23 september 2019

Redaktionen

torsdag, 19 september 2019 10:55

Nya kvarter vid gula linjens Södra Hagalund

 

På ena sidan av torget vid t-bana Södra Hagalund skapas upp till 600 nya lägenheter i bostadshus av varierande höjd samt LSS-boende, sociala lägenheter och en förskola. Bilder: BSK Arkitekter

 

 


Det blir nya kvarter med bostäder, butiker och kontor vid t-banestationen Södra Hagalund.

 


De nya stadskvarteren får en central placering där Solnavägen möter den nya tunnelbanelinjen, i ett mycket attraktivt läge för såväl boende som pendlare.

 

 


Samtidigt som tunnelbanan byggs ut genom Solna ska Solnavägen omvandlas från trafikled till stadsboulevard med fokus på cykel, gång och busstrafik, där nya kvarter med bostäder och arbetsplatser växer fram med ett levande utbud av service och upplevelser längs vägen

 

 

Nya bostäder, kontor och mötesplatser växer fram i anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund på den gula linjen som byggs ut genom Solna. Nu går detaljplanen ut på samråd efter beslut i byggnadsnämnden.


Samtidigt som tunnelbanan byggs ut genom Solna ska Solnavägen omvandlas från trafikled till stadsboulevard med fokus på cykel, gång och busstrafik, där nya kvarter med bostäder och arbetsplatser växer fram med ett levande utbud av service och upplevelser längs vägen. Vid den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund korsas Solnavägen med den gula linjen, och här planeras för ny stadsbebyggelse med bostäder och arbetsplatser runt ett torg med direkt anslutning till tunnelbanan.

 

– De nya stadskvarteren får en central placering där Solnavägen möter den nya tunnelbanelinjen, i ett mycket attraktivt läge för såväl boende som pendlare. Den nya bebyggelsen och stadsmiljön i anslutning till utbyggd kollektivtrafik är ett lysande exempel på hållbar stadsutveckling, samtidigt som projektet också bidrar till stadens medfinansiering av tunnelbanestationen, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.


600 lägenheter och förskola
Detaljplanen omfattar ny stadsbebyggelse i anslutning till den sydvästra uppgången för den tunnelbanestationen Södra Hagalund på den gula linjen, från Odenplan till Arenastaden. På ena sidan av torget skapas upp till 600 nya lägenheter i bostadshus av varierande höjd samt LSS-boende, sociala lägenheter och en förskola. Gatuplanen kommer samtidigt att ge plats för en variation av service och upplevelser längs med Solnavägen.

Söder om biljetthallen föreslås ett tolv våningar högt kontorshus, byggt i terrasser för ljusinsläpp på torget samtidigt som dagvatten leds ned till renande växtbäddar. Byggnaden kommer att inrymma Veidekkes nya huvudkontor samt andra kontor och kommersiella lokaler. Här föreslås också verksamheter som till exempel restauranger, konferens och gym.

 

Solnavägen kopplar ihop Solna centrum och Råsunda med Hagastaden och Stockholms innerstad. Detaljplanen bidrar till en mer stadsmässig utformning av Solnavägen, som utvecklas från trafikled till en trädkantad boulevard med lokaler för till exempel restauranger, butiker och service i gatuplan. Samtidigt utvecklas busstrafiken längs Solnavägen som också får generösa gång- och cykelbanor.

 

Byggnadsnämnden beslutade den 18 september att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om detaljplanen.

 

Skanska bygger nu i Nashville, Tennessee, USA, ett 12 våningar högt  bostadshus om 41.600 kvm, som ska vara färdigställt i augusti 2021.

 

Skanska har tecknat avtal med Six South Partners, ett dotterbolag till Charleston, om att bygga ett bostadshus i Nashville, Tennessee, USA. Kontraktet är värt 74 MUSD, cirka 718 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2019.

Skanska kommer att uppföra ett nytt 12 våningar högt, 41.600 kvadratmeter stort, bostadshus med detaljhandel på gatunivå. Utöver lägenheter omfattar projektet ett rekreationsplan med pool ovanpå ett parkeringshus.

Konstruktionen påbörjades i september 2019 och projektet planeras att vara färdigställt i augusti 2021.

