1 april 2020

Redaktionen

tisdag, 31 mars 2020 18:44

AFA Fastigheter hjälper de svagaste

 

 


Produktion av matportioner på Restaurang Mynchen i Münchenbryggeriet som ägs av AFA Fastigheter.

 

 

 

Coronakrisen påverkar oss alla men framför allt de individer som redan har det svårt. Restaurangbranschen är en av de branscher som hittills drabbats hårdast av de försiktighetsåtgärder som utbrottet har lett till. AFA Fastigheter har tillsammans med en av hyresgästerna och Stockholms Stadsmissionen påbörjat ett samarbete som gagnar de mest utsatta i samhället. Samarbetet innebär att AFA Fastigheter bekostar och distribuerar cirka 550 portioner veckovis som Stockholms Stadsmission är i akut behov av. Matlådorna tillverkas av Restaurang Mynchen i Münchenbryggeriet, restaurangen kan därigenom hålla en större del av verksamheten igång.

Stadsmissionen arbetar intensivt för att fortsätta hålla öppet och ge stöd till de som är i behov av hjälp.
– Många av våra deltagare tillhör den grupp som löper mycket stor risk att bli allvarligt sjuka vid smitta. För de av våra deltagare som inte kan ta sig ut ordnar vi nu också med hemleverans av matlådor, säger Linda Nyqvist, Stockholms Stadsmission. Vi märker också att några av våra verksamheter har fler besök än vanligt, oron för smittspridningen är stor men oron för att bli utestängd från samhället är minst lika stor, fortsätter hon.

– Vi ser dagligen nya exempel på fantastiska, kreativa lösningar. Det här är ett sätt där vi kan bidra genom att stödja både våra kunder och Stockholms Stadsmissions viktiga verksamhet. Vi har ett mångårigt samarbete med Stadsmissionen och är även partnerföretag. Vårt stöd går i första hand till Nattjouren och Bostad först. Att vi, i den situation som samhället nu befinner sig i, kan ge ytterligare stöd till arbetet med att hjälpa samhällets mest utsatta individer känns väldigt meningsfullt, säger Lars Edberg på AFA Fastigheter.

  

 


Detaljplanen tillåter en byggnation av cirka 45.000 kvm höglager i bästa möjliga logistik- och skyltläge i Åstorp utanför Helsingborg där E4 och E6 möts. Illustration: ETTELVA arkitekter

 


Södervidden Fastigheter förvärvar 90.000 kvm byggklar mark i Åstorp utanför Helsingborg där E4 och E6 möts och planerar bygga en ny lager- och logistikfastighet. Detaljplanen tillåter en byggnation av cirka 45.000 kvm höglager i bästa möjliga logistik- och skyltläge, varav en tredjedel planeras bli cirka 20 meter högt.

– Vi är glada över den här möjligheten i ett läge där Helsingborgsregionen klättrat upp som ett av de mest betydelsefulla logistiklägena i Sverige, säger Rudolf Tornerhjelm, styrelseordförande i Södervidden Fastigheter.
Ett flertal aktörer har visat intresse och hälften av ytan är reserverad. Enligt tidsplanen beräknas
projektet stå färdigt under hösten 2021.

– Byggklar mark för större etableringar är en stor bristvara i Helsingborgsregionen samtidigt som efterfrågan från hyresgäster är hög. Marken har ett utmärkt logistikläge och vi ser fram emot att utveckla fastigheten, fortsätter Rudolf Tornerhjelm.

 

  

 


Ett av världens mest kända hotell är The Ritz London med 188 rum, som öppnade år 1906, men som stängde för första gången i fredags på grund av covid-19. Nu ska hotellet säljas till en okänd investerare från Qator för enorma 9,38 Mdr kr.


 


Ett världens mest kända hotell, The Ritz London, med 118 rum vid Piccadilly i London, säljs nu för uppskattningsvis cirka 75 miljoner pund, cirka 9,38 Mdr kr, till en okänd investerare i Qator. Orsaken till försäljningen är att covid-19 har stängt Ritz för första gången sedan hotellet öppnades för 113 år sedan i maj 1906.

Ritz Hotel ägs av miljardärerna Barclay Brothers som är tvillingbröder och heter Sir David Rowat Barclay och Sir Frederick Hugh Barclay.
Bröderna är dock oense om försäljningen, då Frederick Hugh Barclay tycker att hotellfastigheten är värd 1 miljard pund, cirka 12,5 Mdr kr. Men enligt flera brittiska medier kan inte Frederick Hugh Barclay, som nu hotar med stämning, stoppa försäljningen av Ritz.

Ritz är kronjuvelen i tvillingbröderna Barclays imperium, som inkluderar tidningen Telegraph och onlinebutiken Very Group och leveransföretaget Yodel. Brödernas förmögenhet har skattats till cirka 3 miljarder pund, cirka 37,5 Mdr kr.

