22 november 2017

Redaktionen

tisdag, 21 november 2017 17:15

Catella lanserar bostadsfond om 12,5 Mdr

alt
Xavier Jongen (bilden) och Michael Keune blir verkställande direktörer för Catellas nya bolag CRIM.

 

Catella har bildat ett nytt bolag, Catella Residential Investment Management GmbH (CRIM). CRIM är ett helägt dotterbolag till det svenska bolaget Catella Property Fund Management AB och kommer att fokusera på förvaltningen av europeiska fastighetsfonder.

 

Sedan januari 2016 har Catella Real Estate AG, lett av Xavier Jongen och Michael Keune, byggt upp ett starkt team av portföljförvaltare för bostadsfastigheter i Berlin. Teamet förvaltar två öppna fastighetsfonder samt tre öppna specialfonder för fastigheter. De fem fondernas totala tillgångar uppgår till 1,3 miljarder euro (cirka 12,5 Mdr kr) och har investerats i åtta europeiska länder, nämligen Danmark, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Österrike, Polen och Spanien.

Skapandet av CRIM är ett strategiskt steg av Catella, med målet att bygga ett högpresterande och högspecialiserat kompetenscenter för förvaltning av europeiska fastighetsfonder. Hela teamet för Catella Real Estate AG i Berlin, som består av 18 anställda, har flyttat till CRIM för att ägna sig åt utvecklingen av bostadsfastigheter. Xavier Jongen och Michael Keune blir verkställande direktörer för CRIM.

alt
Några fastigheter i Jyväskylä som köps av Kielo.

 

Fastighetsbolaget Kielo, som förvaltas av Brunswick Real Estate, har förvärvat nio kontorsfastigheter om 49.000 kvm i Jyväskylä i mellersta Finland. Säljare är börsnoterade Technopolis och förvärvet omfattar även Technopolis ledning och bemanning i Jyväskylä. Transaktionen väntas bli slutförd före årsskiftet.

 

– Denna portfölj passar perfekt inom Kielos investeringsstrategi. Jyväskylä är en stark och växande marknad och dessa kontorsfastigheter utgör en del av stadens främsta och mest högkvalitativa kontorsstock, säger Erik Widmark, Partner på Brunswick Real Estate.

 

Kielos investeringsstrategi är att fokusera på högkvalitativa tillgångar i växande finländska regionstäder. Bolagets första förvärvet bestod av en kontorsfastighet om 40.000 kvm i Tammerfors. Denna fastighet förvärvades av Aberdeen Standard Investment.

tisdag, 21 november 2017 16:36

Gavlegårdarna ska sälja 803 bostäder

alt
Fastigheter i Sätra och Brynäs ägda av Gavlegårdarna.

 

AB Gavlegårdarna avser att sälja fastigheter i två bostadsområden i Gävle som omfattar 803 lägenheter. Fastigheterna ligger i Sätra och på Brynäs. Gävle växer och likaså efterfrågan på boende och hyresrätter. Idag har Gavlegårdarna en mycket låg vakansgrad och utbudet av hyresrätter är mycket begränsat.

 

För att Gävle ska kunna fortsätta växa och människor erbjudas en bostad har Gavlegårdarna ett mål från ägarna, Gävle kommun, som i dagsläget säger att företaget ska bygga 750 lägenheter till 2020. Den föreslagna försäljningen av fastigheterna är tänkt att bidra till finansieringen av nyproduktion och investeringar i befintliga fastigheter.

 

Fastigheterna ligger på adresserna; Norrbågen och Porfyrvägen i Sätra. På Brynäs ligger fastigheterna på; Boothsgatan, Ladugatan, S Hospitalsgatan, S Fiskargatan, S Sjötullsgatan och Waldenströmsgatan.

 

Berörda hyresgäster blir informerade under dagen. Efter ett beslut i kommunfullmäktige kan försäljningsprocessen fortsätta med målet att kunna presentera nya fastighetsägare till sommaren.

