25 maj 2020

Redaktionen

 

 

 


Hampus Dahlstedt är vd för och grundare av Allabrf.

 

 

 

 

Många bostadsrättsföreningar tvingas nu lämna eftergifter på hyror till företag som i sin tur fått sina verksamheter helt eller kraftigt inbromsade till följd av Coronapandemin. Fortsätter trenden kan många föreningar tvingas höja avgifterna för att balansera hyresbortfallen – på sikt riskerar även en del lokaler bli svåra att hyra ut, skriver Allabrf i ett pressmeddelande.

En av fem bostadsrättsföreningar i landet riskerar att tvingas höja sina månadsavgifter om coronakrisen fortlöper i ytterligare tre månader, enligt en ny undersökning från allabrf.se. Medlemmarna kan då få täcka upp för hyresförlusterna på lokalerna genom höjd månadsavgift.


Störst risk för avgiftshöjningar har föreningar där kassan är liten och det årliga sparandet lågt samtidigt som lokalhyresintäkterna står för en stor del av de totala intäkterna.

Hittills har många föreningar bara gett uppskov med hyran. Men allt fler föreningar omvandlar nu uppskovet till sänkt hyra.

– Nu finns det statliga stödet för hyresrabatter. Om föreningen sänker hyran med 50 procent står staten för hälften av den rabatten. Men det blir ändå ett intäktsbortfall för många föreningar och framförallt kvarstår osäkerheten om föreningsekonomin på längre sikt eftersom det statliga stödet bara gäller april–juni i år. Vad som händer sedan vet vi inte, säger Fredrik Johansson, affärsområdeschef på allabrf.se i en intervju till SvD.

Om butiken eller restaurangen som hyr av bostadsrättsföreningen går i konkurs riskerar föreningen att förlora alla obetalda hyror eftersom de räknas som oprioriterade fordringar vid konkurs.


Så vad kan styrelsen göra för att motverka de negativa effekterna och förbereda sig på eventuella uppsägningar av hyreskontrakt?

– Ett alternativ är att ombilda lokalytor, som är svåra att hyra ut, till bostäder istället. Många lokaler, framförallt i storstadsregionerna, har förutsättningar omvandlas till bostäder, berättar Alexander Pishkoohani från Gleipnergruppen, ett företag som specialiserat sig på att bistå bostadsföreningar med att skapa bostäder av tidigare lokaler och råvindar.

En ombildning till bostadsrätt ger ofta ett stort kapitaltillskott för föreningen som kan användas för att amortera ner föreningens lån. Att föreningen får fler medlemmar och minskad administration är andra fördelar som många föreningar uppskattar. Men självklart rekommenderas en noggrann beräkning av alternativen innan föreningen fattar beslut.

– Även om inte styrelsen avser göra detta inom närtid kan det vara klokt att utvärdera sina alternativ för att senare, om hyresgästen skulle komma att hamna på obestånd eller behöva säga upp avtalet med kort varsel, snabbt kunna agera så att lokalerna inte står tomma och vakanta mer än nödvändigt, säger Alexander Pishkoohani från Gleipnergruppen.


Allabrf grundades 2015 och har snabbt vuxit till Sveriges ledande digitala plattform för bostadsrättsföreningar och boende i bostadsrätt, med mer än 150.000 unika användare varje månad. Företaget utvecklar digitala och innovativa tjänster för bostadsrättsföreningar, konsumenter och företag. Bolaget ägs privat av dess anställda och några av Sveriges främsta entreprenörer och investerare


 

 


 


 

 

 

 


Omorganisationen inom AMF Fastigheter ska stärka bolagets stads- och fastighetsutveckling genom att tre nya tjänster har inrättats. De tre nya är: Henriette Johansson (bilden t v), tidigare marknadsområdeschef för Urban Escape, tillträder som chef för Stadsrum och Retail. Annika Ljungberg, (bilden i mitten), tidigare marknadsområdeschef för Mood District, blir kommersiell chef. Jenny Sivervik (bilden th), tidigare fastighetschef, blir marknadsområdeschef för det nyinrättade marknadsområdet City.

