20 november 2018

Redaktionen

måndag, 19 november 2018 23:21

Balder köper Solvallastaden

alt
I Solvallastaden kan bostäder om cirka 83.000 kvm byggas, motsvarande 1.700-2.200 bostäder.
Foto: Joakim Norgren/TR Bild

 

Stockholms Travsällskap har tecknat avtal om att sälja mark till Fastighets AB Balder i den blivande stadsdelen Solvallastaden. Avtalet är ett stort steg för att förverkliga visionen om att bygga upp till 2.200 nya bostäder i området. Cushman & Wakefield har varit rådgivare till säljaren i den stora affären.

 

– Det här avtalet ger Stockholms Travsällskap ekonomiska möjligheter att vidareutveckla Solvallaområdets unika kvalitéer. Det ska bli oerhört spännande att i nästa steg konkretisera Solvallastadens innehåll tillsammans med Balder, säger Markus Gustafsson, ordförande för Stockholms Travsällskap.

 

Solvallastaden är ett nytt stadsutvecklingsområde där Stockholms Travsällskap och Stockholms stad avser att bygga 1.700–2.200 bostäder med tillhörande förskolor, skola, kommersiella lokaler och närservice. Nu inleds arbetet med att ta fram en detaljplan, som bedöms vinna laga kraft 2021. Samma år kommer dessutom den nya dragningen av tvärbanans Kistagren att ansluta till området.

 

– Det är väldigt glädjande att vi äntligen rott affären i hamn, det ger oss goda förutsättningar för framtida investeringar. Vi vill fortsätta att utveckla travsporten i Stockholm med en modern arena som klarar de ökande kraven från såväl sportens utövare som från våra besökare, säger Jörgen Forsberg, vd för Solvalla.

 

Balder förvärvar sex kvarter som Stockholms Travsällskap haft i sin ägo, och har rätt att bygga bostadshus med ytor om totalt cirka 83.000 kvm. Balders medverkan kommer att omfatta såväl bostäder som lokaler för samhällsservice och kommersiellt bruk.

 

– Vi är stolta över att ha fått Stockholms Travsällskaps förtroende att vara med och förverkliga Solvallastaden. Vår ambition är att det ska bli en av de mest spännande stadsdelarna i hela regionen, säger Erik Selin, vd för Balder.

 

I en kommentar kan sägas att Balder satsar alltmer på fastighetsutveckling i Stockholm. Det blir det fjärde stora stadsutvecklingsprojektet som Balder gjort klart med på kort tid i Stockholmsområdet.

 

Sedan tidigare är det klart att bolaget ska utveckla Hallonbergen centrum och Rissne centrum, båda i Sundbybergs kommun, samt de centrala delarna av Upplands Väsby.

 

I oktober i år blev det klart att Balder vill bygga 1.500 lägenheter i Väsby Entré.

 

I december förra året sålde Sundbybergs stad Rissne centrum och omgivande mark till Balder för försäljningsvärdet 213 Mkr, exklusive byggrätter för 300 nya bostäder. Fastigheterna tillträddes den 10 april 2018. Detaljplanen uppskattas vara klar under 2021.

 

I november 2017 köpte Balder Hallonbergens centrum för 840 Mkr samtidigt som Balder erbjöds att köpa byggrätter för 800 Mkr när detaljplanen vunnit laga kraft. I Balders idékoncept för Hallonbergen ingår bland annat bostäder för 2.100 personer och ett hotell med 200 rum. Centrumbyggnaden ska omvandlas till att bli en mötesplats för fritid, kultur, besöksnäring, bibliotek, konferens, utbildning, friskvård, kontor och restauranger. Butikerna flyttar ut. Hallonbergsplan görs om på ett sätt så att människorna tar över torget, vars nya utformning fått arbetsnamnet "Sundtorget".

 

måndag, 19 november 2018 16:44

Amasten säljer för 238,6 Mkr

alt
Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten, Lars Holm, vd för Offentliga Hus, och Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator, som äger 50 procent av Offentliga Hus.