 

Skanska USA omsatte 67 miljarder kronor år 2018 och hade cirka 9.000 anställda i sin verksamhet.

torsdag, 19 september 2019 10:01

3 M flyttar huvudkontor till NCC:s Järva krog

 

3 M flyttar under våren 2020 in i takvåningen på plan 9 i fastigheten K12 i Järva krog. I samma fastighet flyttar NCC in sitt nordiska huvudkontor i november i år 2019.

 

NCC har tecknat hyresavtal med 3M Svenska AB som flyttar sitt nordiska huvudkontor till Järva Krog. I kvartersstaden i Ulriksdal får 3M ett kontor med toppmoderna, flexibla lokaler i attraktivt läge. 3M, ett av världens största företag, tecknar hyreskontrakt med NCC Property Development för kontor om cirka 1.400 kvm i den nybyggda fastigheten K12 som är den första fastigheten som snart står klar i Järva Krog kvartersstad. 3M flyttar in i takvåningen på plan 9 och får samtidigt tillgång till ett stort serviceutbud, goda kommunikationer, utmärkt skyltläge samt en stor takterrass. 3M tillträder sina nya lokaler under våren 2020. Cushman & Wakefield har varit 3M:s rådgivare i hela processen.

– Vi har undersökt och utvärderat flera möjliga alternativ, och valde till slut NCC:s nya fastighet i Järva Krog eftersom den uppfyller alla våra krav. Kontoret återspeglar vår position som ett globalt och forskningsinriktat företag med besökare från hela världen. För att kunna attrahera och behålla duktiga medarbetare är det också viktigt för oss som arbetsgivare att kunna erbjuda en attraktiv arbetsmiljö, säger Marie-Louise Selander, Sverigechef, 3M.


Även NCC flyttar sitt nordiska huvudkontor till samma fastighet i november 2019. I samband med att 3M tecknar hyreskontrakt har fastigheten endast en ledig kontorslokal om 1.300 kvm kvar.

 

– Att 3M väljer att etablera sig i K12 bekräftar stadsdelens attraktivitet som läge för moderna arbetsplatser och huvudkontor. Vi välkomnar 3M och ser fram emot att få dem som grannar, säger Andreas Lindelöf, regionchef Stockholm NCC Property Development.

 

Järva Krog kvartersstad är en ny stadsdel strax utanför Stockholms tullar på en plats med lång tradition av gästfrihet och företagande. Här skapas en ny mötesplats anpassad för dagens verksamheter och hyresgäster.

 

I anslutning till fastighet K12 utvecklar NCC även kontorsfastigheten K11 om 13.000 kvm som beräknas stå färdigt sommaren 2020. I K11 och K12 erbjuds service i form av tre stycken restauranger samt ett gym. Under kommande år färdigställs även kontorsfastigheten K21 om 9.000 kvm och därtill cirka 500 bostäder i kvarteret tillsammans med fler restauranger, vårdboende och förskola.

 

NCC har som mål att minimera projektens miljöpåverkan och fastigheterna certifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM till nivån Excellent. Därtill anpassas byggnaderna till internationell standard med installationsgolv, bergvärme, solpaneler i fasaden samt nya spännande mobilitetslösningar.

 

Backaplan är ett kommande stadsutvecklingsprojekt där arbetet med en ny detaljplan innehållande bostäder, handel och kontor pågår för 10.000 människor. Foto: Platzer.

 

Platzer har sålt de två handelsfastigheterna Tingstadsvassen 3:8 och Tingstadsvassen 4:3 på Backaplan i Göteborg med ett fastighetsvärde om 368 Mkr till Balder. Backaplan är ett kommande stadsutvecklingsprojekt där arbetet med en ny detaljplan innehållande bostäder, handel och kontor pågår.  På de nu sålda fastigheterna planeras i den kommande detaljplanen omfattande inslag av bostäder. Fastigheterna är idag fullt uthyrda.

– Utvecklingen av Backaplan, från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd stadsmiljö, är tillsammans med utvecklingen av Frihamnen, viktiga pusselbitar när Göteborgs centrum växer på norra sidan av älven. Vi vill inte äga handelsfastigheter som kommer att rivas till förmån för bostadsutveckling, men vi bidrar gärna i utvecklingen av Backaplan och Frihamnen när det gäller den kommersiella delen. Försäljningen av de båda handelsfastigheterna skapar bättre förutsättningar för Balder att ta ett helhetsgrepp om den nya detaljplanen för Backaplan, säger P-G Persson, vd för Platzer.

