20 april 2018

Redaktionen

torsdag, 19 april 2018 14:28

White och Lillskär ritar Ornäs hamn

alt
Ornäs hamn ska bebyggas med tre bostadskvarter med kortsidan mot en strandpark som sträcker sig mot Siljans vatten.

 

White Arkitekter och Lillskär AB har utsetts till det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen Ornäs hamn i Borlänge kommun. Hösten 2017 bjöd Borlänge kommun in till en tävling om utformning av nya bostäder samt utveckling av strandparken vid Ornäs hamn. Exploatörer fick möjlighet att presentera förslag på hur de vill utforma området Ornäs hamn. En viktig del i tävlingen var att ta fram ett förslag som tar tillvara på och utvecklar områdets kulturhistoriska värden och dess viktiga funktion som friluftsområde.

 

– Det är roligt att nu få presentera vinnaren av markanvisningstävlingen i Ornäs. Vi har testat ett nytt sätt att forma vår kommun. Vi fick in många bra bidrag men har nu valt att gå vidare med Lillskär AB och White Arkitekter. Att planera för och bygga nya bostäder i goda lägen är ett högt prioriterat politiskt mål i kommunen och det ska bli spännande att följa utvecklingen av Ornäs hamn, säger Jan Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande.

 

Förslaget består av tre bostadskvarter med kortsidan mot en strandpark som sträcker sig mot vattnet. Gränder mot Ösjön separerar kvarteren och lockar in besökaren i det nya området. Längs strandpromenaden som solbänkar, utsiktsboxar och bryggor höjer upplevelsen av kulturlandskapet utan stora åthävor.

 

Vid båtklubben föreslås ett nytt klubbhus med kafé där även allmänheten kan ta en kaffe och värma sig. En aktivitetspark med fokus på barns lek väver samman den storslagna strandparken med det nya bostadsområdet. I fonden av den nya aktivitetsparken placeras en något högre byggnad med en publik bottenvåning, som ger ytan vid Ornäs handel en välkommen dignitet som torgplats.

 

– Vi har vägt in hur väl det vinnande förslaget bidrar till hållbara och trivsamma miljöer där både de boende, nyinflyttade och besökare naturligt rör sig, säger Linda Nilsson, plan- och markchef och bedömningsgruppens ordförande.

 

Bedömningsgruppens motivering till det vinnande förslaget är att:

”Loft Livings lantliga urbanism är en välkommen förnyelse av den svenska byn. Förslaget är en samtida och mycket elegant tolkning av radbyn – med loftgångshus tätt placerade längs smala gränder med storslagna utblickar mot Ösjön. De oregelbundna kvarteren förankras lyhört i det omgivande öppna kulturlandskapets stråk, utblickar och landmärken.”

torsdag, 19 april 2018 13:27

Cityhold ska växa med EDGE

alt

Totalt omfattar EDGE Olympic 11.000 kvm i Amsterdam.

 

TH Real Estate har tillsammans med Cityhold Office Partnership (CHOP), ett joint venture mellan Första AP-fonden och Andra AP-fonden,  köpt projektet EDGE Olympic i Amsterdam. Säljare är EDGE Technologies. CHOP har även förbundit sig att förvärva EDGE Grand Central i Berlin, en ny kontorsfastighet i A-läge som beräknas vara färdigställd under fjärde kvartalet 2019. Tillsammans kommer fastigheterna att ha en kontorsyta om cirka 30.000 kvm och värdet beräknas uppgå till cirka 200 MEUR (2.075 Mkr).

 

EDGE Technologies är ett nytt teknikfastighetsbolag, lanserat av Coen van Oostrom och OVG Real Estate ,och partnerskapet med detta bolag ska bidra till att växa Cityhold Office Partnerships portföljs värde från 2 till 4 miljarder euro inom fem år. EDGE Technologies kommer äga 10 procent av tillgångarna och TH Real Estate kommer att vara investment manager.

 

Projektet i Amsterdam – EDGE Olympic – rymmer 11.000 kvm kontorsyta i A-läge med viliggande boenden på fem våningar och 100 p-platser i källarplan. Ambitionen är att byggnaden ska certifieras som Breeam Excellent och WELL Gold.

 

Projektet i Berlin – EDGE Grand Central l– uppförs i Europacity-distriktet, ett nytt kontorsområde i hjärtat av Berlin. Fastigheten kommer att erbjuda 19.400 kvm kontorsyta i A-läge, butiker och boenden på nio våningar och 80 p-platser på källarplan. Färdigställlande beräknas under det fjärde kvartalet 2019.

