20 januari 2019

Redaktionen

fredag, 18 januari 2019 18:38

ETTELVA ritar hyresrätter åt JM


Huset med 192 hyreslägenheter är hästskoformat med fasader i tegel i två kulörer.

Fasaden till en förskola som barnen möter är en fantasieggande skogsmiljö med djur och växter att upptäcka.

 

Precis innan jul blev det klart att kvarteret Havreflingan som ETTELVA ritar för JM fått godkänt bygglov. Längs med Bällstaån i södra Jakobsberg växer en ny stadsdel fram, Söderdalen. ETTELVA fortsätter nu arbetet med att rita kvarteret Havreflingan bestående av 192 hyreslägenheter om ett till fem rum och kök.

 

Huset är hästskoformat med fasader i tegel i två kulörer. I olika partier skapar förskjutningar av teglet intressanta skiftningar i fasaden. I bottenplanen mot den privata gården planeras en förskola. Fasaden som barnen möter är en fantasieggande skogsmiljö med djur och växter att upptäcka. Bilden skapas med mosaik och motiven är framtagna tillsammans med Mosaik Sweden. De lekfulla motiven återfinns även kring bostadsentréerna.

 

Ivana Bilic, handläggande arkitekt på ETTELVA, hur fick ni idéen till mosaikfasaderna?

– Vi har jobbat med Mosaic Sweden i ett tidigare projekt, Rörviksbacken, där de tagit fram mosaik till en fondvägg i varje entré. I och med att kvarteret heter Havreflingan och det var tänkt att ligga en förskola i botten, mot gården, ville vi att man skulle ha ett lekfullt tema. Vi hade tagit fram ett förslag med träribbor i böljande form med känslan av ett havrefält. I samarbete med Mosaik Sweden spann  vi sedan vidare på denna idé och utvecklade konceptet till det det är idag. Barn och besökare ska kunna hitta stora och små djur lite här och där. De är i verklig storlek.

 


Genom bytesaffären med Lilum blir Castellum bland annat ägare av den stora fastigheten Blandaren 18 i Linköping som innehåller  en uthyrbar yta av cirka 30.600 kvm, varav 19.200 kvm kontor, 4.600 kvm bostad, 1.400 kvm butik och 5.200 kvm övrigt.

Den enskilt största fastigheten som Lilium tar över i Sundsvall är fastigheten Hovrätten 2 som omfattar 31.000 kvm.

 

Castellum genomför en bytesaffär med Fastighetsaktiebolaget Lilium där Castellum förvärvar sex fastigheter i Linköping samt säljer tjugo fastigheter i Sundsvall. Till- respektive frånträde sker den 1 mars 2019. I överenskommelsen ingår fastigheter till ett totalt värde av cirka 5,1 Mdr kr, varav knappt 70 procent finns i Sundsvall och såldes drygt 30 procent i Linköping. Pangea Property Partners var ensam rådgivare i affären.

 

– Linköping är en attraktiv regionstad där vi vill växa och utveckla vårt kunderbjudande. Den här affären gör oss till en av de två största aktörerna i staden och ger dessutom byggrättsmöjligheter i city, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum.

 

Fastigheterna i Linköping omfattar cirka 67.000 kvm och är centralt belägna i nära anslutning till Castellums övriga fastigheter på orten. Förvärvspriset är 1.638 Mkr inklusive omkostnader och bedömd uppskjuten skatt om totalt 87 Mkr.

 

Större hyresgäster i fastigheterna är Skatteverket och Länsstyrelsen och de totala hyresvärdet bedöms uppgå till cirka 110 Mkr. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 98 procent och genomsnittlig återstående kontraktslängd till 2,0 år. Försäljningen genomförs på en bedömd direktavkastning om 4,8 procent på nuvarande driftnetto efter administrationskostnader.

 

Portföljen i Sundsvall omfattar 157.400 kvm och säljs för 3.321 Mkr efter avdrag för omkostnader och bedömd uppskjuten skatt om totalt 135 Mkr. Underliggande fastighetspris är således till 3.456 Mkr, vilket är i nivå med senaste värdering. Större hyresgäster i portföljen, vars uthyrningsgrad uppgår till 94 procent, är Försäkringskassan och Bolagsverket. Försäljningen genomförs på en direktavkastning om 5,0 procent på nuvarande driftnetto efter administrationskostnader.

 

Resultatet kommer även påverkas av nedskrivning av goodwill om cirka 180 Mkr samt en uppskjuten skatteintäkt om cirka 350 Mkr. Alla medarbetare på respektive ort behåller sina nuvarande anställningar och övergår till den nya ägaren. Castellum har fackliga avtal och för dialog med berörda.

