13 december 2019

Redaktionen

fredag, 13 december 2019 14:34

Tobin och Kärnhem anvisas mark på Kolkajen

 

På Kolkajen, invid vattnet vid Lilla Värtan, planeras för 1.500 nya bostäder, varav 40 är flytande studentlägenheter, 2 förskolor och cirka 11.000 kvm kommersiella ytor.

 

 

Detaljplanen för Kolkajen, gäller den nya stadsdelen som ligger invid vattnet vid Lilla Värtan och gränsar till Gasverket och där det ska byggas 1.500 bostäder samt 11.000 kvm kommersiella ytor. Exploateringsnämnden tog beslut om markanvisning av 285 bostadsrätter/ägarlägenheter den 12 december. De två bolagen som har fått markanvisning i Kolkajen är Tobin Properties AB och Kärnhem Bostadsproduktion AB. Det innebär att nu är cirka hälften av bostäderna markanvisade i denna stora byggetapp. Tidigare i år markanvisades 330 hyresrätter och 40 flytande studentbostäder. Se länk: Åke Sundvall. Se länk: Byggvesta/Aqua Villa. Resterande kvarter planeras att markanvisas under 2020.

Förutom att bolagen åtar sig att aktivt delta i Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsarbete, gäller ett antal sociala kriterier specifikt för Kolkajen. Bolagens entreprenörer ska skapa sysselsättning för personer från arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter i sina byggentreprenader. De ska ta fram koncept för att skapa bostads- och boendeformer som möter stockholmarnas behov idag och de som förväntas uppstå i framtiden, samt säkra de höga ambitioner staden har vad gäller utformning av områdets gestaltning för att göra området öppet och tillgängligt.

Kolkajen planeras för 1.500 nya bostäder varav 40 är flytande studentlägenheter, 2 förskolor och cirka 11.000 kvm kommersiella ytor.

I området planeras för utomhusbad, båthamnar, parkområden, restauranger och caféer. Det kommer göra området till en plats för stockholmare att umgås och vistas på. Utbyggnaden i vattnet skapar också kanaler och en inre vattenbassäng som lämpar sig för olika aktiviteter.

Projektet har en preliminär och en översiktlig tidplan. Kontoret bedömer att granskning av detaljplanen kan ske tidigast under Q2 2020. For de kvarter som nu föreslås markanvisas bedöms byggstart kunna ske år 2024 och inflyttning år 2026. Fördröjningen i tid mellan antagen detaljplan och byggstart beror på de omfattande arbeten som staden ska utföra innan området kan bebyggas.

Kolkajen planeras vara färdigbyggt 2028 och då kommer Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden att ha 6.700 nya bostäder.

 

Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.


Fastators helägda dotterbolag Point Properties förvärvar tre fastigheter i Karlskoga centrum från Cromwell Property Group. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 146 Mkr och tillträds under Q1 2020. Fastigheterna omfattar cirka 17.600 kvm uthyrningsbar yta med en uthyrningsgrad om 94 procent.

Hyresintäkterna uppgår till 19,1 Mkr och största hyresgäster är Willys samt Karlskoga kommun med totalt 39 procent av uthyrd area. Genomsnittlig återstående kontraktstid uppgår till 5,6 år. Fastigheterna avses finansieras med egen kassa samt banklån. 

– Point Properties fortsätter sin tillväxtresa med ytterligare förvärv med näst intill fullt uthyrda centrumfastigheter innehållande både dagligvaror och kommunal verksamhet. Point Properties etablerades under 2019 för att utveckla attraktiva och levande stadskärnor. Vi ser fram emot att kunna fortsätta utveckla fastigheterna och platsen tillsammans med hyresgästerna och staden, kommenterar Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.

Pangea Property Partners och Glimstedt har agerat rådgivare i transaktionen. Säljarens rådgivare var Catella samt Setterwalls.
fredag, 13 december 2019 13:47

Gladsheim köper bostäder i Eskilstuna

 

Gladsheim köper en välkänd bostadsfastighet om 3.590 kvm i centrala Eskilstuna.


 

 

 

 


David Dahlgren, vd för Gladsheim Fastigheter.