 

EDGE Technologies lanserades av OVG Real Estate i januari i år och specialiserar sig på utveckling och förvaltning av den senaste generationens byggnader som systematiskt samlar in data för att optimera användarupplevelsen och byggnadens miljöprestanda.

torsdag, 19 april 2018 13:02

Storebrand köper för 1,84 Mdr i Oslo

alt
Vin- och sprittillverkaren Arcus produktionslokaler i Gjelleråsen, norr om Oslo, omfattar totalt 46.000 kvm.

 

Storebrand Eiendomsfond förvärvar Arcus huvudkontor i Gjelleråsen, utanför Oslo, för cirka 1,7 miljarder NOK (1,84 Mdr kr) av Canica, ett bolag kontrollerat av Stein Erik Hagen.

 

Totalt omfattar förvärvet kontorslokaler samt en produktionsanläggning för sprit och vin om totalt cirka 46.000 kvm, vilka färdigställdes år 2012.

 

Truls Nergaard, fastighetschef i Storebrand Asset Management, påpekar till Estate News att området har ett bra kommunikationsläge, norr om Oslo, och att kontraktet har en återstående löptid om 19 år.

 

Ragde Eiendom och Canica köpte fastigheten för drygt 1,2 miljarder norska kronor i november år 2014. SF

alt

                                                                                                       

I april börjar Jonathan Herrlin (bilden) som Area Manager i Malmö för Newsecs erbjudande inom rekrytering och interimslösningar. Han kommer närmast från Mercuri Urval och han ska i sin nya roll bygga upp och etablera verksamheten i Malmö och Öresundsregionen.

 

– Med Jonathan på plats nere i Malmö får vi äntligen en lokal närvaro i denna expansiva region. Vi är glada över att ha kunnat knyta Jonathan till oss och ser fram emot att nyttja hans erfarenhet inom rekrytering och försäljning, säger Helena Salomonsson, chef för Newsecs erbjudande inom rekrytering och interimslösningar.

Newsecs erbjudande inom rekrytering och interimslösningar har haft en stark tillväxt sedan starten för 5 år sedan och sysselsätter idag cirka 40 medarbetare.

 

– Efter många år i rekryteringsbranschen ser jag nu fram emot vara en del av Newsecs starka varumärke och för att bredda erbjudandet. Det ska bli otroligt spännande att få bygga upp en verksamhet och på sikt även forma mitt team, säger Jonathan Herrlin, Area Manager.

alt
Jens Henriksson, vd och koncernchef i Folksamgruppen.


Folksamgruppen köper gröna obligationer till ett värde av drygt 3 Mdr kr (400 MUSD) som Europeiska investeringsbanken (EIB) ger ut. Det är Folksamgruppens hittills största enskilda förvärv av gröna obligationer, under de senaste två åren uppgår den totala investeringen till omkring 20 Mdr kr. Målet är att innan utgången av 2018 öka investeringarna till 25 Mdr kr. Den senaste investeringen fördelar sig enligt följande inom Folksamgruppen: Folksam Liv 182 MUSD, Folksam Sak 52 MUSD och KPA Pension 166 MUSD.
    

– Vårt engagemang i gröna obligationer gynnar direkt våra kunder genom att deras pengar bidrar till miljö- och klimatsmarta projekt, samtidigt som de får trygg avkastning. Dessa investeringar visar hur vi kan göra verklig nytta och leva enligt Folksams vision, säger Jens Henriksson, vd och koncernchef i Folksamgruppen.
    

Europeiska investeringsbanken är en av världens största emittenter av gröna obligationer. Obligationerna finansierar projekt inom förnyelsebar energi – till exempel vind, sol och vatten – och energieffektivitet.

torsdag, 19 april 2018 11:26

Regio ökade till 5 Mdr

alt
Eric Bergström, vd Fastighets AB Regio.


Hittills i år har Fastighets AB Regio i tre separata affärer köpt tre kontors- och handelsfastigheter med en uthyrbar area om totalt cirka 35.000 kvm. Två av fastigheterna är belägna i Göteborgs ytterområden och den tredje i handelsområdet Överby i Trollhättan. Till följd av förvärven passerar Regios portfölj ett fastighetsvärde om 5 Mdr kr, vilket är fördelat på ett femtiotal fastigheter om totalt cirka 304.000 kvm.
    

