20 september 2018

Redaktionen

torsdag, 20 september 2018 16:08

Newsec rekryterar Eric Johansson

alt

                                                                                                                                      

Newsec tar in Eric Johansson (bilden) som ny chef för den svenska verksamheten inom teknisk service och drift. Han kommer närmast från Coor där han har varit affärsenhetschef med ansvar för många av Coors största kontrakt och för dotterbolagen i Polen och Ungern.

 

Teknisk service och drift är ett växande segment i Newsecs svenska tjänsteutbud och har de senaste åren expanderat bland annat genom förvärv. Idag består verksamheten av ett 160-tal medarbetare och har ett antal prestige-uppdrag i portföljen, exempelvis Grand Hôtel.
 

Eric Johansson tillträder sin tjänst i december och ersätter Jesper Kronstrand som lämnar bolaget.

torsdag, 20 september 2018 16:04

NP3 köper i Falun och Östersund

alt
Andreas Nelviq, vd för NP3 Fastigheter.

 

NP3 Fastigheter har köpt två fastigheter om sammanlagt 12.400 kvm uthyrningsbar area med ett underliggande fastighetsvärde om 85 Mkr. Det årliga hyresvärdet uppgår till 8,3 Mkr.

 

Det ena förvärvet består av en fastighet i Östersund om 5.527 kvm med ett hyresvärde om 3,8 Mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 47 procent och den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgår till 2 år.

 

Det andra förvärvet är en industrifastighet i Falun om 6.912 kvm med ett hyresvärde om 4,5 Mkr. Här är uthyrningsgraden 100 procent och den genomsnittliga återstående löptiden 9 år.

torsdag, 20 september 2018 15:58

Svenska Bostäder bygger 172 bostäder i Tensta

alt
Svenska Bostäder ska bygga lägenheter i Stockholmshus i Tensta.

 

Länsstyrelsen har beviljat Svenska Bostäder investeringsstöd för att bygga 172 lägenheter i Tensta i nordvästra Stockholm. Husen i kvarteret Ledinge blir bolagets första Stockholmshus.

 

– Behovet av fler hyreslägenheter är stort i Stockholm och vi söker ständigt nya metoder att öka takten. Att bygga enligt principerna för Stockholmshusen är ett sätt att kostnadseffektivt kunna bygga lägenheter med hög kvalitet och i snabbare takt. Investeringsstödet bidrar ytterligare till förutsättningar för rimliga hyror, säger Jörgen Holmqvist, avdelningschef för Fastighetsutveckling på Svenska Bostäder.

 

Stockholmshusen uppförs i ett nära samarbete mellan Stockholms stads allmännyttiga bostadsbolag, tekniska förvaltningar och byggföretag. Genom samarbetet skapas förutsättningar för att korta byggprocessen och bygga snabbt, kostnadseffektivt och med hög kvalitet.

torsdag, 20 september 2018 15:48

Nya riktmärken för att HEBA ska kunna växa

alt
Patrik Emanuelsson, vd för HEBA Fastighets AB.

 

HEBA har vid sitt senasste styrelsemöte beslutat att uppdatera sina riktmärken för finansiella nyckeltal enligt följande:
1. Soliditeten skall inte understiga 40 procent. 2. Belåningsgraden skall över tid inte överstiga 50 procent

 

Riktmärket var tidigare att soliditeten, sett över tiden, inte skulle understiga 50 procent. Enligt senaste delårsrapporten uppgick soliditeten till 48,5 procent och belåningsgraden uppgick till 38,2 procent.

 

– Uppdateringen av riktmärkena innebär att HEBA ges möjlighet att fortsätta växa och utvecklas, säger vd Patrik Emanuelsson.

torsdag, 20 september 2018 14:19

Bussterminalen i Katarinaberget byggstartas

alt
Vision över hur ankomstplatserna kan komma att se ut. Illustration: Link arkitektur

 

alt

Översikt av entréer och placering. Illustration: SL

 

Under hösten startar ett av de mest omfattande projekten vid Slussen. Efter att ha utretts under lång tid gav mark- och miljööverdomstolen i våras klartecken för bussterminalen i Katarinaberget. Byggtiden beräknas bli cirka 4,5 år.

