26 september 2018

Redaktionen

alt
DHL Express etablerar sig i Stavanger.

 

Logistic Contractor (LC) uppför nu en logistikterminal för DHL Express med unikt läge bredvid landningsbanan på flygplatsen Sola i Stavanger. Byggnaden kommer att bestå av lager och kontor med angöringsplats för 60 transportbilar.

 

Den ökade kapaciteten kommer att innebära ännu bättre tjänster till kunder i Stavangerregionen och terminalen är ett första steg i DHL Express satsning på logistiklösningar vid flygplatserna i Norge.

 

– Flytten till Sola är ännu ett steg i att stärka filosofin “Think Global – Act Local” genom att föra den globala marknaden närmare kunden, säger Terje Aarborg, vd för DHL Express (Norway) AS.

 

– Det skall bli spännande att återvända till Norge och leverera en ny toppmodern anläggning till DHL i ett attraktivt läge. I oktober startar vi med pålning och markarbeten och terminalen kommer stå färdig i mars 2019, säger Sandu Nylmon från Logistic Contractor.

alt
Jannick Nytoft, vd för Fastighetsägarna Danmark.

 

Den totala avkastningen på fastighetsinvesteringar i Danmark har ökat sedan år 2013, men under de senaste tre kvartalen i år, har fastighetsbranschens förväntningar minskat. Branschen förväntar sig nu att den totala avkastningen på fastighetsinvesteringar kommer att minska med 4,3 miljarder danska kronor, vilket under 2018 motsvarar en totalavkastning om totalt 13,7 miljarder danska kronor.

 

Den danska fastighetsbranschen räknar med att den totala avkastningen faller till år 2020 med 5,3 procent i genomsnitt, vilket är den lägsta förväntningen mätt sedan 2010.

– Det finns fortfarande en förväntan om stigande fastighetsvärden för både kontor, butiker, industri och bostäder, men fortfarande förväntas det lägre värdeökningar för samtliga fastighetskategorier. Men 5,3 procent som en förväntad totalavkastning medför att det fortfarande finns tillräckligt med investerare som tror att fastigheter är ett bättre alternativ jämfört med konventionella obligationer, som fortsätter att ge mycket låg avkastning, säger Jannick Nytoft, vd för Fastighetsägarna Danmark.

För första gången sedan 2010 räknar fastighetsinvesterare med att den ekonomiska tomgången för bostäder kommer att fortsätta under det kommande året.

– Förväntningarna för bostäder har ökat något, från en låg nivå. Det finns fortfarande en hel del osålda nybyggda bostäder på marknaden, och det är många nya kvadratmetrar som nu existerar som lager. Nybyggnation bidrar till att det är möjligt att hitta privata hyresbostäder runt om i landet och det är helt nödvändigt för att matcha behoven i ett modernt samhälle, säger Jannick Nytoft.

Generellt är förväntningarna för kontor och industri fortsatt positiva i Danmark. Utsikterna för kontorsfastigheter är nästan i nivå med den genomsnittliga totalavkastningen om 5,3 procent och utsikterna för en ökad marknadshyra för kontorsfastigheter är marginellt större än hyresprognosen för industrifastigheter.

tisdag, 25 september 2018 11:26

Claus Mathisen, ny vd för NREP

alt

                                                                                                                               
Claus Mathisen (bilden), partner i NREP ersätter Mikkel Bülow-Lehnsby som vd. Bülow-Lehnsby, som en av grundarna av NREP, fortsätter på heltid i NREP:s verkställande kommitté och han ska arbeta med strategisk inriktning, nya investeringsstrategier och affärsplaner för företaget.
    

Från 2008 till 2017 var Claus Mathisen vd för Pelican Self Storage, en avoperativplattformar som NREP har byggt, vilket han ledde från en idé till ett ledande self storage-företag i Europa. Mathisen har varit medlem i NREP:s ledningsgrupp sedan 2008 och har en bakgrund från Boston Consulting Group och J.P. Morgan.

tisdag, 25 september 2018 11:24

Fastpartner hyr ut 10.000 kvm till FLB

alt
Fastpartner får förnyat avtal för en tredjedel av fastigheten Näringen 22:2 i Gävle.


Fastpartner har tecknat ett 8-årigt hyreskontrakt med FLB Logistik på cirka 10.000 kvm i fastigheten Näringen 22:2 i Gävle. Hyreskontraktet, som börjar löpa den 1 oktober, är en utökning och förlängning av nuvarande hyreskontrakt.
    

Fastigheten Näringen 22:2 består av 18 byggnader om totalt cirka 28.000 kvm, där i princip samtliga ytor nu är uthyrda.
    