Grundaren César Ritz, född i Schweiz, färdigställde Ritz år 1906. Under andra världskriget användes en av hotellets matsalar som mötesrum av Winston Churchill, Charles de Gaulle och Dwight D. Eisenhower. Hotellet är även känt för att Drottning Elisabeth firade sin 80-årsdag där år 2006 samt att den förra premiärministern Margaret Thatcher dog i ett slaganfall på hotellet i april 2013.


Då Barclay köpte Ritz år 1995, för 75 miljoner pund, cirka 937,5 Mkr, inleddes en 10 år lång renoveringsprocess som kostade 50 miljoner pund, cirka 625 Mkr.  År 2018 omsatte Ritz 47 miljoner pund, cirka 587,5 Mkr. 

– Det är ett privilegium att bli ägare till det ikoniska Ritz Hotel och få en möjlighet att bygga på dess medfödda stil och storslagna traditioner, säger en talesman för den nya ägaren, som inte har fått sitt namn. Under denna Covid-19-kris är det vår första prioritet gentemot personalen på Ritz att fortsätta driva hotellet. När denna pandemi har gått över, ser vi fram emot att öppna hotellet igen och meddela våra långsiktiga planer. SF 

 

 

 

 


 

Rekryteringen av Mandana Lagerlöf (bilden) innebär att JLL ser det som en viktig del i en satsning på att bli ännu vassare på att hjälpa kunderna att utveckla och förädla sina fastigheter. Mandana Lagerlöf  har flera års erfarenhet av fastighetsutveckling och hon bidrar med ny kompetens till JLL:s team.

Rekryteringen är ett steg i JLL:s vidareutveckling av sina tjänster inom fastighetsutveckling. Bakgrunden är en ökad efterfrågan från kunderna och en ambition att erbjuda tjänster som tar ett helhetsgrepp om fastighetsaffären.

– Kunderna vill ha en strategisk partner för alla sina fastighetsfrågor. Någon som följer dem genom hela processen, från idé, värdering, finansiering, förvärv, genomförande och uthyrning till eventuell försäljning. Med rekryteringen av Mandana får vi in helt rätt kompetens för att kunna bredda vårt erbjudande inom fastighetsutveckling, säger Miranda Jensen, chef för Project and Development Services på JLL.

Mandana Lagerlöf
kommer senast från Einar Mattson där hon som projektutvecklare ansvarat för nybyggnationsprojekt. Hon har tidigare även jobbat på bland annat Nyréns Arkitektkontor, NCC Construction och Stockholmshem och hon är utbildad både inom arkitektur och byggteknik på KTH.
tisdag, 31 mars 2020 11:24

Nu byggs Brommastaden

 

 


Förslag av NCC till Hangar 5.


 

 

Förslag på Tvärbanans nya hållplats för Bromma flygplats. Illustration: SL

 

 


Förslag på dragningen av Tvärbanan mot Kista. Illustration: CBRE GI


 


Kartbild över nya Brommastaden.


 


Området kring Bromma flygplats och Ulvsunda är ett av Stockholms största och mest intressanta utvecklingsområden utanför innerstaden. Fastighetsägarna i området har nu genom sitt byggherreforum enats om en gemensam utvecklingsvision för området. Arbetet går under namnet Brommastaden.

Byggherreforumet Brommastaden består i dagsläget av fastighetsägarna NCC, CBRE GI samt Swedavia.

Stockholm Stad, genom S:t Erik Markutveckling, Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret, har också funnits med i en nära dialog. Samarbetet inleddes under våren 2019 för att gemensamt titta på helheten och skapa en övergripande utvecklingsplan som hänger ihop.

Tillsammans vill parterna att området runt Bromma flygplats, Ulvsunda industriområde, Bromma Blocks, kvarteren kring Pripps gamla bryggerier och delar av Riksby mfl, ska utvecklas till en levande och attraktiv stadsdel med en stark identitet, och där synergier ska skapas mellan områdena.

Brommastaden ska se till helheten och skapa en stadsdel där arbetsplatser, handel och kommunikation är en lika naturlig del som bostäder när staden byggs från grunden.

Inom Brommastaden pågår arbete med flera stora detaljplaner. Totalt ska drygt 3.000 bostäder och 13.000 arbetsplatser utvecklas de närmaste 5 åren. Redan nästa år öppnar den nya Kistagrenen för Tvärbanan, vilket ökar tillgängligheten för hela området och ett stort antal detaljplaner är pågående med unikt läge vid vattnet med rätt förutsättningar för att skapa levande platser och vackra promenadstråk.

– Vi är många fastighetsägare och många intressen som ska tillvaratas. Tack vare detta forum har vi nu även en gemensam vision om området och en bra plattform för att diskutera hur vi bäst utvecklar ett av Stockholms bästa lägen. Vi ser gärna att fler fastighetsägare kring dessa områden ansluter sig till Brommastaden, säger Andreas Lindelöf, regionchef Stockholm, NCC Property Development.