 

Nyligen tecknades avtal med entreprenören Implenia som kommer att påbörja arbetet med att spränga och schakta ut bergmassor för att göra plats åt bussterminalen. Mer än 270.000 kubikmeter berg kommer att forslas bort. Arbetet beräknas starta i början av december och pågå i cirka två år. Totalt beräknas byggtiden bli 4,5 år.

 

Mikael Östman, byggprojektledare vid Projekt Slussen, säger:

– Vi har en planeringsfas fram till början av december då vi beräknar att Implenia kan starta arbetet. Entreprenaden omfattar berg-, mark- och betongarbeten för den nya terminalen. Implenia har erfarenhet av liknande arbeten bland annat från Getingmidjan, Förbifart Stockholm och Citybanans pendeltågsstationer vid centralen och Odenplan.

 

Tre stora bergrum ska sprängas ut

Bergsprängning i stadsmiljö kräver omfattande planering särskilt om det som här handlar om tre stora bergrum med en spännvidd på upp till 24 meter och en längd av drygt 300 meter. Terminalen är placerad i ett läge nära stadsgårdsbranten, ”Glashuset” och KF-huset och dess grundläggning.

 

Västerut ansluter terminalen till tunnelbanan där den kopplas ihop med entréer både vid Ryssgården och Götgatan. Vid Lokattens trappa planeras ytterligare en entré som möjliggör bra anslutning mot Stadsgården.

 

Närheten till anläggningar, verksamhet och boende innebär att sprängningarna måste utföras skonsamt och försiktigt. Planen är att spränga ut mindre delar åt gången och successivt ta sig fram genom berget på ett så säkert sätt.

torsdag, 20 september 2018 13:10

CBRE välkomnar åtta nya medarbetare

alt
Några av de nya medarbetarna på CBRE är från vänster: Christoffer Bladh Nord, Emma Mattsson, Thomas Gustafsson, Hawar Marofi och Ragnhild Sjöberg.

 

CBREs Malmökontor växer kontinuerligt och ökar sin marknadsandel. För att möta efterfrågan rekryteras Heléne Peterson, som närmast har varit uthyrare från Lund kommuns Fastighets AB, och Thomas Petersson, som senast har varit arbetsledare och förvaltare Lassila & Tikanoja.

 

Till CBREs Malmökontor ansluter även Christoffer Bladh Nord och Emma Mattsson. Båda tidigare arbetat för CBRE och väljer nu att komma tillbaka. Bladh Nord kommer närmast från Colliers och blir ansvarig och drivande för verksamhetsomerådet Industrial & Logistics med hela Sverige som arbetsfält, medan Mattsson, närmast från Cowi, anställs analytiker inom Capital Markets.

 

Även Stockholmskontoret får förstärkning. Inom Asset Services har Hawar Marofi precis anslutit teamet i en roll som Property Manager för CBREs förvaltningsuppdrag för Aberdeen Standard Life. Han kommer närmast från Castellum och arbetade dessförinnan på Humlegården Fastigheter. Vidare är Malin Vester, med lång erfarenhet av centrummiljöer och detaljhandel, CBREs nya marknadskoordinator för Gallerian i Gävle.

 

CBRE också sin kompetens inom hållbarhet genom att anställa Thomas Gustafsson till affärsområde Sustainability, där han kommer arbeta tillsammans med Jennie Gelting. Thomas Gustafsson är expert på certifiering av byggnader och strategiskt hållbarhetsarbete och har tidigare arbetat på WSP.

 

Slutligen välkomnar CBRE Ragnhild Sjöberg som ansluter till teamet inom Investor Leasing, Office, i Stockholm. Hon kommer närmast från HusmanHagberg där hon arbetat som privatmäklare.

torsdag, 20 september 2018 12:32

Fullt uthyrt på Stockholms Centralstation

alt
Byggnaden för Stockholms centralstation uppfördes efter ritningar av arkitekt Adolf W. Edelsvärd och den har därefter om- och tillbyggts ett flertal gånger. De största förändringarna skedde 1925–1928 då den stora centralhallen kom till, ritad av arkitekt Folke Zettervall, samt i mitten på 1950-talet då stationen kopplades ihop med Stockholms tunnelbana via den nya underjordiska gångtunneln och hallen. Byggnaden är sedan 1986 ett statligt byggnadsminne. Sedan år 2008 har en omfattande renovering och ombyggnad av Stockholms centralstation skett.