 

– Affären innebär att vi koncentrera vår portfölj till starkare tillväxtområden och städer. Castellums portfölj består fortsatt av den största noterade kontorsportföljen och en av de absolut största logistikportföljerna i Sverige, säger Henrik Saxborn.

fredag, 18 januari 2019 15:26

Klövern köper i Kista för 633 Mkr


Klövern ökar sin närvaro i Kista genom förvärv av fastigheten Blåfjäll 1 för 633 Mkr.Patrik Kallenvret, Managing Director, CBRE Sweden.


Klövern expanderar i Stockholm genom att förvärva fastigheten Blåfjäll 1 i Kista för ett underliggande fastighetsvärde om 633 Mkr. Fastigheten, som har en uthyrningsbar kontorsyta om cirka 18.700 kvm, är fullt uthyrd till Ericsson på ett avtal som löper till andra halvåret 2023. Säljare är AXA Investment Managers – Real Assets, vars rådgivare var CBRE genom Patrik Kallenvret.

 

Byggnaden uppfördes 2002 och består av åtta våningar, varav sex våningar ovan mark och två under mark innefattande 275 garageplatser. Den har sedan dess uppgraderats till en modern och flexibel kontorsbyggnad.

 

– Det är glädjande att vi kan förvärva denna för Klövern strategiskt belägna fastighet. Vi har en bra tilltro till utvecklingen i Kista och fastigheten gränsar till våra befintliga utvecklingsfastigheter, säger Rutger Arnhult, vd på Klövern.

 

Tillträde är planerat till den 4 mars 2019 och förvärvet vla finansieras med banklån.

 

AXA köpte Blåfjäll 1 under 2014 för 546 Mkr av Niam, som i sin tur köpte den för 485 Mkr av Avivas European Property Fund år 2009. Aviva hade, under namnet Morley, förvärvat fastigheten för 750 Mkr år 2007 av HSBC Amanah Global Properties Income Fund, förvaltad av HDG Mansur.

  

Maria Grimberg (bilden) blir ny kommunikationsdirektör för NCC. Hon har under hösten varit tillförordnad kommunikationschef för NCC och tillika Partner och Managing Director på JKL, en kommunikationskonsult, där hon arbetat i över 20 år. Grimberg blir även medlem i NCC:s utökade koncernledning och rapporterar direkt till koncernchef Tomas Carlsson.

– Jag har redan under några månader haft förmånen att arbeta med teamet på NCC och är väldigt glad för att jag nu får möjlighet att med full kraft vara med i den fortsatta utvecklingen och förändringen av företaget, säger Maria Grimberg.

– Kommunikation är ett oerhört viktigt område för mig och jag är glad över att Maria Grimberg nu väljer NCC och kliver in på riktigt. Marias breda och gedigna erfarenhet av kommunikation och rådgivning blir oerhört värdefull för NCC i bolagets fortsatta utveckling, säger koncernchef Tomas Carlsson.
fredag, 18 januari 2019 13:18

Coop öppnar butiker i tre nya projekt


Coop öppnar nya moderna butiker i Fabeges Grand Central i Sundbyberg…

 

… i Riksbyggens BRF Blicken på Haningeterrassen…

 

 

… och i NCCs multihus Bryggan i Limhamns Läge, Malmö.

 


Coop Butiker och Stormarknader öppnar nya butiker projekt hos Fabege i Sundbyberg och Riksbyggen i Haninge och NCCs projekt Bryggan i Malmös nya stadsdel Limhamns Läge.

I maj öppnar Coop en ny modern butik ett stenkast från tunnelbana, pendeltåg, tvärbana och buss i Fabeges nya fastighet Grand Central Sundbyberg. I och med butikens placering kommer man att erbjuda både ett brett sortiment av färskvaror och mat som kan ätas både i butiken och på språng.

Under våren öppnar Coop även en butik i det nedre bottenplanet på Riksbyggens Brf Blicken i Haninge. Föreningen, med 85 bostadsrätter i ett 18-våningshus, är först ut i satsningen på Haningeterrassen, som får totalt cirka 600 bostäder, biograf, butiker, restauranger samt en ny modern bussterminal. I höstas startade inflyttningen i Brf Blicken och nu kommer de boende att få väldigt nära när de ska göra sina dagligvaruinköp.

– Med en modern matbutik i samma hus minskar behoven av en egen bil för att göra sina inköp. Det både sparar tid för de boende och är bra för miljön, säger Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Limhamns sjöstad får sin första livsmedelsbutik när Coop Butiker och Stormarknader i höst öppnar på 2.400 kvm i Multihuset Bryggan, som utvecklas av NCC Property Development. Butiken kommer att ha fokus på färskvaror och ett brett ekologiskt sortiment. Förutom den nya Coop-butiken kommer multihuset Bryggan att rymma parkeringshus, bostäder, kontor, vårdcentral och en förskola med lekplats på taket.