För att bättre möta kunder, besökares och andra intressenters förväntningar på platserna där de väljer att spendera sin tid justerar AMF Fastigheter sin organisation för Stockholm City och handel. Då projekten i Mood District och Urban Escape gått in i nya faser, samtidigt som handeln möter en allt snabbare utveckling skapas ett nytt marknadsområde för City, ett nytt kompetensområde för handel inrättas och en kommersiell chef för stadsutvecklingsprojekt tillsätts.


– Vi går en spännande framtid till mötes med många intressanta projekt i våra fastigheter och stadsrum. Därför skapar vi ett marknadsområde för Stockholm City, för att kunna ta ett större grepp om våra mest centrala platser. Samtidigt som vi samlar vår handelskunskap för att kunna möta den snabba utvecklingen och stärker upp på projektsidan så att vi fortsätter utveckla stadsrum där människor vill vara runt om i Stockholm. Med dessa förändringar får vi ett väldigt starkt team på plats vilket skapar goda förutsättningar för att möta förväntningarna på Stockholms utveckling, säger Magnus Behrenfeldt, stadsutvecklingschef på AMF Fastigheter.

Det nya marknadsområdet City inkluderar de tidigare marknadsområdena Urban Escape och Mood District samt 5:e Hötorgshuset där det digitala kulturcentret Space är under utveckling. Jenny Sivervik tillträder som chef för det nya marknadsområdet. På AMF Fastigheter har hon arbetat som fastighetschef för bland annat 5:e Hötorgshuset. Bland tidigare arbetsgivare finns Fabege och Vasakronan.

– Jag är väldigt glad och ödmjuk inför uppgiften. Stockholm City har haft en fantastisk resa de senaste åren och kommit att präglas av liv, rörelse och idéer. Vi har ett väldigt duktigt team på plats och jag ser verkligen fram emot att få vara med och fortsätta resan tillsammans med dem, säger Jenny Sivervik.

Henriette Johansson, idag marknadsområdeschef för Urban Escape, blir chef för det nyinrättade kompetensområdet Stadsrum och Retail på AMF Fastigheter. Hon kommer att ansvara för utvecklingen av AMF Fastigheters fem handelsplatser Gallerian, Mood Stockholm, Ringen centrum, Västermalmsgallerian och Fältöversten såväl som handeln i gatuplan.

– Handelns förutsättningar har och fortsätter att förändras väldigt snabbt. Vi har en utmanande tid framför för oss men har goda förutsättningar för att komma starka ur denna svåra situation. Därför känns det jätteroligt att få arbeta med utvecklingen av vårt handelserbjudande tillsammans med duktiga och nytänkande medarbetare, säger Henriette Johansson.

Annika Ljungberg, idag marknadsområdeschef för Mood District går över till tjänsten som kommersiell chef. Hon kommer att arbeta med det kommersiella innehållet i AMF Fastigheters stadsutvecklingsprojekt.

– Mood Stockholm och Mood Districts utveckling har varit en väldigt rolig, utmanande och minst sagt lärorik tid. Det har varit glädje från första dagen och Mood har gått från att vara en passage till en plats där människor och företag väljer att vara. Nu är det dags att ta sig an nya utmaningar och jag är väldigt taggad på att ta med mig allt jag lärt mig in i våra kommande stadsutvecklingsprojekt, säger Annika Ljungberg.


 

 

 


Produktionsanläggningen för Lindbäcks Bygg i Öjebyn, Piteå. Familjeföretaget Lindbäcks Bygg startade 1924 i Piteå där huvudkontor och produktion fortfarande finns. Bolaget har även kontor i Stockholm, Göteborg och Kiruna med totalt cirka 550 medarbetare. Företaget har haft en stark expansionsfas med mer än dubblerat antalet anställda, omsättning och produktion. Målet för Lindbäcks Bygg är att produktionsstarta cirka 2.500 lägenheter per år.

