18 september 2019

Redaktionen

måndag, 03 september 2012 20:47

DTZ Gothenburg blir del av Newsec

alt
Newsecs transaktionsverksamhet omfattar nu cirka 50 personer.

 

DTZ Gothenburg AB blir en del av Newsec. Bolaget har femton medarbetare och kontor i Göteborg samt Malmö. All personal följer med. Newsecs transaktionsverksamhet får därmed en marknadsledande position i Väst- och Sydsverige samt Stockholm-Mälardalen inom förmedling av kommersiella fastigheter.


Efter Newsecs värvningar i Stockholm före sommaren sysselsätter den svenska transaktionsverksamheten omkring 50 medarbetare. Det senaste året har teamet förmedlat fastigheter till ett värde av cirka 8,1 Mdr kr.


– Vår samlade fastighets- och finansieringskompetens samt gemensamma kontaktnät är en svårslagen kombination på den svenska marknaden, säger Bert-Ove Johansson, ansvarig för den svenska rådgivningsverksamheten.

 

alt
Göran Bengtsson, chef Aberdeen Sverige. Foto: Cato Lein.

 

Nordea Liv har efter en utvärderingsprocess skrivit ett nytt 4-årigt förvaltningsavtal med Aberdeen Asset Management för sin svenska fastighetsportfölj, som omfattar cirka 650 Mkr. Aberdeen får också i uppdrag att långsiktigt öka portföljen ytterligare.


Aberdeen har förvaltat Nordea Livs svenska fastigheter sedan 2004 och tillsammans har de bägge parterna tagit fram en investeringsplan och genomfört en omstrukturering av portföljen för att öka dess totala avkastning.


– Vi är stolta över att ha fått fortsatt förtroende och ett nytt, större mandat från Nordea Liv, säger Göran Bengtsson, chef för den svenska fastighetsverksamheten inom Aberdeen Asset Management.


Det nya uppdraget med Nordea Liv är ett viktigt tillskott till Aberdeens förvaltningsvolym.


Under våren förlängde även SEB Trygg Liv Aberdeens mandat för sin portfölj på om cirka 18 Mdr kr i Sverige, och i Danmark har Aberdeen nyligen fått ett nytt asset management mandat från Aa. V Jensen Foundation, till ett värde av cirka 1,5 Mdr kr (170 MEUR).

måndag, 03 september 2012 20:36

PwC hyr två våningsplan i Ideon Gateway

alt
Ikano har nu hyrt ut 90 procent av Ideon Gateways totalt 9 000 kvm.

 

PwC kommer under våren 2013 att flytta in på två våningsplan i det 19 våningar höga Ideon Gateway – men redan i januari är det invigning av Lunds nya landmärke, som byggs och ska förvaltas av Ikano Kontor.


Efter uthyrningen till PwC och till det det nyligen lanserade kontorshotellet Gate4 (som omfattar ett våningsplan) återstår cirka 10 procent att hyra i Ideon Gateway.


Sedan tidigare har Elite Hotels, Altair Engineering, Awapatent, Farstorp Invest, Advokatbyrån Gulliksson, Ström & Gulliksson, Sparbanken Öresund, HiQ och SP tecknat kontrakt för ytor i Ideon Gateway, som planeras bli miljöcertifierat enligt LEED Platinum, EU Green Building och Miljöbyggnad Guld.

 

måndag, 03 september 2012 20:29

Gynt ger White nyckeln till Västerås

alt
Arkitekt Olov Gynt ger White en nyckel.

 

Med hjälp av den väletablerade arkitekten Olov Gynt tar White ett tydligt steg in på den intressanta marknaden i Västerås med omnejd.

 

– Olov är perfekt för vår expansion i den dynamiska Mälardalsregionen. Han är en duktig och välkänd arkitekt med den nyckelkompetens som vi eftersöker, säger Monica von Schmalensee, vd för White och att strategisk nyckelrekrytering är viktigare än stora företagsförvärv.

 

Olov Gynt har en gedigen bakgrund. Efter arkitektexamen från KTH har han arbetat på kontor i Stockholm, Eskilstuna och Västerås. Sedan 2001 har han drivit egen verksamhet i Västerås med uppdrag över hela registret inom arkitektur och stadsbyggnad.