 

Gavlegårdarna har idag en stark ställning på bostadsmarknaden för hyresrätter i Gävle, också om man jämför med andra kommunala bostadsbolag runtom i Sverige. I stadsdelarna Sätra och Brynäs har bolaget i idag närmare cirka 75 procent av det totala antalet hyresrätter. Även efter en eventuell försäljning förblir Gavlegårdarna en stor fastighetsägare i Sätra, på Brynäs och i Gävle.

tisdag, 21 november 2017 12:23

Pandox förhandlar om större förvärv

alt
Anders Nissen, vd för Pandox.


Med anledning av spekulationer i media bekräftar Pandox att bolaget gått in i en förhandlingsfas om möjligheterna till ett större förvärv. Förvärvet avser en hotellportfölj som har sin tyngdpunkt i större städer i Storbritannien och Irland. Pandox vill understryka att det är en komplex affär och att pågående förhandlingar inte nödvändigtvis behöver leda till att avtal ingås och att det inte är säkert att transaktionen kommer att kunna fullföljas.
    

Pandox äger för närvarande 122 hotellfastigheter i elva länder, däribland Storbritannien, med ett totalt fastighetsvärde om cirka 41 Mdr kr. Affärsutveckling som förvärv, avyttringar, uthyrning och driftsövertaganden är en naturlig del av Pandox verksamhet och bolaget utvärderar fortlöpande sådana möjligheter.
    

Ytterligare information kring förhandlingarna om portföljen i Storbritannien och Irland kommer att lämnas när så bedöms lämpligt eller när skyldighet uppkommer.

tisdag, 21 november 2017 12:20

Stendörren köper för 59 Mkr i Haninge

alt
Haninge Söderbymalm 7:35 är Stendörrens första investering i Handens industriområde.


Stendörren Fastigheter AB har ingått avtal med AT Mothållet AB att genom bolag förvärva fastigheten Haninge Söderbymalm 7:35 i Handens industriområde till ett underliggande fastighetsvärde om 59 Mkr. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 33 Mkr. Tillträde sker den 1 december.
    

Fastigheten är bebyggd med drygt 4.100 kvm lokaler för lager och lätt industri och är fullt uthyrd till bilskadeföretaget TKMB Bil AB på ett 10-årigt hyresavtal. Bellman & Partner AB var säljarens rådgivare i transaktionen.
        

– Vi är glada att kunna köpa en modern industrifastighet med en bra hyresgäst i ett strategiskt intressant område som ligger lättillgängligt för kunderna till denna typ av verksamhet. Att tillhandahålla ändamålsenliga industrilokaler till företag som vill verka i Stockholmsområdet ligger helt i linje med vår affärsmodell, säger Fredrik Brodin, vd för Stendörren.
    

– Vi kommer göra kompletteringsförvärv i detta område liksom vi gör i andra områden där vi sedan tidigare är fastighetsägare, tillägger Johan Bråkenhielm, transaktionschef på Stendörren.

tisdag, 21 november 2017 09:43

Veidekke lanserar Black Friday i Barkaby

alt
Det går mycket trögt för Veidekke att sälja 212 borätter i Barkaby.

 

Veidekke har nyligen kommit med en bostadsrapport med huvudbudskapet: ”Osäkert läge.” I Veidekkes projekt Barkaby Metropol är endast cirka 44 lägenheter sålda av totalt 212. Därför lanserar Veidekke sin första julrea med Black Friday fram till jul någonsin med en rabatt om 100.000 kr per rum.

 

Det är framförallt de större lägenheterna som är till salu med priser från 2,5 Mkr för en tvåa om 47 kvm till en femma om 133 kvm för 4,6 Mkr.

 

I en kommentar kan sägas att prisutvecklingen för bostadsrätter har varit explosiv i Stockholm under de senaste åren som en följd av extremt låga räntor och nya markprisrekord. Vissa priser sticker ut som till exempel en trea hos Veidekke i Hagastaden för 11 Mkr eller Ikanos priser för bostadsrätterna i Årstaberg med 3,25 Mkr för en etta om 34 kvm eller 6,89 Mkr för en fyra om 84 kvm.