 

 

 

 


Lindbäcks Bygg vill sälja sin fastighet i Öjebyn och har ställt frågan om förvärv till Piteå Näringslivsfastigheter (PNF).
– Vi har idag full beläggning i våra fabriker under ett år framåt men vi har också genomfört en kraftig och kostsam expansion. Därför behöver vi frigöra kapital för att kunna agera i en situation där vi, dels behöver stärka vår lönsamhet, dels stärka vår kassa, vilket blir än mer aktuellt på grund av Corona-pandemins följdverkningar, säger Magnus Edin, vd för Lindbäcks Bygg.


Lindbäcks Bygg har en kraftfull expansion bakom sig de senaste åren, från 2016 till 2019 har omsättningen dubblerats, Förutom fabriken i Öjebyn är i dag den nya toppmoderna fabriken på Haraholmen i full drift.

Magnus Edin
, vd för Lindbäcks Bygg, säger:
– Den stora expansionen har fört med sig att bolaget i dag jobbar med fler och med större bostadsprojekt. Vi har därför ett helt annat behov av tillgängligt kapital. Vi arbetar också sedan en tid med att trimma och effektivisera all produktion för att stärka bolagets lönsamhet, vilket vi redan berättat. Ovanpå detta har vi nu en extrem situation i vår omvärld där konsekvenserna av Corona-pandemin påverkar näringslivet i stort. Givetvis påverkas även Lindbäcks, samtidigt har vi ännu inte tvingats dra ned på verksamheten. Med andra ord finns det flera skäl att stärka vår kassa genom den här försäljningen av vår fastighet i Öjebyn.

Försäljningen av fastigheten föranleds inte av några planer på att lägga ner verksamheten i Öjebyn eller av att orderböckerna står tomma.

– Vi har en god efterfrågan med signerade kontrakt som säkerställer full produktion i båda våra fabriker tolv månader framåt. Det är ett styrkebesked från Lindbäcks. Affären handlar enbart om att frigöra kapital, säger Magnus Edin.

Piteå Näringsfastigheter ser affären som ett sätt att expandera sin affär samt stärka sitt innehav av attraktiva industrilokaler i bra läge. PNF har även andra industrilokaler i närheten av Hammarvägen i Öjebyn, vilket möjliggör synergier i form av drift och underhåll.


Tomas Lejon, tf vd Piteå Näringsfastigheter, säger:
– Det här är en bra affär för oss. Det är en fin fastighet i ett attraktivt läge som är fullt uthyrd. Det gör att risken är låg och att vi ser en god lönsamhet i ägandet av fastigheten från dag 1. Vi stärker också genom förvärvet vår totala affär med innehav av just större industrifastigheter vilket ligger i vår strategi framåt. Som vi ser det är affären en klassisk win-win där vi båda får ut det vi vill utifrån våra behov. Att vi gemensamt kan genomföra god affär för Piteå i stort, med andra ord.

Eftersom det är en stor och viktig affär för bägge parter har frågan förutom i Lindbäcks Byggs styrelse varit uppe för beslut i Piteå Näringsfastigheters och Piteå Kommunföretags styrelser. Slutligt ställningstagande kommer att ske i Piteå kommuns fullmäktige i juni. Om affären får bifall där kommer den att kunna genomföras under juli månad.

 

 


 

 

 


Flygvy över planområdet för de planerade cirka 600 nya student- och forskarbostäder i Flemingsberg. Illustration: Tovatt Architects and Planners

 

 

 


För att utveckla Campus Flemingsberg planerar Huddinge kommun för nya student- och forskarbostäder, en utbyggnad av befintligt rulltrappshus och en förskola. Planområdet består av ett sammanhängande område mellan Alfred Nobels Allé och den nya trafikplats Högskolan. Där planerar Huddinge  kommun för cirka 600 nya student- och forskarbostäder, en ny förskola med plats för 80–100 barn och lokaler runt det torg som skapas.


Flemingsberg är ett växande nav för forskning, utbildning och arbetsplatser. För att få ett levande campus är det viktigt att bostäder finns i anslutning till campusområdet.