 

Utvecklingen av Backaplan beräknas stå klar 2030. Här kommer 10.000 människor bo, lika många arbeta och många fler besöka för handel och kultur. Förutom Balder och Platzer ska Skandia Fastigheter, KF Fastigheter och Riksbyggen bygga framtidens Backaplan.

onsdag, 18 september 2019 15:28

Newsec: Detaljhandelshyror backade

 

År 2019 är det första året på länge då hyrorna går nedåt för detaljhandeln som helhet, minus tre procent, enligt Newsec Property Outlook.

 

I den senaste utgåvan av Newsec Property Outlook som lanseras idag tar Newsec temperaturen på handelsfastigheter och resultatet visar att det är stor spridning inom segmentet. Den bästa handeln fortsätter att blomstra och har ett av sina starkaste år 2019. Handel av medelkvalitet börjar stöta på motstånd och den sämre handeln som redan gått dåligt ett tag nu kommer att få det ännu svårare.

År 2019 är det första året på länge då hyrorna går nedåt för detaljhandeln som helhet, minus tre procent. Externhandelsområden går allra bäst med en hyrestillväxt om fyra procent. Köpcentrum och butiker i gatulägen har en negativ hyresutveckling om minus en procent respektive minus fem.

– Jag är inte oroad över detaljhandelns framtid utan tror snarare att vi har en mycket spännande utveckling inom segmentet framför oss. Det kommer att ställas allt högre krav på de som arbetar med handelsfastigheter men många möjligheter kommer att presentera sig för den som har rätt kunskap och är villig att ta tillfället i akt, säger Max Barclay, Head of Newsec Advisory.

Genom att klassificera handelsfastigheter som köpcentrum, externhandelsområde eller centralt belägna butiker i gatuplan och därefter bedöma geografisk placering, upptagningsområde och attraktivitet kan Newsecs experter konstatera att det finns tre olika kvaliteter på handelsfastigheter: bra, mellan och dålig inom respektive typ.

Bland handelsfastigheterna med bäst kvalitet går det bra för alla de olika typerna av handel, det vill säga såväl butiker i gatuläge som externhandelsområden och köpcentrum. Under 2019 har hyrorna i den här kategorin haft en tillväxt om fem procent, vilket är den starkaste ökningen på länge. Externhandelsområden går klart bäst, med en hyrestillväxt om åtta procent.

De handelsfastigheter som håller sämst kvalitet har en negativ hyresutveckling under 2019, minus åtta procent. Alla typer av handelsfastigheter inom den här kategorin går dessutom dåligt, allra värst är det för köpcentrum som är ned elva procent, men även butiker i gatulägen går dåligt med minus tio procent. Gatubutiker i de bra lägena går fortsatt bra, fyra procent, men på mindre orter och i mindre attraktiva lägen kommer det troligen att ske en konvertering mot exempelvis kontor istället.

onsdag, 18 september 2019 14:56

Dahlman och Lindwall, nya chefer på Peab

 

 

 

Christian Dahlman (bilden t v) och Peter Lindwall (bilden t h) är två nyrekryterade chefer på Peab. Peab är ett lokalt företag med det stora bolagets resurser organiserat i fyra samverkande affärsområden; Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling. Nu satsar Peab Projektutveckling på lokalt samhällsbyggande genom att samla de båda verksamheterna bostäder och fastigheter i geografiska enheter, samtidigt förstärks verksamheten med Christian Dahlman och Peter Lindwall.

Affärsområdet Projektutveckling ansvarar för koncernens förvärv, utveckling, förvaltning och avyttring av bostäder och kommersiella fastigheter.

– Att utveckla städer handlar alltmer om en helhet, där bostäder och kommersiella fastigheter är integrerade. Det kan gälla både större och mindre områden. Vi har redan egna exempel på detta, som t.ex. Varvsstaden i Malmö och Ulriksdal i Stockholm. Genom satsningen vi gör nu stärker vi ytterligare vår förmåga att möta denna samhällsutveckling, säger Göran Linder, affärsområdeschef för Projektutveckling.