Igår rapporterade Fastighetsaktien att Regio har köpt en kontorsfastighet av Platzer i Långedrag, knappt sju kilometer utanför centrala Göteborg. Regio har även förvärvat en kontors- och lagerfastighet om 5.800 kvm i företagsområdet Högsbo-Sisjön, vilket är ett av kommunens prioriterade områden för stadsutveckling. Det tredje förvärvet omfattar en utvecklingsfastighet belägen i Överby handelsplats i Trollhättan. Överby är ett område med en tydlig tillväxtplan, vilket passar Regios strategi. Säljarna Peab och P&E Fastighetspartner svarar tillsammans för färdigställandet av projektet, som kommer att omfatta 15.200 kvm fullt uthyrda ytor till bland andra Citygross, Elgiganten och ÖoB. Inflyttning för hyresgästerna bedöms kunna ske i slutet av oktober.
    

Fastighetsförvaltning och utveckling av fastigheterna kommer att ske i enlighet med Regios etablerade förvaltningsmodell, den s.k. LAMP-modellen (Local Asset Management Partner). Grandab har fått uppdraget att hantera fastigheterna i Göteborg och P&E Fastighetspartner fortsätter att förvaltafastigheten i Överby.
    

– Sedan starten 2015 har vi framgångsrikt byggt upp en väldiversifierad portfölj av kontors- och handelsfastigheter i några av Sveriges starkaste regionstäder. Genom vår tydliga etablerade förvärvs- och förvaltningsstrategi har vi lyckats leverera en god avkastning till vår huvudägare Tredje AP-fonden, säger Eric Bergström, vd Fastighets AB Regio.

torsdag, 19 april 2018 11:23

Unikt samarbete i Värtahamnen

alt
Värtahamnen och Södra Värtan ska bli Stockholms nya entré från sjösidan. Här kommer 5.000 personer att bo och lika många att arbeta när området är färdigställt. Bild: AIX Arkitekter och Suteki studios


Ett nytt bolag har bildats för att arbeta med stadsutvecklingen i den nya stadsdelen Värtahamnen, som är en del av Norra Djurgårdstaden i Stockholm. Tillsammans med Kungsleden, Niam, Vasakronan, Wallfast och Stockholms Hamnar utgör Bonnier Fastigheter grunden i Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB. Deltar i samarbetet gör även Stockholms stad genom Exploateringskontoret.
    

För att förverkliga den vision som parterna tog fram under våren 2017 tas nu nästa steg i form av ett bolag som skall marknadsföra och arbeta med stadsutvecklingen i området.
    

– Alltsedan vi fick en markanvisning i Värtahamnen om cirka 70.000 kvm kontor har vi haft ambitionen att skapa ett formellt samarbete med Stockholms stad och andra långsiktiga fastighetsägare i området. Områdets unika läge och karaktär skapar fantastiska förutsättningar för att bygga en ny del av Stockholms innerstad. Det kommer dock inte att ske av sig själv utan kräver ett målinriktat arbete, säger Tomas Hermansson, vd för Bonnier Fastigheter.
    

– För oss som äger fastigheter i Värtahamnen idag blir det ett oerhört viktigt arbete att utveckla stadsdelen till att bli den smältdegel vi nu gemensamt planerar. Att göra det tillsammans med flera starka aktörer gör att det finns en långsiktighet och garanti för att lyckas, säger Biljana Pehrsson, vd Kungsleden.
    

– Området kommer att vara en inkluderande stadsdel för både tillresta och boende. Närheten till vatten, kollektivtrafik och övriga delar av stan gör beslutet att arbeta för en attraktiv helhet naturligt, säger Mikael Eskils, vd för Wallfast.
    

– Blandningen med bostäder och arbetsplatser kommer att dra många stockholmare till Värtahamnen framöver. Samarbetet syftar till att skapa den attraktion som en stad står för. Med olika erfarenheter kommer vi att kunna göra rätt från början när stadsdelen planeras, säger Hans Lisserkers, chef Projektutveckling, Niam.
    

– Tillsammans kan vi jobba för en bra mix av verksamheter och spännande inslag i det offentliga rummet. Många hittar redan idag till området. I framtiden blir det en självklar destination, säger Johanna Skogestig, chef Fastighetsinvesteringar, Vasakronan.     