För att klara det ökade flödet av människor som reser till och från Flemingsbergs station behöver rulltrappshuset i Flemingsberg få fler hissar. Genom att utöka den befintliga byggrätten i detaljplanen så säkerställer Huddinge kommun att rulltrapphuset kan byggas ut med två hissar.

Den 19 maj - 30 juni 2020 är detaljplanen ute på samråd för fastigheten Grantorp 2:32 med flera. En granskning av detaljplanen beräknas ske under kvartal 4, 2020 med ett antagande och laga kraft under kvartal 2 under nästa år 2021. 


 


 

 


 

 

 


Foto: Ur&Penn i Gallerian i Stockholm. Butikskedjan Ur&Penn uppger för SVT att företaget fått sänkt hyra i mellan 25 och 30 procent av sina butiker. Ur&Penn grundades år 1943 av Erling Persson. År 2002 blev kedjan uppköpt av libanesen Ayad Al Saffa.  Ur&Penn är med över 100 butiker Skandinaviens ledande kedja inom klockor och modeaccessoarer.

 

 

 


Coronakrisen har slagit hårt mot handeln och skapat stora likviditetsproblem. Drygt 6.000 handelsföretag är så pass pressade att de riskerar att slås ut innan regeringens omställningsstöd når fram. Det visar en ny undersökning från Svensk Handel.

– Regeringens aviserade omställningsstöd kommer att vara en viktig räddningsplanka för många krisande handelsföretag. Samtidigt är risken stor att hjälpen inte når fram i tid. Krisen är akut här och nu och många företags överlevnad hänger på att stödåtgärderna snabbt når fram, säger Karin Johansson, vd för Svensk Handel.

Av de handlare som tappat minst 30 procent av försäljningen svarar drygt var femte (22 procent) inom detaljhandeln - och var tionde inom partihandeln - att det är osäkert om de klarar av att vänta tills omställningsstödet träder i kraft den 1 juli. Uppräknat till hela handeln motsvarar det 4.500 detaljhandelsföretag och 1.800 företag inom partihandeln. Totalt 6.300 handelsföretag.

Undersökningen visar också att drygt varannan handlare (52 procent) inom detaljhandeln har finansierings- eller likviditetsproblem. Inom partihandeln är siffran 44 procent. Handlarnas svar indikerar också att 45.000 handelsjobb redan har försvunnit, eller riskerar att försvinna, och att fler än 100.000 personer kommer att beröras av färre arbetade timmar.

Möjlighet till kortidspermittering och att regeringens hyresstöd når fram är fortsatt avgörande för att rädda företag och jobb i handeln.

Bland de företag som drabbats allra hårdast av krisen och tappat så mycket som minst hälften av försäljningen anger 6 av 10 att de fått beslut om kortidspermittering och lite mer än var tredje (37 procent) att de har fått sänkt hyra. I förra mätningen (19-21 april) hade var femte (21 procent), av de mest krisdrabbade handelsföretagen, fått sänkt hyra.

– Det är en viktig signal att hyresstödet når ut till något fler handlare men siffran är fortsatt för låg. Fastighetsägarnas krismedvetenhet måste öka, annars kommer många köpcentrum och gallerior att se ut som en schweizerost med många tomma hål när krisen är över. Vi blir alla förlorare på en sådan utveckling, säger Karin Johansson.

Svensk Handel har löpande undersökt hur coronakrisens följder drabbar handeln. Även om läget är fortsatt tufft visar denna mätning på en något positivare tendens där handlarnas omfattande försäljningstapp har minskat.

Undersökningen genomfördes 10-13 maj. Det är många butiker som inte fått del av den hyresrabatt som regeringen utlovat på grund av coronapandemin. Butikskedjan Ur och Penn uppger för SVT att de fått sänkt hyra i mellan 25 och 30 procent av sina butiker. För att stödet ska utfalla måste först astighetsägaren gå med på att sänka hyran. Staten går sedan in och kompenserar fastighetsägaren medhälften av hyressänkningen.          