 

Gynt har redan fått mycket positiva reaktioner från kunder och kontakter på nyheten om övergången till White, och han har flera pågående projekt som kommer att föras över till White där det passar.

måndag, 03 september 2012 19:42

Restate rekryterar från Catella

alt
Johan Spångberg är ny chef på Restate.

Restate Bjurfors Isaksson Brolin AB har rekryterat Johan Spångberg som ansvarig för rådgivning vid kommersiella fastighetstransaktioner. Johan kommer närmast från Catella Corporate Finance och dessförinnan PwC.


– Vi är mycket nöjda över att ha lyckats rekrytera Johan eftersom Restate nu stärker sin rådgivningsverksamhet ytterligare och fortsätter expandera enligt plan, säger Jan Bjurfors.


Restate bildades i januari 2012 genom att Bjurfors & Thörner, B Isaksson & Partners och Brolin Ombildning & Förvaltning slogs samman. Johan Spångberg tillträdde tjänsten 1 september.

måndag, 03 september 2012 19:22

Marieberg – Stockholms Manhattan?

alt
Moderater och socialdemokrater är överens om att bygga ett riktigt högt hus om 130 meter vid DN-skrapan i Marieberg.
Bild: Stockholms stadsbyggnadskontor.

 

Både moderater och socialdemokrater i Stockholms stadsbyggnadsnämnd verkar nu vara helt överens

om att planen för nya Marieberg ska innehålla riktigt stora bostadshus. Tidigare har Stockholms stadsbyggnadsnämnd släppt en bild på ett förslag om en bostadsskrapa om 130 meter. Fabege, som äger DN-skrapan om 84 meter, har även deklarerat att bolaget kan tänka sig bygga ett riktigt högt bostadshus bredvid DN-huset.

 

Nyligen, i Radio Stockholm, sa Andrea Femrell, moderat gruppledare i stadsbyggnadsnämnden, att det finns utrymmen för höga hus om 130 meter i Marieberg. Enligt Femrell samlar förvaltningen in synpunkter på förslaget att bygga nya lägenheter Marieberg, ett beslut som kring detta förslag förväntas i början av nästa år.

 

I sin blogg skriver oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (S), även ledamot i stadsbyggnadsnämnden, att en modern komplettering i Marieberg med riktigt höga hus förskönar stadsbilden.

 

Vi får hoppas att detaljplanen över nya Marieberg kan antas inom rimlig tid. Men vi kan räkna med överklaganden. Redan nu har flera Mariebergsbor engagerat sig i omvandlingen av Marieberg genom protestlistor och upprop i Facebook mot så kallade Manhattaninfluenser.

 

I en kommentar kan sägas att det troligen inte blir som Tomas Rudin vill om upplåtelseformen i Marieberg så länge vi har en borgerlig allians som styr Stockholm.

 

I sin blogg skriver Rudin: ”Förslaget om nya Marieberg med 1 000 nya lägenheter ska anvisas till allmännyttan som sedan tidigare minimerats i innerstaden på grund av moderaternas privatiseringar.”

 

Det troliga är att de blir blandade upplåtelseformerna i nya Marieberg och att det blir åtminstone ett riktigt högt bostadshus. SF

söndag, 02 september 2012 18:08

Solna bäst på studentbostäder

alt
Några hundra meter framför Strix i Huvudsta, Solna, planeras 200 studentbostäder.

 

Solna står i en klass för sig när det gäller byggnation av studentbostäder. En genomgång från Stockholms studentkårers centralorganisation visar att staden erbjuder 2 600 studentbostäder. Det motsvarar drygt 20 procent av beståndet i

hela Stockholms län. Den senaste tioårsperioden har Solna mer än dubblerat sitt bestånd.


– Det är väldigt viktigt att hela Stockholmsregionen får fler studentbostäder. Därför planerar vi för ytterligare studentbostäder i Huvudsta och vid Fogdevreten. Det är helt nödvändigt om vi i fortsättningen ska attrahera studenter och vara en stark kunskaps- och arbetsmarknadsregion, säger Anders Ekegren, stadsbyggnadskommunalråd i Solna.


I Solna pågår nu samråd om förslaget att bygga nya studentbostäder vid Strix i Huvudsta, Solna. Det kan bli 200 nya studentrum i två hus intill Armégatan. Studentboendet Strix, som uppfördes i början 1960-talet i Solna, ägs av SSSB, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder. Idag har Strix 295 rum och lägenheter. De nya bostäderna ska byggas några hundra meter framför det gamla Strix mot Armégatan.