Christian Dahlman blir chef för Projektutveckling syd. Christian Dahlman har ett långt förflutet i ledande befattningar inom bostadsutveckling i bolag som JM, Peab och Ikano Bostad. Närmast kommer han från en befattning som vd på Malmö Cityfastigheter.

– Det känns väldigt roligt att vara med på denna resa. Det lokala perspektivet, den lokala närvaron och nätverken är en viktig förutsättning för att göra bra och rätt affärer, då kunderna finns lokalt och marknaden är lokal, säger Christian Dahlman.

Peter Lindwall blir chef för Projektutveckling Öst. Peter Lindwall har haft operativa chefsroller såväl nationellt som internationellt i Skanska och NCC/Bonava.

– Det finns fantastiska möjligheter och det är med stor entusiasm jag ser fram emot att börja. Det är tydligt att kunderna, kommunerna, olika intressenter alltmer efterfrågar stöd när det gäller att hitta helhetslösningar. Det kan t.ex. handla om att flytta en bussdepå eller annan verksamhet för att göra plats för bostäder. Då finns vi där för att hjälpa till med det, säger Peter Lindwall.

– Det känns mycket bra att ha Christian och Peter med i teamet. Med sin kompetens och erfarenhet kommer de att bidra på ett bra sätt till vår nya satsning, säger Göran Linder.

 


onsdag, 18 september 2019 14:33

CBRE: Fem saker om att hyra ut i Malmö

 

I Malmö byggs det såväl bostadsrätter som kontorsfastigheter som aldrig förr och nya områden planeras och projekteras för framtiden. Marie Willstrand, Associate Director på CBRE i Malmö, lämnar i artikeln tips om att hyra ut kontorslokaler i Malmö.


Fastighetsägarna har i ärlighetens namn haft det väldigt bra i många år, säger Marie Willstrand, Associate Director, från CBRE i Sveriges Fastighetsblogg. Sverige har haft högkonjunktur, företagen har mått bra, arbetslösheten har varit låg och det har minst sagt varit gynnsamt att äga fastigheter, särskilt i storstadsregionerna. I Malmö byggs det såväl bostadsrätter som kontorsfastigheter som aldrig förr och nya områden planeras och projekteras för framtiden. Här kommer Marie Willstrands tips inför uthyrning av kontorslokalerna.


Hypade ord

Än så länge har det gått relativt snabbt och enkelt att fylla de nybyggda fastigheterna och projekterade kontorshusen med glada hyresgäster. Fastighetsägarna är bra på att sälja in sina olika koncept. Det är viktigt idag då kunderna är mycket medvetna och förstår hur värdeskapande och konkurrensfördelaktigt det kan vara att ”sitta rätt”. De förstår också att det är attraktivt att förknippas med ord så som ”välmående hus”, ”green building”, ”well-certifierat hus”, ”hemma-hos-känsla” och ”smarta fastigheter”. Idag bygger man inte bara ett hus där hyresgästerna ska husera under hyresperioden, idag bygger man hus där hyresgästerna ska utveckla sin verksamhet, må bättre och växa.


När vänder konjunkturen?

Många experter menar på att vi snart kommer mötas av tuffare tider. Konjunkturen kommer tids nog vända och då kommer företagen behöva dra om svångremmen och kapa kostnader. Kontoret blir troligtvis en kostnad som man då kommer att behöva se över.


Hyra ut kontorslokaler

Om vi tittar på marknaden för kontorslokaler idag, med fokus på Malmö, då är det fem saker som är avgörande för att hitta rätt hyresgäster till dina fastigheter?


1. Identifiera din målgrupp

Vem/vilken är målgruppen och varför? Vem passar bäst för din lokal? Vilka är dina hypade ord eller USP:arna för din lokal? Och vilken målgrupp attraheras av just dessa USP:ar? Alla företag behöver inte sitta i primeläge med ”smarta kontorslösningar”. Identifiera rätt målgrupp för din vakans.


2. Rätt marknadsmaterial till rätt målgrupp

Hur marknadsför du era lokaler? Fångar du målgruppens uppmärksamhet genom rätt budskap och kanalval? Här gäller det att ha en bra kommunikationsstrategi med rätt kommunikationsmix.