 

– Att denna stadsdel färdigställs i enlighet med visionen är en viktig del i vår långsiktiga strategi där stad och hamn växer sida vid sida. Här kommer de nästan 5 miljoner passagerarna som kommer till Värtahamnen varje år att mötas av storstadens puls med en härlig blandning av nya invånare och spännande verksamheter, säger Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar.

onsdag, 18 april 2018 18:54

CBRE rekryterar inom Asset Services

alt

                                                                                                                                     

CBREs Asset Services team stärks ytterligare med Ari Raudasvirta (bilden t v). Han har precis börjat sin tjänst som Retail Specialist och han kommer att arbeta med att utveckla CBRE:s köpcentrum samt bolagets uthyrningsaffärer. Raudasvirta kommer närmast från Steen & Ström där han var Leasing Manager.

 

I början av året anslöt även Aron Gunnarsson och Sandra Mathisson till Asset Services.


Aron Gunnarsson (bilden t h) kommer närmast från AMF Fastigheter med arbetsplats i gallerian Mood Stockholm och han arbetar nu som uppdragsansvarig, Retail Manager, för två köpcentrum.


Sandra Mathisson (bilden i mitten) arbetade tidigare hos Atrium Ljungberg i rollen som marknadsansvarig för ett stort köpcentrum och hon fortsätter i den rollen hos CBRE.

 

– Det är en fantastisk trio som börjat hos oss. Sandra och Aron har redan kommit igång och vi välkomnar nu Ari till vårt team på Asset Services. Han kommer att komplettera oss perfekt med sin gedigna erfarenhet av Retail och uthyrning. Ari kommer också ansvara för utvecklingen av både vår retailgrupp samt våra köpcentrum, säger Malin Biehl, Head of Property Management.

onsdag, 18 april 2018 18:16

Agora säljer för 175 Mkr i Vårberg

alt
Vårberg Centrum i sydvästra Stockholm får ny ägare.

 

Agora har tecknat avtal avseende försäljning av tomträtten Vårholmen 4. Försäljningen sker genom en bolagsaffär till ett underliggande värde om 175 Mkr till en lokal privat fastighetsaktör. Tomträtten är bokförd till 160 Mkr.

 

Fastigheten har en uthyrningsbar area om cirka 24.000 kvm och omfattar cirka 75 lägenheter och kommersiell yta om cirka 15.000 kvm med Loppmarknaden i Vårberg och ICA som största hyresgäster. Frånträde sker den 30 april.

 

– Vi har utvecklat fastigheten och gjort den attraktiv genom att bredda utbudet och addera mer service, vård och ett gym. Under våra år som ägare har vi stärkt centrumets position som den lokala mötesplatsen i Vårberg. Försäljningen är en mycket bra affär för Agora och ligger i linje med de övergripande strategierna, att fokusera på centralt belägna platser, säger Agneta Segerhammar, tf vd Agora.

onsdag, 18 april 2018 18:12

Infranode och DIF köper stort av SPG

alt
Philip Ajina, Infranode, Willem Jansonius, DIF, och Knut Holte, SPG.

 

Infranode (med investerare som KPA, Folksam, Fjärde AP-fonden och EIB) köper tillsammans med fondbolaget  DIF en portfölj bestående av hälso-, omsorg- och skolfastigheter från Scandinavian Property Group (SPG). Portföljen består av 4 rehabiliteringscenter, 41 omsorgsfastigheter och 7 förskolor, varav de flesta ligger i och omkring Oslo. Verksamheterna i byggnaderna drivs av välrenommerade privata utövare som har avtal med norska kommuner och regionala hälsomyndigheter.

 

– Efter investeringen i Akershus Energi Varme och Oslofjord Varme, är vi glada att ha genomfört vår tredje investering i Norge på ett år. Detta är också den första investeringen vi gör inom social infrastruktur, säger Philip Ajina, medgrundare och partner i Infranode.

 

Projektet ägs till 60 procent av Infranode och 40 procent av DIF och de har som målsättning att öka portföljens storlek genom investeringar och förvärv.

 

– DIF är entusiastiska över att gå in i den växande privata hälso- och omsorgsmarknaden. Vi har etablerat ett starkt partnerskap med Infranode och ser fram emot att bygga vidare på denna plattform, säger Willem Jansonius, partner i DIF.

 

SPG har varit en pionjär i den norska privata hälso- och omsorgsmarknaden och kommer framöver att fokusera på att utveckla nya koncept för att möta det växande behovet av seniorboenden.

 

– Vi tror bestämt att Infranode och DIF blir de bäst lämpade ägarna av denna portfölj för framtiden och vi vill även bistå med att utveckla plattformen vidare, säger Knut Holte, Managing Partner på SPG.

Sida 1 av 714