 

Kontoren på Stockholms Centralstation är nu fullt uthyrda då Jernhusen tecknat avtal med det svenska tech-bolaget Zound Industries. Bolaget flyttar in på ytterligare 1.640 kvm och hyr med detta totalt 3.640 kvm på stationen för sina cirka 200 medarbetare.


Zound Industries är känt för varumärken som Marshall och Urbanears och skrev nyligen på ett exklusivt avtal med Adidas om att producera deras kommande ljudprodukter. Detta innebär en expansion och Zound Industries väljer att stanna kvar på Centralstationen. Just närheten till goda kommunikationer och den centrala staden förblir en viktig aspekt då läget underlättar för både kommunikationer och rekrytering.

 

– Ett centralt läge är mycket viktigt för våra anställda och hjälper oss att attrahera nya duktiga medarbetare. De unika kontorslokalerna fungerar också som ett nav för kreativitet, innovation och tech, vilket är perfekt för ett växande företag som Zound Industries, säger Mariana Sundin, HR Director, Zound Industries.

 

Jernhusen har varsamt utvecklat de unika kontorsytorna med stora salar med högt i tak, fina trägolv och med många originaldetaljer från 1872.

 

– Stockholms Centralstation är Sveriges mest centrala läge och en bra utgångspunkt för alla slags möten och affärer, säger Pontus Larsson, chef Förvaltning på Jernhusen.

 

Jernhusen har märkt ett ökat intresse från tech-bolagoch andra företag som vill testa okonventionella och kreativa kontorskoncept. I Jernhusens kontorshus Glasvasen i Malmö pågår just nu ett projekt där Jernhusen tillsammans med en hyresgäst sammanför digitala tjänster med en fysisk kundmötesplats. Jernhusen inspireras av detta och fortsätter utveckla framtidens fastigheter tillsammans med hyresgästerna.

torsdag, 20 september 2018 10:56

Stendörren lanserar Point Farsta

alt
I Stendörrens Point-hus anpassas lokalerna efter hyresgästernas behov. I husen i Farsta får hyresgästerna ett mycket bra kommunikationsläge och skyltläge med god synbarhet från Nynäsvägen.


I dagarna lanserar Stendörren sin tredje satsning på det egenutvecklade Point-konceptet. Satsninge gäller tre fastigheter i Farsta i ett utmärkt kommunikationsläge på Fryksdalsbacken 12 och 26 samt Mårbackagatan 31.
    

Inom ramarna för Point-konceptet förädlar Stendörren fastigheter och erbjuder skräddarsydda lokaler i attraktiva geografiska lägen i expansiva områden i Storstockholm och Mälardalen.
    

– I Point Farsta har vi hämtat inspirationen från områden som Meatpacking District i New York, och LUMA i Stockholm, med mycket ljus och rymd i ett område med industriell känsla. Vi kommer även skapa generösa umgängesytor för att göra det enkelt att samverka över en kopp kaffe, säger Maria Mastej, marknads- och uthyrningschef på Stendörren.
    

I Point-konceptet erbjuder Stendörren sina hyresgäster effektiva kontor med öppna ytor och co-working utrymmen i en kreativ miljö med industrikänsla men även plats för lek och skapande. Vidare har husen i Farsta goda kommunikationer med både tunnelbana, pendeltåg och buss men även smidig bilaccess med direkt anslutning till Nynäsvägen och goda parkeringsmöjligheter.
    

Dessutom får hyresgästerna nära till träning, rekreation och service, i och med att en av fastigheterna lockar med ett välutrustat crossfit-gym, att det finns fina promenadstråk finns vid den intilliggande sjön Magelungen samt att Farsta shoppingcenter, landets fjärde största, ligger i närheten.

alt
Skandia Fastigheter ansvarar för att Masthusen i Västra Hamnen utvecklas till en hållbar stadsdel med bostäder, arbetsplatser, handel, service, gym, äldreboende och bibliotek.


Skandia Fastigheter säljer ett kvarter med bostadsbyggrätt Masthusen, i hjärtat av Västra Hamnen, Malmö, till Riksbyggen. Därmed får Masthusen 190 nya bostäder, inflyttningsklara till våren 2022.
    

Affären gäller kvarter 13, med fastigheterna Bilen 24 och Bilen 25, i stadsdelens soligaste hörn som idag består av en parkeringsyta. Här planeras nu kvartersbebyggelse med hus i 5-12 våningar – allt hållbarhetscertifierat enligt Breeam.
    

