hotellet beräknas vara klart för invigning under hösten 2020.

 

Fastigheten, som ligger i norra stadskärnan invid Södertälje kanal består av två sammanlänkade huskroppar om totalt 12.000 kvm, ett modernt kontorshus uppfört 1994 samt en vacker bryggeribyggnad från 1896.

 

– Alla som besöker fastigheten slås av vilken potential den har och hur vackert den ligger. Här ska vi bygga ett fullödigt Elite-hotell med fokus på möten av alla de sorter samt wellness, säger Bicky Chakraborty, ägare och grundare av Elite Hotels.

 

– Det är ett mycket efterlängtat projekt som Elite Hotels nu förverkligar vid Mälarens inlopp i Norra Stadskärnan. Det markerar ytterligare ett steg i den omvandling som pågår av Södertälje, till en modern kunskapsstad med ett starkt näringsliv, god service och rika möjligheter att mötas, säger Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

– Vi är glada att vårt f.d. huvudkontor kommer till användning på detta sätt. Det ger oss ytterligare en spännande möjlighet för våra gäster från hela världen. Och det passar väl in i vår pågående expansion i Södertälje, säger Per Alfredsson, styrelseledamot i Södertälje Science Park och vice president tillverkning Europa, Mellanöstern och Afrika, på AstraZeneca.

 

– Vårt företag ser med glädje på denna utveckling. Vi har årligen ett stort antal besök varje år i form av internationella gäster från våra sex bilmärken men också från våra återförsäljare som besöker oss bland annat för utbildningar. Vi ser verkligen fram emot att kunna erbjuda våra gäster bra mat, hälsa och det bästa läget i Södertälje, säger Claes Jerveland, vd Volkswagen Group Sverige.

alt
Fastigheten Vårblomman 11 ingår i Gallerian i Eskilstuna.

 

Kungsleden har tecknat ett nytt hyresavtal med Södermanlands Läns Landsting för en Vårdcentral i den centralt belägna Gallerian i Eskilstuna. Hyresavtalet avser 1.425 kvm och löper på tjugo år med ett årligt hyresvärde om 3,3 Mkr per år. Beräknad inflyttning sker under andra kvartalet 2019.

 

Hyresavtalet med vårdcentralen, tillsammans med tidigare tecknade hyresavtal med Systembolaget och Hemköp, är en del av det aktiva uthyrningsarbetet som pågår och en del av utvecklingen av Gallerian

 

– Vi är glada att kunna erbjuda nya ytor till Vårdcentralen och det ligger helt i vår linje med den nya hyresgästsmixen, att kunna erbjuda bra service till Eskilstunaborna, säger Mats Eriksson, fastighetschef Kungsleden.

 

Gallerian, som består av fastigheterna Vårblomman 8 och 11 samt Visheten 14 och 15, ligger i centrala Eskilstuna, längs med den nyligen upprustade Kungsgatan och vid Fristadstorget.

alt
I Sverige fokuserar McDonald’s på att hitta fler lägen för McDrive-restauranger.

 

Tidigare i år meddelade Guy Hands, utvecklingslicensinnehavaren av McDonald’s i Norden, och hans team expansionsplaner, som syftar till att växa med 100 restauranger på fem år och 200 på tio år. För att realisera tillväxtplanen har Newsec valts som strategisk partner för att leda den framtida expansionen och utvecklingen.

 

– Den här typen av långsiktiga, strategiska och multidisciplinära uppdrag passar perfekt med hur vi vill arbeta som fullservicehus i norra Europa. Vi ser väldigt mycket fram emot att arbeta med ett prestigefyllt och globalt varumärke som McDonald’s, säger Max Barclay, chef för Newsec Advisory.

 

I Sverige, som är den största marknaden i Norden med över 200 restauranger, fokuserar McDonald’s på att hitta lägen för McDrive restauranger. Samtidigt som företaget planerar för en kraftig expansion de kommande åren genomförs en modernisering av gästupplevelsen på befintliga restauranger – med beställning vid digitala kiosker, mat som tillagas på beställning och bordsservering.

 

– Vi vill finnas där våra gäster finns och i Sverige tittar vi på ett stort antal potentiella lägen för den kommande expansionen. För det arbetet är Newsec, med sin kunskap om den svenska marknaden och entreprenörsdrift, en bra partner och vi har stora förväntningar på samarbetet, säger Thomas Kelly, vd McDonald’s i Sverige.