 

 

 

Gladsheim Fastigheter har förvärvat en välkänd bostadsfastighet i Eskilstuna. Den totala ytan uppgår till 3.590 kvm, varav 73 procent utgörs av bostäder, fördelat på 32 lägenheter. Förvärvet sker i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om 86 Mkr. Direktavkastningen bedöms uppgå till 3,4 procent. Säljare är Mathias Brus Fastigheter AB, och tillträde sker omgående. Efter förvärvet uppgår Gladsheims bestånd till drygt 700 lägenheter med ett fastighetsvärde om cirka 660 Mkr.

– Det aktuella förvärvet blir Gladsheims femte affär sedan starten i mars och den andra i Eskilstuna. Fastigheten är en premiumfastighet i bästa centrumläge på Fristadstorget i Eskilstuna och uppfyller på så sätt de egenskaper som Gladsheim eftersträvar i form av starkt mikroläge, bra tekniskt skick och goda utvecklingsmöjligheter, säger David Dahlgren, vd för Gladsheim Fastigheter.

Eskilstuna är en högskoleort med starkt geografiskt strategiskt läge med goda förbindelser till andra orter genom både motorvägar och tågförbindelse. Stockholm, Västerås och Örebro nås inom en timme. Närheten till Mälaren och Stockholm gör också att Eskilstuna kommer att fortsätta utvecklas väl de kommande åren. På orten finns en stark industritradition som grund och dessutom växer Eskilstunas betydelse som högskoleort och kunskapsstad.

– Gladsheim finns på flera orter i regionen och därmed skapar vi möjligheter för våra hyresgäster att flytta inom vårt bestånd utifrån hur familjelivet utvecklas. Genom det aktuella förvärvet kan vi dessutom erbjud en variation av lägenheter i Eskilstuna. Den aktuella fastigheten kompletterar Gladsheims befintliga bestånd i Eskilstuna väldigt väl med det centrala läget och lägenheter med arkitektoniska värden. Med vår renoveringsmetodik och vårt fokus på att skapa en trygg och trevlig boendemiljö erbjuder Gladsheim också attraktiva lägenheter med nyproduktionsstandard till en rimlig månadskostnad, avslutar David Dahlgren.

Gladsheims rådgivare i förvärvet var Setterwalls Advokatbyrå och Amblin. Säljarens rådgivare var Nordier och Sparbanken Rekarne.

 

Britta Blaxhult, vd för Selvaag Bostad.

 

 

Exploateringsnämndens möte den 12 december beslutade att ge en markanvisning för 85 lägenheter till Selvaag Bostad i Årstafältet etapp 5.

Selvaag Bostad är ett nystartat och helägt av Selvaag Bolig med målet att utveckla bostadsrätter och äganderätter i Sveriges storstadsområdena. Årstafältet blir bolagets första egna markanvisning.

Rolf Thorsen, vd för Selvaag Bolig är nöjd med resultatet:
– Vi etablerade oss i Sverige i höstas och är nöjda med att ha fått en position på så kort tid. Vi har tillväxtambitioner och tycker att Årstafältet är en idealistisk start för vår etablering. Vi letar efter fler projekt och förhoppningen är att vi inom några år ska ha projekt i produktion, säger Thorsen.

Sedan tidigare har Selvaag haft JV- samarbeten med Veidekke Bolig i kv. Sädesärlan och Svea Symfoni. Här driver Selvaag Plussboliger, ett livsstilskoncept där det bland annat finns serviceverksamhet för boende med gemensamt gym, festlokal, bibliotek m.m. Konceptet har mött stort intresse på Stockholmsmarknaden.

– Vi är oerhört glada över förtroendet att få vara med och utveckla nya bostäder i ett av Stockholms intressantaste utvecklingsområden. Vårt mål är att medverka till att göra Stockholm till ännu bättre stad att leva i, säger Britta Blaxhult, vd för Selvaag Bostad.

 

Magdalena Nääs, projektchef Riksbyggen i Karlstad och Tomas Sjölander, vd, Coop Värmland på Tullholmen i Karlstad. Foto: Coop Värmland

 

Riksbyggen gör sitt största markförvärv i Karlstad i modern tid och planerar för 230 nya bostäder på Tullholmen. Marken, sammanlagt cirka 23.200 kvm BTA, förvärvas från Coop Värmland och den första byggnationen beräknas kunna starta 2023/2024.