– I och med denna försäljning får vi extra tryck i bostadsproduktionen. Riksbyggen har under året färdigställt tre bostadsfastigheter i Masthusen och har ytterligare två i produktion. Vi har stort förtroende för deras genomförandekraft och slutprodukt, säger Tim Prevolnik, marknadsområdeschef på Skandia Fastigheter i Malmö.
    

Efter kvarter 13 blir det ytterligare bostäder, för att svara upp mot den stora efterfrågan, men Skandia planerar även för en förskola, möjligen ett hotell, och för andra verksamheter som gör Masthusen komplett för de som vistas, bor, jobbar och handlar där.

alt
Två av de hotellfastigheter som CapMan nu säljer till Corum är till vänster Holiday club Kuusamo och till höger Holiday club Saariselka.

 

CapMan Hotels Fund har sålt sex hotellfastigheter i Åbo, Kemi, Rauma, Saariselkä, Kuusamo och Vuokatti till den franska fastighetsinvesteraren Corum Asset Management. Hotellen består av 870 rum. De sålda hotellfastigheterna har långsiktiga leasingavtal med Scandic och Holiday Club. Köpeskillingen för portföljen var 72,4 MEUR, cirka 750,6 Mkr. Dessutom sålde CapMans fond hotellfastigheten Original Sokos Hotel Royal i Vasa till KPO-Kiinteistöt Oy.

 

Samtidigt har CapMan Hotels Fund stärkt samarbetet med sina hyresgäster Scandic och Lapland Hotels och förlängt leasingavtalens genomsnittliga löptid till 19,2 år.

 

– De nya kontrakten stärker vårt samarbete med ledande hotelloperatörer samt med fondens avkastningsprofil. Genom Scandic är vi aktivt närvarande på marknaderna för både affärs- och fritidsresor i hela Finland. Vi investerar kontinuerligt i våra tillgångar och vi utvecklar koncept i samarbete med våra hyresgäster. Vi har koncentrerat vår portfölj med tillgångar som stöder vår kärnstrategi och de senaste transaktionerna är en fortsättning på denna process, säger Pirjo Ojanperä, partner, CapMan Hotels Fund.

 

CapMan Hotels RE Ky-fonden bildades 2008 och förvaltar för närvarande 30 hotellfastigheter i Finland och Sverige. Fonden inkluderar bland annat hotellfastigheterna Crowne Plaza och GLO Hotel Art i centrala Helsingfors.

 

Som en pionjär för private equity i Norden har CapMan utvecklat hundratals företag och fastigheter och skapat betydande värde i tillgångar under de senaste 28 åren. CapMan sysselsätter idag cirka 120 medarbetare inom private equity och CapMan har cirka 2,8 miljarder euro i förvaltat kapital.

 

CapMans affär med Corum innebär att RIM utökar sitt samarbete med den franska investeraren Corum Asset Management och RIM var rådgivare i Corums förvärv av sex finska hotell som hyrs av Scandic Hotels och Holiday Club på långa kontrakt.

 

David Renger, vd för RIM säger i en kommenterar:

– RIMs samarbete med Corum har utvecklats framgångsrikt. Vi har slutit fyra avtal och RIM har positionerat sig starkt i Norden inom investment management och rådgivning. Under de senaste två åren har RIM investerat tillsammans våra nordiska och internationella investerare i fastighetsvärden överstigande 300 MEUR.


– Vi är glada över att vi har kunnat öka vår närvaro på finska fastighetsmarknaden under det gångna året. Förvärven av hotellen från Capman förbättrar vår position på marknaden och vi går in i ett hotellsegment som vi uppskattar. RIMs rådgivning har visat sig vara en viktig framgångsfaktor och vi ser fram emot framtida samarbete, säger Philippe Cervesi, Corum AM, Investment Director.– Under de senaste två åren har vi tecknat nya långa leasingavtal och gjort omfattande uppgraderingar tillsammans med våra hyresgäster i de nu sålda hotellfastigheterna. Dessa hotell ligger i bra lägen för att möjliggöra framtida tillväxt som stöds av den starka utvecklingen på hotellmarknaden i Finland. Vi är glada att välkomna Corum till den finska hotellmarknaden och vi vill tacka Corum och RIM för en professionell process under affären, säger Markku Jääskeläinen, CapMan Real Estate, Investment Director.

 

Sida 1 av 777