 

Amasten Fastighets AB har via dotterbolag tecknat avtal om att sälja tolv kommersiella fastigheter för 238,6 Mkr. Köpare är Offentliga Hus AB och Fastator AB. Försäljningen omfattar tre samhällsfastigheter i Timrå till Offentliga Hus och nio kommersiella fastigheter i Skåne och i Karlskoga till Fastator. De sålda fastigheterna omfattar 34.000 kvm med ett sammanlagt hyresvärde om 24,5 Mkr per år.

 

– Vi renodlar portföljen och koncentrerar oss på bostäder. Efter affären består portföljen till 70 procent bostäder, säger Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.

 

Försäljningen sker i nivå med rådande värdering med frånträde under första kvartalet 2019. Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till cirka 91,3 Mkr och ska erläggas kontant. Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant. Avdraget för latent skatt uppgår till cirka 5,9 Mkr.

måndag, 19 november 2018 16:07

E.ON/Credit Suisse satsar 5 Mdr i Härnösand

alt
De 114 turbinerna i områdena Hästkullen och Björnlandshöjden i Härnösands kommun kommer att ge en installerad effekt på 475 megawatt, vilket ger energi motsvarande all hushållsel i Västernorrland.

 

alt

Henrik Olsson, näringslivsutvecklare, Lena Berglund, regionchef Nord på E.ON och Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande. Foto: Julia Erixon

 

E.ON har beslutat att bygga två vindkraftsparker med totalt 114 vindkraftverk i Viksjö, cirka fyra mil nordväst om Härnösand. Det blir en av Europas största landbaserade vindkraftsanläggningar och den i särklass största investeringen någonsin i Härnösands kommun. Totalt beräknas investeringen uppgå till över 5 Mdr kr.

 

– Det är ett välkommet besked och en stor dag för Härnösand. Den här satsningen kommer att ge många kringeffekter och bidra till utvecklingen i både Viksjö och hela kommunen, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

De två områdena heter Hästkullen och Björnlandshöjden. Byggprojektet börjar redan i år och ska vara klart inom tre år. Det är E.ON som bygger och driver vindkraftsparkerna, men i projektbolaget finns också schweiziska Credit Suisse Energie Infrastructure Partners.

 

– Det känns fantastiskt roligt. Det har tagit tid att få till alla tillstånd, hitta finansiering och allt som behövs för att sätta igång ett sådant här jätteprojekt, men nu är vi äntligen framme. Det här projektet är en viktig del av vår strategi att stärka vår position inom landbaserad vindkraft, säger Lena Berglund, regionchef Nord på E.ON.

 

De 114 turbinerna kommer att producera energi motsvarande all hushållsel i Västernorrland. Projektet skapar många arbetstillfällen, framför allt under byggtiden, och när vindkraftsparken är klar beräknas driften sysselsätta cirka 15 personer.

måndag, 19 november 2018 15:57

Inspira/Newsec förnyar DNB:s Haga Blue

alt
Under våren 2018 sålde Mengus fastigheten Haga Blue (Brahelund 3) i Solna till DBN (Den norske Bank) samtidigt fick Newsec uppdraget att sköta fastighetsförvaltningen.

 

Inspira har vunnit upphandlingen av arbetsplatsservice för Newsec i fastigheten Haga Blue i Solna. Uppdraget omfattar bemanning av fastighetens gemensamma reception samt lokalvårdstjänster av allmänna ytor. Inspira kommer även under våren 2019 tillsammans med Newsec förnya inredningen i receptionen och skapa en modern entré och mötesplats för alla medarbetare och besökare i fastigheten.

Under våren 2018 förvärvade DNB fastigheten Haga Blue i Solna och Newsec fick uppdraget att sköta fastighetsförvaltningen. Haga Blue byggdes 2002 och omfattar cirka 10.200 kvm kontorslokaler och är fullt uthyrd. De stora hyresgästerna är Diskrimineringsombudsmannen, Paulinq Group, Frösunda omsorg samt Inspira som har sitt huvudkontor i fastigheten. Newsecs målsättning är att genom denna upphandling stärka upplevelsen i fastigheten för hyresgästernas medarbetare och besökare.