 

Vi får heller inte att glömma att många köpare på dagens bomarknad aldrig har upplevt att priser kan sjunka snabbt, eftersom vi i stort sett har haft en prisuppgång på bostäder i drygt 20 år, framförallt i Stockholm.

 

Nu är det inte längre så populärt bland aktörerna att publicera prislistor. Utan JM, Skanska, Besqab, SSM, Veidekke, med flera, försöker fånga intressenter och köpare i digitala köer via login och med olika typer av erbjudande som till exempel JM som har lagt stor möda skapa en digital inredning via #JMINSPIRATION. SF

måndag, 20 november 2017 18:27

Amanda Welander ansluter till CBRE

alt

                                                                                                      

CBRE meddelar att Amanda Welander (bilden) har utsetts till Head of Research på CBRE. Hon kommer från Brunswick Real Estate där hon arbetat med att följa och analysera de noterade bolagen. Dessförinnan arbetade hon under ett flertal år arbetat som marknadsanalytiker på Skanska.

 

– Rekryteringen är nästa steg i att stärka vår Research. Amanda kommer att bygga upp enheten tillsammans med vår EMEA Research, säger Niklas Samuelsson, vice vd CBRE.

 

Amanda Welander tillträder sin tjänst hos CBRE i januari 2018.

måndag, 20 november 2017 18:22

Atrium Ljungberg bygger kulturhus i Malmö

alt
Atrium Ljungberg ökar kulturinslaget i Mobilia, Malmö.

 

Atrium Ljungberg planerar tillsammans med Junibackens medgrundare, Staffan Götestam, en av de största svenska kultursatsningarna för barn i Sverige. Målet är att öppna ”Funnys Äventyr” i Mobilia Köpcentrum & Handelskvarter i centrala Malmö.

 

I detta kulturhus, som ska öppna i maj 2020, står barns lekande, läsande och lärande i fokus med barnboksgestalter som Pettson & Findus, Mumin och Alfons Åberg. Funnys Äventyr byggs på en yta om cirka 3.000 kvm, vilken som inryms i en ny byggnad i anslutning till Nordisk Films kommande biograf i Mobilia.

 

– Atrium Ljungbergs vision med utvecklingen av Mobilia är att skapa en levande och pulserande stadsmiljö. För att en stadsdel ska vara attraktiv är kulturutbudet avgörande. Med Funnys Äventyr skulle vi kunna erbjuda en av de bästa kulturupplevelserna för barn i Sverige, säger Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg .

 

Utöver att bidra till ett ökat kulturutbud för barn i Öresundsregionen syftar satsningen till att motverka problemet med minskad läskunnighet bland barn och unga. Fundamentet för Funnys Äventyr är ”leka, läsa, lära”. Den fysiska leken ges stort utrymme, men den bygger på barnlitteraturens värld. Vidare förvandlas Funnys Äventyrs teater ibland till ett bokstavsrum och det kommer också att finnas ett läslusthus för att läsa, lära och lyssna.

 

– Som grundare av Junibacken har jag upplevt styrkan bakom visionen ”leka, läsa, lära”. Den tredimensionella och interaktiva miljön stimulerar barnen att närma sig böckerna. Genom läsning öppnas dörren till kunskap och med Funnys Äventyr hoppas vi kunna bidra till en positiv samhällsutveckling i Malmö- och Öresundsregionen, säger Staffan Götestam.

måndag, 20 november 2017 17:49

Patrizia köper Triuva i en jätteaffär

alt
Wolfgang Egger, CEO för Patrizia Immobilien AG.

 

I och med att Patrizia förvärvar Triuva (före detta IVG) medför det att Patrizia växer till bland de 10 största fastighetsförvaltarna i Europa. Patrizia Immobilien AG säger i ett pressmeddelande att företaget har förvärvat Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, vilket innebär att Patrizia utökar sin verksamhet i Tyskland och Europa och värdet för Patrizias förvaltade fastigheter utökas till över 30 miljarder euro. Båda parterna meddelar att köpeskillingen inte är publik.