– Det känns väldigt bra att vi tecknat ett nytt hyreskontrakt med FLB Logistik där vi fortsätter vårt långsiktiga samarbete. Jag är övertygad om att de nya ägarna sedan några år tillbaka kommer att fortsätta utveckla verksamheten på ett positivt sätt, säger Fredrik Thorgren, regionchef på Fastpartner.
    

– Vi ökar i och med detta vår kapacitet för att i framtiden kunna erbjuda våra kunder en ännu bättre logistiklösning. Vi vill sätta Gävle på kartan som ett logistiknav och det känns väldigt bra för oss att fortsätta samarbetet med Fastpartner, säger Jan-Olof Bodin, vd FLB Logistik.

tisdag, 25 september 2018 11:22

Skanska hyr ut 2.000 kvm i Juvelen

alt
Juvelen är utvecklat av Skanska i samarbete med Utopia arkitekter. Det uppförs intill Uppsala station och kommer att omfatta totalt 11.550 kvm brutto (BTA), fördelat på sju våningar.


Skanska har tecknat hyresavtal med Projektengagemang Sweden AB och Viva Media AB gällande totalt cirka 2.000 kvm kontor i Juvelen, Uppsalas nya landmärke. De bägge hyresgästerna flyttar in sommaren 2019.
    

– Vi är glada att välkomna Viva Media och Projektengagemang till Juvelen. De representerar moderna företag som lockas av den arkitektur, flexibilitet och den minimala klimatpåverkan som Juvelen erbjuder. Självklart bidrar även det fina läget intill resecentrum i Uppsala, säger Maria Ronvall, affärsutvecklare på Skanska Sverige AB.
    

Projektengagemang, i dagligt tal PE, är en konsultkoncern som erbjuder tjänster inom samhällsbyggnad och industri. Uthyrningen omfattar cirka 1.400 kvm kontor.
    

Viva Media är en av nordens största byråer inom digital marknadsföring med huvudkontor i Uppsala. Uthyrningen omfattar cirka 650 kvm kontor.
    

Kontorshuset Juvelen är utvecklat av Skanska och omfattar totalt cirka 8.600 kvm uthyrbar yta. Byggnaden beräknas färdigställas och tillträdas av hyresgäster från andra kvartalet 2019 och kommer att nå högsta nivå i certifieringssystemet LEED, LEED Platinum. Juvelen utrustas med Skanskas patenterade metod för självförsörjning av kyla, Deep Green Cooling. Elproduktionen levereras till stor del av integrerade solceller.

tisdag, 25 september 2018 11:20

Fastator köper hela Portvakten

alt
Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.


Fastator blir nu ensamägare till Portvakten Industrifastigheter, där Fastator sedan tidigare är delägare. Med tillträde den 2 oktober förvärvar Fastator 50 procent av aktierna från bolagets vd och delägare Per-Axel Bengtsson. Portvakten är en etablerad aktör i Öresundsregionen med en uthyrningsbar yta om 57.000 kvm och obebyggd mark om 55.000 kvm. I samband med övertagandet byter bolaget namn till Konkret Fastighetsutveckling AB.
    

Det totala fastighetsvärdet i bolaget är 271 Mkr och köpeskillingen är 13,1 Mkr. Köpeskillingen kommer erläggas kontant och genom kvittning av fordringar.
 

Det förvärvade bolagets inriktning är kommersiella fastigheter i stadsnära industriområden med hyrestagare verksamma inom tillverkning, lätt industri, lager och logistik.
    

Uthyrningsgraden exklusive obebyggd mark är 71 procent med en genomsnittlig kontraktslängd om 2,3 år fördelat på 80 hyresgäster. Hyresintäkterna uppgår till 24,27 Mkr. Ingen enskild hyresgäst står för mer än 10 procent av totala hyresintäkter.
    

– Det känns spännande att nu ha fått tillfälle att förvärva hela bolaget, och därigenom kunna utveckla det än mer inom ett segment som visar på en stabil tillväxt. Stadsnära industriområden kring alla tillväxtorter kan bäst beskrivas som något av hjärtpunkter för landets ekonomiska utveckling. Med Konkret kan vi nu som fastighetsutvecklare fokusera och ta större del av en marknad som innebär både god tillväxt och låg risk tack vare dessa områdens diversifierade verksamheter, säger Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.

tisdag, 25 september 2018 11:15

Profi utvecklar Handenterminalen

alt

Handenterminalen i vinterskrud.


Profi Fastigheter har tecknat ett intentions- och markanvisningsavtal med Haninge kommun för att möjliggöra utvecklingen av Handenterminalen. En gemensam utvecklingsidé har tagits fram för att öka de stadsmässiga kvaliteterna kring bolagets fastighet och samtidigt skapa förutsättningar för hundratals nya lägenheter.
    