 

 


 

 

 


Vision Gårdsten 2025 handlar om att bygga runt 1.500 nya bostäder i Gårdsten under en tioårsperiod – såväl flerbostadshus med hyres- och bostadsrätter som olika typer av småhus. Det bor drygt 9.000 personer i Gårdsten och fram till år 2025 väntas befolkningen ha ökat med mellan 3.000 och 4.000, vilket betyder växande underlag för lokal handel, service och kommunikationer.

 

 

 

 

 

Den positiva utvecklingen fortsätter för Gårdstensbostäder. I rapporten ”Affären Gårdsten – uppdatering 2020” konstateras att företaget har en stabil ekonomisk utveckling med leverans av både samhälls- och företagsekonomisk vinst.

Gårdstensbostäder är ett av Göteborgs kommunala bostadsbolag och ingår i Förvaltnings AB Framtiden, en del av Göteborgs Stad. Bolaget bildades 1997 med uppgift att förvalta fastigheterna och även utveckla och förnya området Gårdsten, ett miljonprogramsområde i nordöstra delen av Göteborg. Bolaget äger 2.751 lägenheter och vilket är cirka 80  procent av alla bostäder i området.

I mitten på 90-talet ansågs Gårdsten vara ett av de mest utsatta områdena i Sverige.
Gårdstensbostäder bildades 1997 med ett tydligt uppdrag, vänd utvecklingen i Gårdsten och skapa en väl fungerade stadsdel. Gårdstensbostäder erhöll totalt 538 Mkr i koncernbidrag från ägaren Framtidenkoncernen, som till övervägande del använts för byggnadsinvesteringar och upprustning av det eftersatta underhållet av fastighetsbeståndet.

Under 2007 genomfördes en ekonomisk utvärdering i rapporten Affären Gårdsten. Investeringarna i Gårdsten hade genererat en omfattande samhällsekonomisk vinst, men mot bakgrund av den omfattande problematik som präglade området hade inte en företagsekonomisk lönsamhet nåtts.

– Företaget har lyckats bevara de positiva effekter som man skapat under tidigare år, säger Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH och författare till rapporterna om Affären Gårdsten.

Han tillägger:
– Slutsatsen var att dessa positiva samhällsekonomiska effekter var större än de samhällsekonomiska förlusterna.


Under 2013 gjordes en uppdatering av Affären Gårdsten. Slutsatsen i den rapporten var att de samhällsekonomiska vinsterna kvarstod och att Gårdstensbostäder numera även var företagsekonomiskt lönsamt. Värdeutvecklingen för fastigheterna har ökat från 150 Mkr till 2.100 Mkr, en uppgång som är markant högre än genomsnittet i Framtidenkoncernen.

I den nyligen publicerade rapporten har man under perioden 2014-2019 följt de centrala variablerna brottslighet, sysselsättning/arbetslöshet och företagets ekonomiska utveckling.

Rapporten visar att brottsligheten i Gårdsten (antal anmälda brott per 1.000 invånare) minskat stadigt och idag ligger på betydligt lägre nivåer än genomsnittet i Göteborg.


I tidigare rapporter har man också tittat på utvecklingen av sysselsättningsgrad och arbetslöshet. Gårdsten har legat något bättre till än liknande förorter. Den trenden fortsätter, men arbetslösheten är fortfarande ett stort problem.

Mohamed Hama Ali, styrelseordförande i Gårdstensbostäder, säger:
– Gårdstensbostäders samhällsbygge har gett resultat, idag är Gårdsten det enda området i Sverige som lyfts ur polisens lista över s.k. särskilt utsatta områden. Gårdstensmodellen har vi även nytta av i arbetet med att vända utvecklingen i andra utsatta områden,

– Vi kan också konstatera att Framtidenkoncernen får skälig ekonomisk avkastning på sin investering i Gårdsten. Detta visar att investeringar i ett hållbart samhällsbygge är en god affär, förklarar Mohamed Hama Ali.


 

 

 


 

 

 


Ilija Batljan, vd för SBB, är lättad över att förundersökningen är nedlagd och att han är avskriven från utredning kring påstått insiderbrott.

 

 

 

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, har informerats om att bolagets verkställande direktör Ilija Batljan avskrivits från utredning om insiderbrott och att förundersökningen är nedlagd.