 

– Det är ett spännande uppdrag för Inspira. Vi ska utveckla servicen i fastigheten med exempelvis nytt besökssystem, svanenmärkt städning och en skräddarsydd servicemeny för alla hyresgäster. Under våren 2019 ska vi tillsammans med Newsec även sjösätta konceptet Haga Blue Connect i receptionen som innebär ny inredning och nya funktioner för en välkomnande och kreativ arbetsplatsupplevelse, säger Peter Reuterhagen, säljansvarig på Inspira.

 

– Målsättningen är att det som idag är en vanlig entré och reception ska utvecklas till en modern mötesplats där hyresgästernas medarbetare och besökare kan ha korta möten, ta en kopp kaffe, koppla upp sig på internet, beställa en taxi och mycket mer. Allt i en ny fräsch inredning och atmosfär. Att driva denna typ av konceptutveckling är ett nytt tjänsteområde för Inspira. Vi upplever ett stort behov hos våra kunder att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt förnya inredning och funktionalitet i entré- och receptionsytor, tillägger Reuterhagen.


– Vår ambition är att alla hyresgäster och besökare i Newsecs fastigheter ska uppleva service i toppklass. En bra upplevelse börjar redan när våra hyresgäster kommer till arbetet varje morgon och när deras besökare kliver in genom entrédörrarna, David Karlsson, kontraktsförvaltare och ansvarig för Newsecs upphandling i Haga Blue.

 

– Inspira motsvarade våra krav bäst och dessutom presenterade de en ny lösning för inredning och funktionalitet i receptionen genom konceptet Haga Blue Connect. Det motsvarande mycket väl den förnyelse vi vill skapa för våra hyresgäster och besökare i fastigheten, berättar David Karlsson.

alt
Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm har ambitionen att Malmövägen, nära Björkhagens centrum, ska utvecklas till ett stadsstråk och att ny bebyggelse med handel i bottenvåningar ska bidra till en mer levande stadsmiljö och ett stärkt centrum.

 

Stadsbyggnadsnämnden godkände i juni 2016 ett program för Hammarbyhöjden och Björkhagen. Programmet innehåller cirka 2.700 bostäder samt plats för tio nya förskolor, en ny grundskola och en multisporthall. Majoriteten av bostäderna koncentreras till tre platser; i västra Nytorps gärde, vid Hammarbyskogen och på Sjöstadshöjden, mellan Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden. Cirka 700-800 bostäder kan tillkomma genom mindre kompletteringsprojekt.

 

Programmet visar på hur gång- och cykelvägnätet bör utvecklas för att koppla samman viktiga målpunkter inom stadsdelarna och med omkringliggande områden samt viktiga torg och platser som bör utvecklas.

 

Programmet beskriver också förhållningssätt till kulturmiljövärden vid placering och utformning av ny bebyggelse samt hur naturvärden ska beaktas och om möjligt stärkas.

 

Särskilt Björkhagens centrum har pekats ut som intressant för utveckling och ny bostadsbebyggelse. Nu ska staden utreda förutsättningar för kompletterande bebyggelse i området.

 

I programmet för Hammarbyhöjden och Björkhagen framgår att Björkhagens centrum kan utvecklas och kompletteras med nya bostäder. Ambitionen är att Malmövägen ska utvecklas till ett stadsstråk och att ny bebyggelse med handel i bottenvåningar ska bidra till en mer levande stadsmiljö och ett stärkt centrum.