– Det ska bli spännande att få delta i stadsutvecklingen med ett av de största bostadsprojekten för Riksbyggen i Karlstad genom tiderna. Vi vill visa Riksbyggens bredd som samhällsutvecklare såväl i tidiga skeden som långsiktigt genom förvaltning av våra framtida bostäder, säger Magdalena Nääs, projektchef Riksbyggen i Karlstad.

– Vi är mycket glada över avtalet med Riksbyggen. Det är glädjande att intresset för området är så pass stort och det vackra läget vid Tullholmsviken ger goda möjligheter att utveckla en ny och intressant stadsdel, säger Tomas Sjölander, vd Coop Värmland.

Tullholmen har sedan slutet av 1800-talet använts för olika industriändamål, de senaste decennierna i Coop Värmlands regi. Riksbyggen planerar för både vanliga bostadsrätter och för seniorbostäder i bostadsrätt inom Riksbyggens Bonum-koncept. Säljstarten beräknas ske 2022/2023.

– Från Riksbyggens sida är vi oerhört glada och stolta över att få vara en av de parter som kommer att utveckla Karlstad med en ny stadsdel. Tullholmsviken är ett fantastiskt bra läge och vi planerar nu för hur vi på bästa sätt skall genomföra utbyggnaden av dessa kvarter med attraktiva och hållbara bostäder, säger Martin Linsten, marknadsområdeschef för Riksbyggen Bostad Bohus Vänern.

Riksbyggen har ett stort hållbarhetsfokus och genomför inför alla förvärv en ekosystemtjänstanalys för att säkerställa att vår påverkan på de naturresurser som finns på fastigheten idag, inte försämras av den framtida byggnationen. Det Riksbyggen bland annat gör är att studera den kommande växtligheten på gårdarna för att få en lång blomningssäsong, möjligheten till gröna tak, solcellsanläggningar, insektshotell och fågelholkar.

Parterna har enats om att inte kommentera köpesumman. Detaljplanen för området på Tullholmen beräknas att antas under det första kvartalet 2020. Svefa och Foyen Advokatfirma har varit Coop Värmlands rådgivare och Setterwalls har bistått Riksbyggen.

 

Serneke ska utveckla ett stort kvarter i Hagastaden för KFUM Centrals nya idrotts- och kulturcenter samt hotell, kontor och skola. Bild: White arkitekter

 

Serneke har för avsikt att utveckla ett helt kvarter i Hagastaden i Stockholm. Projektet har nu kommit ett steg närmare i och med en tilldelad markanvisning. Kvarteret kommer att innehålla KFUM Centrals nya idrotts- och kulturcenter samt hotell, kontor och skola.

Exploateringsnämnden i Stockholms stad beslutade den 12 december att tilldela Serneke en markanvisning inom del av fastigheten Vasastaden 1:16 i stadsdelen Norrmalm i Stockholm. Markanvisningen innebär att Serneke har exklusivitet att arbeta vidare med utvecklingen av projektet.

Kvarteret kommer innehålla byggnader om cirka 40.000 kvm och bli en viktig mötesplats med stort flöde av människor under stora delar av dygnet. KFUM Central kommer genom samarbetet med Serneke att få moderna och ändamålsenliga lokaler för idrott och kultur.

– Vi ser fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med KFUM Central och Stockholms stad för att utveckla det aktuella kvarteret där idrott, hälsa och kultur finns med som centrala delar, säger Ola Serneke, vd och koncernchef på Serneke Group.

– Vi är mycket glada för denna viktiga milstolpe i projektet och att staden så tydligt visar att man vill vara med och förverkliga detta projekt. Det kommer innebära ett viktigt tillskott av ytor för idrott- och kultur, men även utgöra en trygg mötesplats i Hagastaden, säger Hans von Uthmann, ansvarig för KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter.

– Vi har en stor brist på idrottshallar och lokaler för föreningsliv i Stockholm. Det här samarbetet mellan KFUM Central och Serneke kommer att betyda mycket för idrotten och kulturen i Hagastaden, Norrmalm och i hela Stockholm, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd.

Nu fortsätter arbetet med att ta fram ytterligare förslag på utformning samt en detaljplan för området.


 

Fram till 2025 kommer nya gator, kvarter och parker att länka samman Solna och Stockholm i den nya framväxande stadsdelen Hagastaden med omkring 6.000 nya bostäder. Här byggs den nya tunnelbanestationen Hagastaden med entréer i både Stockholm och Solna.