Ilija Batljan har under förundersökningen avvisat alla anklagelser och samarbetat fullt ut med utredningen. SBB som bolag har inte varit föremål för utredning.

– Jag är lättad, men inte förvånad över åklagarens beslut. Nu gäller det för mig att fortsätta med full kraft som vd för SBB och tillsammans med vårt starka team fortsätta leverera resultat. Vårt fokus är som alltid att vara en pålitlig och långsiktig samhällsaktör som på ett hållbart sätt levererar aktieägarvärde, god lönsamhet och starka resultat, säger Ilija Batljan, vd för SBB.

– Att förundersökningen är nedlagd är ett glädjande besked. Nu lägger vi åter fullt fokus på den ordinarie verksamheten där SBB som Nordens största fastighetsbolag inom social infrastruktur fortsätter skapa långsiktiga och hållbara värden, säger Lennart Schuss, styrelseordförande för SBB.

 

Beskedet om att lägga ned utredningen gäller samtliga sex misstänkta. De misstänkta var bland annat daytraders och insideraffärerna i Hemfosa misstänktes ha ägt rum en kort tid innan affären blev känd. I centrum för Ekobrottsmyndighetens utredning fanns tre daytraders.  En i trion är son till en framgångsrik miljardär, en annan har tidigare åtalats, men friades efter en rättegång som gällde misstankar om otillbörlig marknadspåverkan i samband med ett mycket uppmärksammat mål.

Bland de gripna fanns även Odd Molly-grundaren Christer Andersson och hans dotter Elin Ryer. Alla sex förnekade redan i de inledande förhören brott. Efter ett dygn efter häktningen släpptes de misstänkta, vilket tolkades som att Ekobrottsmyndigheten hade ringa substans i sina misstankar mot de sex.

Chefsåklagare Thomas Langrot säger:
– Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

I en kommentar
kan sägas att kursen för SBB kommer stiga avsevärt när börsen öppnar igen fredagen den 22 maj. Kepler Cheuvreux har satt en riktkurs om 27 kronor för SBB. Eftersom börsen stängde klockan 13.00 under onsdagen, således före beskedet att Ilija Batljan avskrivits från utredning om insiderbrott, steg kursen endast med 6 procent till 16,97 som senast betalt. Då Ilija Batljan häktades den 5 maj sjönk aktien under några timmar med cirka 40 procent, till 14,70 kr/aktie. SF

 


 

 


onsdag, 20 maj 2020 13:33

Ebbepark i Linköping får ny entré

 

 

 


Det nya entréhuset i Ebbepark blir drygt 5.500 kvm och cirka 23 meter högt. Det ska ha en miljö- och klimatanpassad takyta bestående av bland annat solceller och sedum.

 

 

 

 

Linköpings nyaste stadsdel Ebbepark växer fram och nu börjar det kommunägda fastighetsbolaget Sankt Kors att bygga en av stadsdelens entrébyggnader. Den nya byggnaden välkomnar till stadsdelen med ett torn med solskydd i perforerad plåt lackad i kopparfärg och kommer att vara certifierat enligt Miljöbyggnad 3.0 silver. Inflyttning blir i slutet på 2022.

Ebbepark hämtar inspiration i namnsättning från tiden då en av Linköpings största industrier, Wahlbecks Fabriker, låg här och byggnaden kommer att kallas Norra Fabriken – en byggnad som fanns i området på Wahlbecks tid.

Det nya huset blir drygt 5.500 kvm och cirka 23 meter högt, och ska ha en miljö- och klimatanpassad takyta bestående av bland annat solceller och sedum. Det kommer också att vara certifierat enligt Miljöbyggnad 3.0 nivå silver, vilket innefattar miljöriktiga och hållbara lösningar för energi, inomhusmiljö och material. De sex våningsplanen består framför allt av kontorsytor men det finns också yta för till exempel butiksverksamhet i bottenplan.