 

I programmet pekades bland annat ett område mellan Malmövägen och Björkhagens tunnelbanestation ut. Det är med utgångspunkt i den platsen som staden nu i vinter startar en utredning för att undersöka förutsättningarna för kompletterande bostadsbebyggelse kring centrum. Det är först efter att utredningen har genomförts som eventuellt planarbete kan starta. I dagsläget finns därmed inga besked om hur många bostäder det kan komma att röra sig om.

måndag, 19 november 2018 12:30

Stendörren avtalar i Point Nacka

alt
Stendörrens projektfastighet Point Nacka genomgår en omfattande förädling och får modernisade ytor på bottenvåningen, en ny entré och ett nytt garage. Sedan tidigare är Nacka Energi hyresgäst i Point Nacka och efter uthyrningen till Nacka Vatten och Avfall återstår endast en vakans på 500 kvm i fastigheten.


Stendörren Fastigheter AB har tecknat ett tioårigt hyresavtal med det kommunala bolaget Nacka Vatten och Avfall AB avseende nya verkstads- och kontorslokaler i konceptfastigheten Point Nacka på Ryssviksvägen 2 i Nacka. Hösten 2019 beräknas Nacka Vatten och Avfall flytta in i de nyrenoverade och skräddarsydda lokalerna om drygt 2.800 kvm.
    

– Vi är väldigt glada över att Nacka Vatten och Avfall valt Stendörren och Point Nacka. Vi ser att många företag har behov av moderna verksamhetslokaler i ett bra kommunikationsläge i Nacka, vilket visar att vi tänkt rätt med denna konceptfastighet, säger Maria Mastej, affärsutvecklingschef på Stendörren.
    

– Vi har höga förväntningar på våra nya lokaler. Vår vision av en mötesplats för alla medarbetare och en punkt att träffa våra kunder och samarbetspartners ställer krav på en attraktiv och flexibel lokal, säger Mats Rostö, vd för Nacka vatten och avfall.
    

I arbetet med att ta fram lokalerna har Nacka Vatten och Avfall AB samarbetat med Hifab, Svefa och Spectrum Arkitekter och Stendörren med BSK Arkitekter.

alt
Den första etappen på Mandolingatan omfattar 104 hyreslägenheter som ska ägas och förvaltas av Bostads AB Poseidon. Bild: Liljewall Arkitekter


Framtiden Byggutveckling har gett Skanska uppdraget att bygga den första etappen på Mandolingatan i Västra Frölunda. Projektet kommer att utföras som en totalentreprenad med 104 hyreslägenheter. Byggstart sker i början av 2019.
    

– Vi är glada över att få vara med och utveckla området i Västra Frölunda och skapa nya fina bostäder i en attraktiv miljö, säger Anna Säfwenberg, distriktschef, Skanska Sverige
    

På Mandolingatan planeras total 530 hyresrätter i fem olika etapper. Först ut är kvarter A som blir porten till Mandolingatan från Frölunda Torg med 104 hyreslägenheter. Utformningen är en blandning av lugna bostadsinnergårdar och entréplan inredda med verksamhetslokaler. Kvarteret har en hög grönytefaktor med regnbäddar och grönatak.
    

Mandolingatan är ett projekt i satsningen BoStad2021 där man arbetar med parallella processer för att få fram 7.000 extra bostäder till 2021. Det görs i samverkan mellan Göteborgs Stad, kommunala, privata och kooperativa byggaktörer. Poseidon kommer att äga och förvalta de färdigställda bostäderna på Mandolingatan.
    

– Vi ser fram emot att äntligen få komma igång. Byggnationen på Mandolingatan tillför satsningen BoStad2021 ett stort antal bostäder till göteborgarna, säger Anna Runesson, projektledare på Framtiden Byggutveckling.

alt

Stångåstaden kommer att bygga totalt 290 lägenheter i kvarteret Lugnet i Ebbepark.


ED Bygg Sverige AB utökar samarbetet med kommunägda Stångåstaden i Linköping och tecknar avtal om bostadsprojektet kv. Lugnet i Ebbepark. Projektet ligger i ett strategiskt läge mellan Linköpings centrum, universitetet och Science Park Mjärdevi. Byggstart sker under 2019 och projektet beräknas vara helt färdigbyggt under 2022.
    