3. Släpp aldrig en intressent

En intressent är en potentiell hyresgäst. En intressent ska inte behöva jaga en uthyrare. När någon kontaktar mig så gör jag mitt bästa för att återkoppla, vara lyhörd, lära känna min potentiella kund. Alla kunder är unika med olika behov. Att vara nyfiken och intresserad men även ärlig och transparent tror jag är nyckeln till nöjda kunder.


4. Hjälp kunden rätt

Ibland kan det kännas lockande att en uthyrning ska gå snabbt och smidigt så att man får en hyresintäkt. Men fel uthyrning kan bli kostsam eftersom en hyresgäst som inte hamnar rätt från början lätt blir missnöjd och med stor risk söker sig bort från just er.


5. Efterkundvård

Nöjda hyresgäster som känner sig lyssnade på är fastighetsägarnas effektivaste och bästa reklam. En hyresgäst som blir kontaktad av fastighetsägaren först efter 3 år för omförhandling av hyran är knappast populär. Visa intresse för kunden även under hyresperioden. På det sättet kan man tidigt uppfatta signaler från hyresgästen och erbjuda rätt produkt i rätt tid.


Engagemang och transparent kommunikation är en bra grund för nöjda fastighetsägare och hyresgäster. Som uthyrningsrådgivare kryddar jag det med ett genuint intresse för människor, kundens verksamhet och passion för kontorslokaler, menar Marie Willstrand.

onsdag, 18 september 2019 12:13

Plan för 420 bostäder i Blackeberg

 

Ungefärligt planerat nybyggnadsområde i Blackeberg är markerat med rött.


Stadsbyggnadskontoret i Stockholm föreslår 420 nya bostäder med varierade upplåtelseformer längs Blackebergsbacken och Blackebergsvägens södra del ska byggas av Primula Byggnads AB, HSB och SKB. Området ligger nära kollektivtrafik och med närhet till skog och Mälarens vatten.


Den tillkommande byggnationen är en komplettering till de båda stadsdelarna Blackeberg och Södra Ängby för att binda samman dem och bryta den barriär som Blackebergsvägen idag skapar. Planeringen av nya bostäder ingår i det områdesprogram för Blackebergsvägen som godkändes 2013 i stadsbyggnadsnämnden. I programmet anges sammanlagt 550-650 nya bostäder i tre utbyggnadsetapper, två förskolor och lokaler.


Programmet för Blackebergsvägen är uppdelat i tre etapper – etapp 1 har vunnit laga kraft 2017. Detta är fortsättningen med etapp 2 och 3 längs Blackebergsvägen och Blackebergsbacken med 420 bostäder längs Blackebergsvägen och Blackebergsbacken

Blackebergsvägen
Längs Blackebergsvägen föreslås bebyggelse på båda sidor vägen söder om Södra Ängby fotbollsplan och vidare söderut till korsningen Blackebergsvägen/Blackebergsbacken.

Blackebergsbacken

Längs Blackebergsbacken planeras bostäder mitt emot Mälarbackens vård- och omsorgsboende och vidare österut, ungefär fram till busshållplatsen Blackebergs grindstuga.

Byggaktörer
På Blackebergsbacken vid busshållplats Blackebergs grindstuga och vidare österut planerar Primula Byggnads AB bygga hyresrätter samt HSB bostadsrätter.

Längs med Blackebergsvägen från korsningen Blackebergsvägen/Blackebergsbacken vidare norrut till Björnsonsgatan planerar HSB bygga bostadsrätter och SKB bygga kooperativa hyresrätter.

Inom etapp 2 och 3 upplåts hälften av bostäderna som bostadsrätt och hälften som hyresrätt.


Preliminär tidplan
Program för Blackebergsvägen antogs i stadsbyggnadsnämnden 17 oktober 2013. Den 16 april 2014 tog exploateringsnämnden beslut om en markanvisning för bostäder inom fastigheterna i Blackeberg och Södra Ängby till HSB Bostads AB, Primula Byggnads AB och Stockholms Kooperativa Bostadsförening.

Detaljplan för områdets första etapp: Nya Islandstorget, Blackeberg 1:3, dnr 2014-00063 vann laga kraft 14 december 2017.

För etapp 2 och 3 beräknas tidplanen vara följande:. Samråd 4 juni-15 september 2019. Granskning i kvartal 4 2019/kvartal 1 2020. Antagande i kvartal 2 2020.