– Entréhuset kommer att vara attraktivt för företag som behöver egna lokaler men som uppskattar att vara del av en den helhet som Ebbepark erbjuder med ett levande stadsliv, delade resurser och ett stort nätverk. Vi vet att omgivningen och sammanhanget är, och blir allt viktigare, för många företag, säger Anna-Maria Jakobsson, vd för Sankt Kors.


 

 

 

 


 

 

 

 


Rekryteringen av Susanne Wedin (bilden) som projektchef för Index Residence innebär att Index projekt blir allt fler och därför fortsätter Index att anställa.

Susanne Wedin
kommer närmast från Wästbygg Projektutveckling. Där har hon arbetet i fem år med ansvar för byggprojekt, från detaljplanearbete till inflyttningsklar fastighet.

– Det är långa ledtider i min verksamhet. Du följer många gånger ett projekt i flera år. Därför är det viktigt för mig personligen att jobba med utmanande och spännande projekt. Och det har verkligen Index. Både pågående och i planering, säger Susanne Wedin.

Närmast kommer Susanne Wedin att ansvara för Orangeriet, ett bostadsrättsprojekt i Norrtälje Hamn, som omfattar 92 lägenheter.

Orangeriet är en av de tre bostadsrättsföreningar Index bygger i på kajkanten i Norrtälje Hamn, Soltornet är färdigbyggt och inflyttat, Havstornet är nästan slutsålt, stomresning är klar, och inredningsarbetet pågår. Byggstarten av Orangeriet är planerad till i höst, och försäljningen av lägenheterna pågår för fullt.

– Vi är väldigt glada att Susanne kommer till oss.  Hennes breda erfarenhet av stora byggprojekt, gedigna kompetens inom branschen och stora engagemang kommer att bidra till utvecklingen av kommande Index projekt, säger Jonas Davidsson, projektutvecklingschef Index.

Index arbetar med ytterligare rekryteringar.

 

 

 


I Castellums nyligen färdigställda fastighet på Mätarvägen 9 i Brunna, Kungsängen, om totalt 8.500 kvm, är i dagsläget uthyrd till 70 procent.

 


I Castellums moderna och nyligen färdigställda fastighet på Mätarvägen 9 i Brunna, Kungsängen, har Sveriges ledande bilverkstadskedja Mekonomen och en av norra Europas största e-handlare Home Furnishing Nordic AB valt att fortsätta sina tillväxtresor. Tillsammans hyr de en yta om cirka 3.400 kvm av fastighetens totala 8.500 kvm.

Mekonomens verksamhet omfattar hela kedjan från inköp av reservdelar till grossisthållning och försäljning till konsumenter och företag. I lokalen i Brunna kommer de erbjuda både bilverkstad samt ha butik. Home Furnishing Nordic är en av norra Europas största e-handlare inom möbler och inredning och är en del av Bygghemma Group, där onlinebutiker som Trademax, Chilli, Furniturebox och WeGot ingår.

– Lokalen som Castellum erbjöd oss kommer anpassas för just vår verksamhet, har smarta logistiklösningar samt ett fördelaktigt geografiskt läge. Tack vare den nya lokalen, kan vi ytterligare skala upp vårt eget framgångsrika distributionsnät där vi levererar direkt till slutkund i så kallade last-mile leveranser. Fler sista milen leveranser innebär förutom snabbare leveranser även högre säkerhet, mindre miljöpåverkan, bättre service och full flexibilitet till våra kunder - en avgörande konkurrensfördel i vår bransch, säger Christian Eriksson, vd för Home Furnishing Nordic.

Lokalerna på Mätarvägen 9 ligger i ett modernt och snabbt växande företagsområde med nära anslutning till E18 och E4.

– Flera stora bolag har redan etablerat sig i området och vi är glada att fler och fler upptäcker den potential som finns i Brunna med de snabba distributionsvägarna. Vi har nu signerat sex avtal i vår miljöklassade fastighet och vi märker att det finns ett stort intresse för våra lokaler, säger Martin Bjöörn, vd för Castellum Region Stockholm-Norr.

I dagsläget är 70 procent av lokalerna i Castellums fastighet på Mätarvägen 9 uthyrda.

 

 

 


Sida 1 av 1083