 


Nya stadskvarter vid Södra Hagalund. Punkt 3 på kartan. Illustration: BSK Arkitekter

 

 

 

 

Bostäder vid Karolinska Institutet. Punkt 7 på kartan. Illustration: Joliark

  


Kvarteret Banken Punkt 2 på kartan. Illustration: BAU arkitekter
Hagalunds industriområde ska utvecklas. Punkt 6 på kartan. Illustration: Archus Arkitekter

 

 


Forskarbostäder på Campus Solna. Punkt 8 på kartan. Illustration: Gatun Arkitekter

 

 Nya kvarter med en blandning av bostäder och arbetsplatser bidrar till att omvandla Solnavägen från en trafikled till stadsboulevard, med fokus på cykel, gång och busstrafik.

Utvecklingen med att omvandla Solnavägen till en levande stadsgata fortsätter och under de kommande åren planeras omkring 5.000 nya lägenheter, kontor och kommersiella lokaler längs den drygt tre kilometer långa vägen – från Råsundavägen i norr till Torsplan och Stockholms innerstad i söder.

– Solnavägen ska bli en mer levande, attraktiv och trygg stadsgata med nya bostäder, arbetsplatser och ett brett utbud av till exempel restauranger, butiker och service i gatuplan. Samtidigt bidrar flera av projekten till stadens medfinansiering av ny tunnelbana, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Vägen ska utvecklas från trafikled till stadsboulevard med fokus på cykel, gång och busstrafik. Nya stadskvarter växer fram längs vägen med en blandning av bostäder och arbetsplatser med kommersiella verksamheter i bottenvåningen.

Tio pågående projekt längs Solnavägen (se karta)

1. Nya kvarter i Råsunda
700 nya bostäder, en ny byggnad för Telenors svenska huvudkontor och en ny högstadieskola står på platsen där Råsunda fotbollsstadion låg, i nya stadskvarter som länkar samman gamla Råsunda med centrala Solna – i direkt anslutning till tunnelbana och tvärbana.

 

2. Kvarteret Banken
Det befintliga parkeringsdäcket vid Solna Centrum ska byggas över med 400 bostäder och lokaler för till exempel butiker och restauranger i bottenvåningen mot Solnavägen. Överenskommelsen med Unibail-Rodamco och Besqab ger även ett bidrag till stadens medfinansiering av ny tunnelbana.


3. Solnavägen möter tunnelbanans gula linje
Tunnelbanan ska byggas ut i fyra kilometer långa spårtunnlar genom Solna. Den nya linjen knyts samman med gröna linjen vid Odenplan och får tre nya stationer: Hagastaden, Södra Hagalund (som båda ansluter till Solnavägen) och Arenastaden. Solna stad medfinansierar tunnelbanans utbyggnad inklusive den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund – och stadens medfinansiering finansieras i sin tur genom bidrag från exploatörer när nya bostäder och arbetsplatser byggs i anslutning till den nya tunnelbanan.


4. Nya stadskvarter vid Södra Hagalund
Vid den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund växer nya stadskvarter fram. Vid det planerade torget i anslutning till stationens entré byggs nya hus för bostäder och arbetsplatser. På den ena sidan skapas upp till 600 nya lägenheter, LSS-boende, sociala lägenheter och en ny förskola. På den andra sidan föreslås ett tolv våningar högt kontorshus, som kommer att inrymma Veidekkes nya huvudkontor, andra kontor och verksamheter såsom restauranger, konferens och gym. Överenskommelsen med Veidekke bidrar även till stadens medfinansiering av den nya tunnelbanan.

 

5. Albydal och Solna Access
Arbete pågår med detaljplanen för ny bebyggelse med nya arbetsplatser och lokaler i gatuplan mot Solnavägen, vid Solna Acess i direkt anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund. Överenskommelsen med Vasakronan ger även ett bidrag till stadens medfinansiering av den nya tunnelbanan.


6. Hagalunds industriområde blir en levande stadsmiljö
Industriområdet i Hagalund omvandlas till en levande stadsmiljö med en blandning av bostäder och arbetsplatser, i direkt anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund. I en första etapp planerar Humlegården för cirka 500 lägenheter och en förskola. Projektet bidrar även till stadens medfinansiering av den nya tunnelbanan.