 


Sture Nilsson (t v) är ny vd i Zengun efter Ulf Jonsson.Styrelsen i Zengun Holding Group AB har utsett Sture Nilsson till ny vd och koncernchef från och med 1 februari 2019. Han tar över efter Ulf Jonsson som valt att övergå till en mer operativ roll som senior projektchef i byggbolaget. Ordet Zengun är japanskt begrepp som fritt översatt betyder "Hela Teamet".

 

– Sedan starten 2009 har Zengun växt till en årlig omsättning på drygt 2 miljarder kronor med en stabil lönsamhet. Det har varit en fantastisk utveckling under Ulfs ledning, och han är en viktig ambassadör för den starka kultur som utmärker Zengun och bidrar till framgången. Stures branschkunskap och affärsorienterade ledarskap gör honom till en självklar efterträdare. Hans uppdrag är att ta Zengun till nästa nivå, med ambitionen fortsatt tillväxt och bibehållen lönsamhet i Stockholmsregionen, säger Zenguns styrelseordförande Lennart Karlsson.

 

Sture Nilsson tillträdde den 1 november som Chief Operation Officer (COO) i Zengun. Han har lång erfarenhet från ledande befattningar inom bygg- och entreprenadverksamhet, närmast från en position som Regionchef för Veidekke Bygg i Mälardalen.

 

– Zengun är ett fantastiskt företag med mycket kompetenta och engagerade människor, och ett starkt projektfokus som särskiljer oss i Stockholmsregionens byggmarknad. Jag känner mig hedrad och mycket laddad inför att ta över som VD och få fortsätta utveckla företaget tillsammans med Ulf och övriga kollegor. Att leverera bästa service till våra kunder är högsta prioritet i detta arbete, säger Sture Nilsson.

 

Ulf Jonsson kommer som senior projektchef att leda arbetet med att hitta de bästa lösningarna för Zenguns kunder:

 

– Jag är mycket stolt över vad vi byggt upp så här långt. Vi har ett grundmurat gott rykte i branschen och har ända sedan starten strävat efter att arbeta så nära kunden och projekten som möjligt, vilket för mig personligen var motivet till att grunda Zengun. Nu får jag möjlighet och att helt fokusera på de frågor som jag verkligen brinner för, säger Ulf Jonsson.

torsdag, 17 januari 2019 17:47

Skanska hyr ut 4.400 kvm i Solna United

 


Solna United, omfattande cirka 33.000 kvm vid Solna station, är nästan fullt uthyrd.Skanska har tecknat avtal med det globala bemannings- och rekryteringsföretaget Randstad om 4.400 kvm i Solna United vid Solna station. Byggnaden är därmed nästan fullt uthyrd.

 

Randstad flyttar verksamheter från Regeringsgatan och skapar ett nytt kontor för sina tre varumärken: Randstad, Dfind och Antenn. Företaget erbjuder lösningar inom bemanning, rekrytering och omställning. Avtalet med Skanska, som sträcker sig över fem år, är planerat att påbörjas i april 2020.

 

– Vår flytt till Solna är både logisk och strategisk. Vi kommer till nya, funktionella och kreativa lokaler som är anpassade efter våra specifika behov, vilket så klart blir ett lyft för alla våra medarbetare. Samtidigt är det geografiska läget perfekt när vi ska möta såväl kunder som kandidater, säger Johan Lagercrantz, vd på Randstad Sverige.

 

– I och med uthyrningen till Randstad återstår totalt endast cirka 2.000 kvm i Solna United. Det rör sig om toppvåningarna. Vi tror att även dessa ytor är uthyrda inom kort, säger Maria Ronvall, uthyrningsansvarig på Skanska Fastigheter Stockholm AB.

 

Solna United välkomnar sina första hyresgäster under senhösten 2019 och är nu uthyrd till över 90 procent. Skanska är mycket aktiva i arbetet med att utveckla ytterligare kontorsfastigheter runt Solna Station. Detaljplanearbetet är påbörjat för grannfastigheten Tygeln 1, vilken idag inrymmer BMWs försäljning och serviceverkstad.

 

Tidigare kontrakterade hyresgäster i Solna United är Bavaria Stockholm, Knightec, Arla Foods, Sabis, AGA, Fortum, Telecomputing samt en ännu konfidentiell hyresgäst.