Profi köpte Handenterminalen av Stena Fastigheter för två år sedan, i oktober 2016,  och har sedan dess drivit ett aktivt utvecklingsarbete tillsammans med Haninge kommun och Wingårdhs Arkitektkontor. Fastigheten, som är integrerad med Haninges pendeltågsstation med 16.000 dagliga resenärer, omfattar totalt 35.000 kvm lokaler för kontor, skola och handel.
    

Den utvecklade terminalen ska öppna upp stadsbilden och skapa en värdig entré mot centrala Haninge, möjliggöra bostadsbebyggelse och skapa förutsättningar för utökad handel och service.
    

– I en tid då arkitektur ofta handlar om att rama in kvarter är detta en helt unik fastighetsutveckling där vi skapar en helt ny siluett för Haninge. Att investera i förändringsområden och ta sig an oälskade fastigheter är en del av vår idé, och det här är en plats som har stor potential att blomstra, säger Thomas Sipos, vd för Profi.

måndag, 24 september 2018 15:31

Skanska/Logicenters bygger i Arlandastad

alt
Vid första spadtaget för Aditros nya anläggning i Arlandastad medverkade Henrik Ahnström (Skanska Fastigheter Göteborg AB), Markus Kvarnlöf (Aditro Logistics), Eva Sterner (Logicenters) och Mathias Forsberg (Sigtuna kommun).

 

Nu har Logicenters och Skanska byggstartat en anläggning för Aditro Logistics i Arlandastad. Logistikanläggningen uppförs på fastigheten Norslunda 1:19. Den blir 24.600 kvm och beräknas stå till förfogande för hyresgästen under andra kvartalet 2019.

 

– Vi stolta över att sätta igång utvecklingen av fastigheten tillsammans med Skanska och att kunna leverera en modern anläggning i ett toppläge till Aditro Logistics, säger Matthias Kettelhoit, Commercial Head på Logicenters.

måndag, 24 september 2018 15:17

Sandvik satsar framåt med moduler

alt
Sandviks NOVA-moduler i Svedala.

 

Sandvik i Svedala vårdar sina K-märkta gamla lokaler ömt, men har även satsat på att samla administrationen runt produktionsavdelningen i NOVA-moduler från Temporent. Allt för att skapa bättre arbetsflöde och öka trivseln hos personalen.

 

För ungefär 10 år sedan hyrde Sandvik modulsystemet RYMD från Temporent och nu har bolaget tagit ytterligare ett kliv och utökat med modulsystemet NOVA, som är marknadens rymligaste och modernaste i sitt slag. NOVA består av 4 meter breda och 14 meter långa moduler, vilket innebär att lokalerna kan i hög grad kan anpassas i takt med de förändringar som uppstår.


Per-Olow Karlsson, fastighetschef på Sandvik i Svedala, är nöjd med det lyft som modullösningen har inneburit och han säger:

– Vi är väldigt stolta över våra fina gamla byggnader, men eftersom det är begränsat hur mycket man kan anpassa dem efter existerade behov. Med modullösningen har optimerar vi samordningen och skapar fler naturliga möten. Behöver vi utöka är den ena flygeln förberedd för ytterligare ett plan.

alt
Alla boende i Riksbyggens tre föreningar ovan på Mölndals Galleria får tillgång till den privata, upphöjda innergården. Här finns till exempel grillplats och en väl tilltagen terrass.

 

På torsdag invigs nya Mölndals Galleria med 70 butiker och den 4 oktober har Riksbyggen premiärvisning för sina bostäder som byggs ovanpå gallerian. Riksbyggen uppför bostäder i tre projekt med sammanlagt 145 bostäder ovanpå gallerian.

 

Redan i augusti började inflyttningen i Brf Tigeröga med 26 mindre lägenheter enligt Riksbyggen StegEtt-koncept. Dessa följs av under det fjärde kvartalet av Bonum Brf Rosenrot – 50 bostäder för hushåll där minst en person fyllt 55 år och Brf Grandalia – 69 lägenheter storlekarna 1-4 rum och kök med inflyttning under första kvartalet nästa år.

 

Bostäderna som Riksbyggen skapar ovanpå Mölndals Galleria är något unikt med direkt närhet till butiker, service och pendlingsmöjligheter.

 

– Det är bara att ta hissen ner till butikerna. Samtidigt skapar vi en grön oas ovanpå gallerian som de boende kan njuta av och vi bygger bostäder där hållbarhet funnits med i hela processen, säger Bodil Jönsson, sälj-och marknadsansvarig Riksbyggen Storgöteborg.

Sida 1 av 779