Samrådet om detaljplanen pågår fram till den 1 december i år.

 

söndag, 02 september 2012 18:02

Gothia Science Park expanderar

alt
Gothia Science Park vid Högskolan i Skövde expanderar kraftigt efter avtal med InExchange.

 

Allt är klart för byggstart av en ny kraftfull expansion i Gothia Science Park vid Högskolan i Skövde. Den avgörande pusselbiten lades på plats när Rising Star-bolaget InExchange fattade beslut om att teckna ett långtidsavtal för nästan 50 procent av den totala expansionen, 2 800 kvm av totalt drygt 6 000 kvm.


I april månad fattade Skövde kommunfullmäktige beslut om dels ett ovillkorat aktieägartillskott, dels ett borgensåtagande som säkerställde ekonomin för satsningen, som är i 100-miljonersklassen.


Under sommaren upphandlades NCC som entreprenör för expansionen, vilken omfattar fyra hus med vardera tre våningar souterrain.

 

alt
Eurocommercial överväger att sälja Burlövs Center, norr om Malmö.

 

Trots oro finansoro och recession i flera europeiska länder har hyresintäkterna för det noterade Eurocommercial stigit med i genomsnitt 3 procent under helåret 2011/2012.


Hyrorna steg högst i genomsnitt i Frankrike med 3,5 procent, följt av Italien med

3,4 procent och Sverige med 1,7 procent.


Vinsten efter skatt (IFRS) ökade starkt från -12,1 MEUR till 201,3 MEUR, cirka 1,68 Mdr kr. Men utan hänsyn till IFRS minskade resultatet efter skatt till 12,2 MEUR (201,28).


Totalt steg hyresintäkterna till 163,03 MEUR (153,51) under 2011/2012.


Eurocommercials totala fastighetsvärde steg till 2 559 MEUR (2 516), cirka 21,42 Mdr kr (20,96), medan bolagets totala tillgångar ökade till 2 843 MEUR, cirka 23,7 Mdr kr.


De totala skulderna steg 1 149,1 MEUR (1 036,2.) Bäst steg värdet på bolagets 10 köpcentrum i Sverige, vars fastighetsvärde i genomsnitt ökade med 2,5 procent, till totalt 847 MEUR (757).


I rapporten nämns att bolaget har fört diskussioner om att sälja Burlövs Center, norr om Malmö.


Eurocommercial föreslår att aktieutdelningen ökar med 2,1 procent till 1,92 euro (1,88). Bolaget eftersträvar att lämna en stabil eller ökad utdelning efter en välbetänkt förvaltning av centran, men även genom att förvärva fastigheter med potential samt att genomföra kloka avyttringar.

alt
Efter avtalet om 1 000 bostäder åt Uppsala kommun
har Wallenstam hissat flaggan.

 

Wallenstam har undertecknat en avsiktsförklaring med Uppsala kommun för nyproduktion av cirka 1 000 lägenheter under en femårsperiod. Överenskommelsen innebär att Uppsala kommun ska verka för att på kommunens mark erbjuda Wallenstam tomter med byggrätter för nyproduktion av lägenheter och då främst hyresrätter. Avsiktsförklaringen är villkorad av beslut i kommunfullmäktige.


Wallenstams nybyggnation ska stödja Uppsalas fortsatta utveckling som en hållbar och attraktiv stad på lång sikt. Områden som Östra Sala backe och Rosendal utgör några av flera viktiga utbyggnadsområden i avsiktsförklaringen.


– Uppsala växer med cirka 3 000-4 000 invånare per år men bostadsproduktionen hänger inte riktigt med. Därför känns det oerhört positivt att vi nu tecknat denna avsiktsförklaring med Wallenstam, säger Fredrik Ahlstedt, kommunstyrelsens ordförande.


I en kommentar säger vd Hans Wallenstam att bolaget ser fram emot att bidra med nya energieffektiva bostäder och hållbar stadsutveckling i Uppsala. Han fortsätter:

– Trots att statistiken för byggandet generellt är svag i Sverige ser vi för egen räkning ingen avmattning. Vi satsar främst på hyresrätter och har nu drygt 780 lägenheter i produktion och beräknar byggstarta ytterligare drygt 1 400 lägenheter under 2012 och 2013.