 

Fakta Solna United:

Adress: Rättarvägen/Gårdsvägen
Total uthyrbar area: Cirka 33.000 kvm
Lokalstorlekar: Från 720–1.555 kvm
Antal våningar: 10
Unikt: 11 takterrasser, 9 pods på taket, café och restaurang
Parkering: Garage för 390 bilar och 371 cyklar
I området: Friends Arena, Mall of Scandinavia, restauranger, hotell och service
Kommunikationer: Tvärbana, tunnelbana, buss och pendeltåg. Nära E4:an och smidiga förbindelser till Bromma och Arlanda.
Hyresgäster: Aga, Arla, Bavaria, Fortum, Knightec, Randstad, Sabis och Telecomputing.
Miljöcertifiering: Ambition att uppnå LEED Platinum
Planerad inflyttning: Q2 2020

 


Even Frydenberg, bilden t v, får sluta med omedelbar verkan som vd för Scandic Hotels, ny vd blir Jens Mathiesen, bilden t v.Styrelsen och vd Even Frydenberg i Scandic Hotels Group AB har kommit överens om att Even Frydenberg ska lämna sitt uppdrag som vd och koncernchef i bolaget efter knappt två år, säger Scandic Hotels i ett pressmeddelande under torsdagen.


Styrelsen Scandic Hotels Group AB har beslutat att utse Jens Mathiesen till ny vd och koncernchef. Jens Mathiesen är en del av Scandics koncernledning och han har sedan 2008 framgångsrikt varit landschef för Scandic Hotels i Danmark.

 

– Styrelsen har kommit fram till att Scandic behöver ett nytt ledarskap, och då är det naturligt att gå skilda vägar. Jag vill betona att detta är en ledarskapsfråga och inte relaterat till den finansiella utvecklingen i bolaget, samt att Scandics strategiska inriktning ligger fast. Styrelsen vill rikta ett stort tack till Even Frydenberg för hans insats i bolaget, säger Per G. Braathen, styrelseordförande.

 

Jens Mathiesen tar över som vd och koncernchef med omedelbar verkan. Han kommer inledningsvis också att vara tillförordnad landschef i Danmark till dess att en ersättare är utsedd.

 

För fjärde kvartalet kommer Scandic att redovisa en nettoomsättning på omkring 4.590 Mkr med ett justerat EBITDA på omkring 480 Mkr. Scandic Hotels fullständiga bokslutskommunikén publiceras den 19 februari.

 

 

 

 

 


De nya byggnaderna i Ryd, Linköping, tar avstamp och inspiration i den befintliga bebyggelsens ortogonala fasadstruktur och tar upp denna med hjälp av tydligt läsbara vertikala och horisontella element i form av balkonger med räcken och raster.Strategisk Arkitektur har på uppdrag av Victoria Park sedan 2016 arbetat med förtätning av Ostbrickan 2 i miljonprogramsområdet Ryd i Linköping. Bygglov har nu givits för de två första kvarteren med 87 nya lägenheter.

 

Ostbrickan är ett konsekvent planerat område med tydlig karaktär från mitten av 1960-talet. Genom att bygga nya bostäder på underutnyttjade parkeringsytor skapas ett mer attraktivt område med en blandning av upplåtelseformer som breddar områdets utbud. Ambitionen är att skapa en förtätning med ny, modern arkitektur och förhållningssätt till gatan, samtidigt som det ursprungliga områdets befintliga överordnade 1960-talsstruktur, principer och höga arkitektoniska kvaliteter fortsätter att vara läsbara.

 

För Strategisk Arkitektur är den här typen av satsningar en viktig del i utvecklingen av hållbara samhällen.

 

 

 

 

torsdag, 17 januari 2019 15:55

Restate, ombud vid ombildning i Huddinge

 


Jonny Öhlander, ombildningskonsult från Restate.Bostadsrättsföreningen Banjon, bestående av 82 lägenheter på Bridgevägen 10-12 och Vistvägen 1, har den 15 januari förvärvat fastigheten Huddinge Banjon 1 med hjälp av Restate. Säljare var Huddinges allmännyttiga bolag Huge Bostäder AB. Bostadsytan uppgår till 3.734 kvm och lokalytan till 103 kvm. Tomtarealen är 11.320 kvm och köpeskillingen var 79,5 Mkr.

 

Ombildningskonsult från Restate var Jonny Öhlander som i en kommentar säger:

– En engagerad styrelse har varit en avgörande orsak till att de boende nu kunnat köpa sina bostäder med bostadsrätt och göra en god affär.

 

Danske Bank finansierade affären och SBC kommer att vara föreningens förvaltare.

 

 

 

 

 

 

Sida 1 av 831