 

Catella Asset Management Iberia har köpt fyra nybyggda byggnader med 171 lägenheter i Villaverde, Madrid.Catella Asset Management Iberia (CAMI) har förvärvat 171 sociala bostäder i Madrid, Villaverde, för 27 miljoner euro, cirka 290 Mkr, för Catella European Residential Fund (CER l)

Den senaste investeringen i Villaverde, den första för CER I-fonden i Spanien, är en nyckelfärdig försäljning via ett privat försäljningsavtal. Förvärvet omfattar fyra nybyggda byggnader med 171 lägenheter, 1-3 rok,  i ett antal parkeringsplatser och förråd, gemensamma grönområden och faciliteter som en pool och lekplats.

Catella AM Iberia har agerat som kapitalförvaltare för den första verksamheten i ”Catella European Residential Fund I” på den Iberiska halvön och Catella kommer nu att ansvara för förvaltningen av fastigheten.

Catella AM planerar också att genomföra köpet av 191 hyresbostäder, 1-3 rok,  i Valdemoro, i huvudstadsregionen i Madrid, bredvid Hospital Universitario Infanta Elena, under det första kvartalet 2020. Catella är deltar även i långt framskridna förhandlingar med bostadsägare och utvecklare för att förvärva ytterligare 600 bostäder, vilket skulle innebära att Catella kan förvalta spansk portföljen cirka 1.600 hyresbostäder inom sex månader.

 

Eduardo Guardiola, chef och partner för Catella Asset Management Iberia, kommenterar:
– Catella ska utvidga sin spanska bostadsinvesteringsportfölj under de kommande sex månaderna, som understöds av hyresmarknadens solida fundament. I synnerhet yngre människor tycker att det blir allt mer oviktigt att äga sina egna fastigheter och de är i allmänhet mer flexibla och mobila när de är beredda att flytta till olika städer för arbete än föregående generation. Vi förutser att denna starka efterfrågan på hyresbostäder i allt högre grad lockar större investerare för större professionalism på den fragmenterade spanska marknaden för bostadsinvesteringar.

 

Andelen spanska hushåll som hyr sina bostäder ökade till 22,9 procent år 2017 från 19,8 procent ett decennium tidigare år 2008, men Spanien ligger fortfarande långt efter EU-genomsnittet på 30,7 procent som hyr bostäder, enligt EUROSTAT-uppgifter.


CER I-fonden förvaltas av Berlin-baserade Catella Residential IM, som tillsammans med den iberiska verksamheten CAMI har ett totalt förvaltat kapital på 3,4 miljarder euro i nio länder.

 

 

 

Rekryteringen av Maria Garmert (bilden) i början av september innebär att hon blir ny marknadsområdeschef för Riksbyggens fastighetsförvaltning i Västra Östergötland. Maria Garmert är sedan tidigare anställd på Riksbyggen och hon kommer närmast från rollen som om säljansvarig/kundgruppschef inom marknadsområdet.


– Jag är oerhört tacksam att jag har fått den här möjligheten och ser verkligen fram emot att tillsammans med alla duktiga medarbetare fortsätta det arbete som vi har påbörjat inom marknadsområdet, säger Maria Garmert.

Marknadsområde Västra Östergötland omfattar städerna Linköping, Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm och Åtvidaberg. Sammanlagt har marknadsområdet cirka 170 kunder som består av bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar, privata och kommersiella fastighetsägare samt Riksbyggens eget hyresbestånd. Totalt arbetar cirka 90 anställda inom marknadsområdet plus ett antal säsongsanställda varje sommar.

 

– Riksbyggen är ett fantastiskt fint företag med stort fokus på hållbarhet och min förhoppning är att jag med min erfarenhet och driv kommer kunna tillföra mycket för kunder, medarbetare och företaget, avslutar Maria Garmert.

 

Totalt förvaltar Riksbyggen 4.218 bostadsrättsföreningar med drygt 200.000 bostadsrätter och cirka 100.000 hyresrätter. Riksbyggen har förvaltningsverksamhet på 430 orter runt om i landet, från Trelleborg i syd till Karesuando i norr. Sammanlagt bor över en halv miljon människor i bostäder som Riksbyggen förvaltar.