 

Triuva har förvaltat cirka 40 fonder med fler än 80 institutionella investerare med cirka 200 anställda i 15 europeiska städer. Triuva med säte i Frankfurt har tillgångsförvaltat kommersiella fastigheter inom kontor, detaljhandel och logistik samt infrastruktur till ett värde cirka 9,8 miljarder euro. Förvärvet av Triuva ökar Patrizias förvaltade fastighetskapital med cirka 50 procent till över 30 miljarder euro.

 

Efter affären förvaltar nu Patrizia i Sverige totalt fem fastigheter, vilka ingick tidigare i Triuvas förvaltning. Av de fem finns tre fastigheter i Barkarby, Järfälla, om 41.600 kvm, bland annat Stockholm Factory Outlet i Barkarby. Vidare en fastighet, Lammet 17 om 6.700 kvm, på Gamla Brogatan 13 i Stockholm, samt en fastighet i Mariebergs handelsområde i södra Örebro om 5.200 kvm.

 

– Detta förvärv medför en perfekt passform för vår tillväxtstrategi. Det kommer att stärka vårt europeiska nätverk, utöka vår närvaro på marknaden och bredda utbudet av produkter och tjänster för våra kunder. Vi kommer också att konsolidera vår position som den ledande oberoende fastighetsinvesteraren i Europa, förklarar Wolfgang Egger, CEO för Patrizia Immobilien AG.

alt
Totalt ska det byggas 2.300 bostäder och kommersiella lokaler för 1.000 arbetsplatser i Annetorps industriområde i Limhamn.

 

Annetorps industriområde kan bli en ny stadsdel i Limhamn med bostäder, verksamheter, service och handel. Planeringen är igång och nu kan malmöborna tycka till och komma med förslag på hur det framtida området ska se ut.

 

– Vi vill på ett tidigt stadium föra en bred dialog med malmöborna för att få in synpunkter och idéer kring omvandlingen. Det är viktigt att få in flera olika perspektiv för den fortsatta planeringen av området, säger Lina Andersson, planarkitekt och projekthandläggare på stadsbyggnadskontoret i Malmö.

 

Stadsbyggnadskontoret utreder möjligheten att omvandla Annetorps industriområde till en tät och funktionsblandad stadsdel, som länkar samman med övriga delar av Limhamn. Bland annat föreslås området få en ny gatu- och kvartersstruktur som bättre hänger ihop med kringliggande områden. Krossverksgatan blir huvudgata genom området, där Malmöexpressen och eventuellt en framtida spårväg till Bunkeflostrand kan gå. Mark från Kalkbrottsgatan frigörs då till att bygga bostäder, skola och park. Området som är 31 hektar stort kan fullt utbyggt få runt 2.300 nya bostäder och cirka 1.000 arbetsplatser.

 

– Den planering som görs nu ska ge en vision och inriktning för hur området ska utvecklas. Vi har tagit fram ett första skissförslag i 3D som visar strukturen och volymerna skalenligt, men hur bebyggelsen och arkitekturen kommer att se ut är för tidigt att säga, säger Lina Andersson.


Enligt Malmös översiktsplan ska Annetorps industriområde bli ett område med både bostäder och verksamheter. Det ska bli en nära, tät, grön och funktionsblandad stadsdel, som använder resurser och ytor på ett effektivt och hållbart sätt. Planprogrammet beskriver den övergripande inriktningen för utvecklingen av området. Den ligger också till grund för det fortsatta arbetet med detaljplaner. Sommaren 2018 beräknar Malmö stad att planprogrammet ska vara klart för samråd och fortsatt dialog med allmänheten.

 

Fakta

1. Planområdet omfattar cirka 31 hektar

2. Omvandlingen ger cirka 2.300 nya bostäder

3. Omvandlingen ger cirka 1.000 arbetsplatser

4. Malmö stad beräknar att 4.600 nya invånare kan bo i området

Sida 1 av 648