– Vi vill verka i de stora och expansiva kommunerna. Vi ser tilldelningen av detta projekt som ett bevis på att vi ligger i framkant som entreprenör. Genom att nå upp till kraven om att bygga kostnads- och energieffektivt med stor miljöhänsyn stärker vi vår position på marknaden. Vi har utvecklat ett bra samarbete med Stångåstaden och är stolta över att få vara en del av detta spännande projekt, säger Eddy Demir, vd ED Bygg.
    

Totalt omfattar projektet 290 bostäder i tre kvarter med ett sammanhängande garageplan under alla kvarteren. Kvarteret Lugnet ligger i den östra delen av Ebbepark, som under de närmaste åren kommer att byggas om till ett attraktivt bostadsområde samt ett innovativt företagscentrum.

alt

Vy över Träbyn, studentbostäder i Jönköping.


Urban Properties har tillsammans med Laborma Interiör vunnit en markanvisningstävling i Jönköpings kommun. Projektet, som benämns Träbyn, omfattar cirka 15.000 BTA studentbostäder i Ekhagen och har tagits fram tillsammans med arkitektbyrån Esencial. Totalt planeras cirka 320 klimatsmarta studentbostäder i trä. Detaljplanen beräknas bli antagen i början av nästa år.
    

– Tillsammans ser vi framför oss hur vi kan skapa trivsamma studentbostäder med hög socialintegration mellan studenterna genom olika sociala kluster. Dessutom satsar vi på ett klimatsmart boende genom att ha trä som huvudsakligt byggmaterial och med solceller på taken, säger Mattias Schultz på Urban Properties.

fredag, 16 november 2018 21:00

Fastator ökade vinsten till 242 Mkr

alt
Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.

 

Med ständigt stigande värden i portföljen ökade investmentbolaget Fastator sin vinst för årets tre första kvartal till 242 Mkr (49), motsvarande 17,50 kr (2,17) per aktie. I resultatet ingick värdeförändringar i fastigheter med 15,9 Mkr (1,5).

 

Till det förbättrade resultatet bidrog främst det största innehavet, Offentliga Hus, i vilket Fastator äger 50 procent. Under hösten har fastighetsvärdet ökat från 3,4 Mdr kr till 4 Mdr kr. Bolaget växer därmed enligt plan mot 7 Mdr i fastighetsvärde och en börsnotering nästa år.

 

Fastators egna kapital ökade under perioden till 826,5 Mkr (581,5) och avkastningen på eget kapital förbättrades till 37,9 procent (7,2). Substansvärdet beräknades till 823,0 Mkr (559,6) motsvarande 58,7 kr (39,9) per aktie efter utspädning.

 

– Fastators aktieägare har visat sig göra rätt placering. Med många fler ögon som följer oss och en stark kassa jobbar vi nu vidare. Jag ser redan fram emot att få presentera nästa kvartal!, säger Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.

 

Under perioden blev Fastator ensamägare till Portvakten Industrifastigheter, där Fastator sedan tidigare är delägare. Med tillträde den 2 oktober förvärvade Fastator 50 procent av aktierna från Per-Axel Bengtsson, vd och delägare i bolaget.

 

Portvakten är en Etablerad aktör i Öresundsregionen med en uthyrningsbar yta om cirka 57.000 kvm och obebyggd mark om cirka 55.000 kvm. I samband med övertagandet byter även bolaget namn till Industrisamhället Norden Holding AB.

 

– Industrisamhället Fastigheter var tidigare delägt, nu är vi ensamägare. Här handlar det om fastigheter i stadsnära industriområden som nog bättre borde kallas Sveriges hjärtland. För här produceras en stor del av landets välfärd av många olika slags verksamheter i olika branscher med tillväxt och stabilitet. Du ser det i alla städer, stora som små, förmodligen nästan från ditt fönster. En god möjlighet och riskspridning som vi ser stor potential i, säger Joachim Kuylenstierna. LE

Sida 1 av 807