7. Bostäder vid Karolinska Institutet
Här bygger Veidekke 250 nya lägenheter och ny förskola på Karolinska Institutets campus, med butiker och service i bottenvåningen mot Solnavägen med närhet till den nya tunnelbanestationen Hagastaden. Överenskommelsen med Veidekke ger även ett bidrag till stadens medfinansiering av den nya tunnelbanan.


8. Forskarbostäder på Campus Solna
Akademiska hus bygger 322 forskarbostäder på norra delen av Campus Solna, mellan Fogdevreten och Solnavägen – ett välkommet tillskott för att möta bristen på studentbostäder i Stockholmsregionen. Bygget beräknas vara färdigt 2020.


9. Ny tunnelbanestation: Hagastaden


10. Hagastaden

torsdag, 12 december 2019 18:13

Fler bostäder markanvisas i Stockholms stad

 

Hittills har 3.111 bostäder markanvisats i Stockholms stad,  vilket är en ökning jämfört med föregående år.

 

Under exploateringsnämndens möte torsdagen den 12 december, antogs 3.111 bostäder i markanvisningar. Totalt har nämnden markanvisat 8.479 bostäder under 2019, vilket innebär en ökning jämfört med föregående år.

Utvecklingen för antalet markanvisningar i Stockholms stad har tidigare pekat nedåt sedan toppen på högkonjunkturen 2016.

– Det är ett styrkebesked att vi kan markanvisa ett stort antal projekt, trots att marknaden har mattats av till följd av vikande konjunktur. Fler bostäder, kontor och skolor är viktigt för Stockholms utveckling. Från vår sida är det viktigt att fler får vara med och utveckla vår stad och att vi håller en hög bostadsbyggnadstakt i en föränderlig konjunktur, säger Johan Nilsson (M), ordförande i Exploateringsnämnden.

torsdag, 12 december 2019 15:58

BNP Paribas säljer Hilton 4 i Solna

 

BNP Paribas säljer Hilton 4, omfattande 8.800 kvm i Frösunda, Solna, till Artmax.

 

Newsec har varit rådgivare åt BNP Paribas vid försäljningen av kontorsfastigheten Hilton 4 belägen i Frösunda, Solna. Köpare är Artmax.

Hilton 4 är en modern kontorsbyggnad om cirka 8.800 kvm, belägen i ett dynamiskt kontorskluster. Byggnaden, som uppfördes 2001, har goda kommunikationsmöjligheter samt garage och utomhusparkering. Största hyresgäster är Unit4 och DHL.

– Vi ser en fortsatt stark efterfrågan och marknad för segmentet kontor. Den här möjligheten att förvärva en modern kontorsprodukt av förvaltningskaraktär i ett av Stockholms mest utvecklingsintensiva lägen har väckt rekordstarkt intresse från såväl nationella som internationella investerare, säger Dan Sandstedt, Head of Capital Markets, Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.

torsdag, 12 december 2019 15:46

Arbetsmiljöverket hyr 6.000 kvm av Fabege

 

Arbetsmiljöverket har avtalat att hyra 6.000 kvm av Fabege i sex år på Svetsarvägen 12 i Solna Business Park.

 

Arbetsmiljöverket, som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider efterlevs, har själva sökt nya lokaler för att samlokalisera sin verksamhet i Stockholm. Efter en noggrann process som inledningsvis omfattade över 30 alternativ har valet fallit på nyrenoverade lokaler på Svetsarvägen 12 i Solna Business Park.

Avtalet löper på sex år och omfattar en totalyta om cirka 6.000 kvm. Hyran är cirka 17,5 Mkr per år. Arbetsmiljöverket tillträder i slutet av 2020.

– Vi är mycket glada och stolta över att Arbetsmiljöverket väljer Solna Business Park och att våra lokaler klarar deras högt ställda krav, säger Andreas Malmsäter, uthyrningschef på Fabege.

Solna Business Park är idag ett attraktivt område för företagande, med ett kommunikationsläge som erbjuder flest trafikslag och turtäthet i hela Stockholm efter T-centralen. Nu förbättras stadsdelen väsentligt, från ett riktigt bra kontorsområde till en levande stadsdel med boende, fler besökare och utvecklad service. Fabege har också som ambition att utöka grönytorna i området väsentligt.

Sida 1 av 994