– Det område som nu definieras som Brommastaden har stor potential och här finns omfattande värden att fortsätta vårda och utveckla. När vi aktörer i området nu för första gången enats om en gemensam vision skapas förutsättningar för att ta vara på dessa värden för framtiden. Bromma flygplats har en naturlig del i det arbetet, säger Mona Glans, flygplatsdirektör Bromma Stockholm Airport, Swedavia.

Under ledning av konsultnätverket Place Development Group (PDG), har parterna gemensamt satt ramarna för forumet, arbetat fram och enats om en vision och mål för arbetet. Forumet utgår ifrån Stockholms stads styrdokument och handlingsplaner som uppdateras löpande.

– Det är oerhört värdefullt att vi fått samman parterna i en sådan här process. Byggherreforumet utgör en bra plattform där vi konkret arbetar tillsammans för att utveckla vår stad, säger Johan Ohlsson, uppdragsansvarig PDG.

Arbetet inom forumet sker med ett tjugoårsperspektiv och utvecklingen ska ske för att hantera framtiden oavsett vad som händer på flygplatsen efter 2038. 

 


Stiftelsen Stockholms studentbostäders, SSSBs, nya studentlägenheter kommer att ligga ett stenkast från det natursköna Nackareservatet och på promenadavstånd till tunnelbana, livsmedelsbutik och idrottsplats. Illustration: White arkitekter

 

 

Peab har fått uppdraget att bygga 166 energieffektiva studentlägenheter i Björkhagen, söder om Stockholm. Beställare är Stiftelsen Stockholms studentbostäder, SSSB, och kontraktssumman uppgår till 152 Mkr.

De nya studentlägenheter uppdelade på tre huskroppar bestående av två lamellhus och ett punkthus. För att minska både kostnader och byggtid kommer husens stommar att byggas med en prefabricerad betong som består av så kallad plattbärlag och massiva ytterväggar med en färdig fasad av tegel. Bostäderna blir övervägande yteffektiva ettor på omkring 25 kvm, men även tvåor på cirka 45 kvm.

 

Studentlägenheterna kommer att ligga ett stenkast från det natursköna Nackareservatet och på promenadavstånd till tunnelbana, livsmedelsbutik och idrottsplats.

– Det känns väldigt roligt att fortsätta vårt goda samarbete med SSSB. Tillsammans möjliggör vi byggandet av fler bostäder för Stockholms studenter, en grupp som är starkt påverkad av bostadsbristen. Med vår breda erfarenhet av att bygga den här typen av bostäder är vi redo för att ta oss an även det här projektet, säger Lars Enroth, regionchef Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad med beräknad start för markarbeten i juni 2020, och byggstart i september 2020. De första hyresgästerna beräknas kunna flytta in i slutet av våren/sommaren 2022.

Projektet orderanmäls under det första kvartalet 2020.

  

 


Efter färdigställandet av Sävenäs 131:12 under fjärde kvartalet 2021 och Sävenäs 131:13 under fjärde kvartalet 2022, kommer K-Fastigheter att kunna erbjuda sammanlagt 295 lägenheter, en butikslokal och 201 garage- och parkeringsplatser på Smörslottsgatan i Göteborg.

 

 


K-Fastigheter byggstartar nu sitt största projekt i Göteborg efter att K-Fast Holding AB har erhållit bygglov för 192 lägenheter i Göteborg på fastigheten Sävenäs 131:13. Bolaget inleder detaljprojektering omedelbart och inflyttning är beräknad till fjärde kvartalet 2022.

K-Fast Holding meddelade i juli 2019 förvärvet av fastigheten Sävenäs 131:13 med adress Smörslottsgatan i Göteborg. Idag har K-Fastigheter erhållit bygglov samt säkrat de ekonomiska förutsättningarna genom tecknade entreprenadavtal. K-Fastigheter kan därmed starta sitt hittills största enskilda projekt, vilket omfattar uppförande av koncernens Lamellhus med 192 lägenheter samt tillhörande underjordiskt garage med 201 platser. Total boarea för lägenheterna uppgår till 12.257 kvm med tillhörande garage om 5.700 kvm. Garaget kommer även att användas av hyresgästerna i intilliggande fastighet, Sävenäs 131:12, som K-Fastigheter sedan tidigare äger och där byggnation pågår av 103 hyresrätter samt en butikslokal.

Efter färdigställandet av Sävenäs 131:12 under fjärde kvartalet 2021 och Sävenäs 131:13 under fjärde kvartalet 2022, kommer K-Fastigheter att kunna erbjuda sammanlagt 295 lägenheter, en butikslokal och 201 garage- och parkeringsplatser på Smörslottsgatan i Göteborg. Totalt förväntat hyresvärde för båda projekten uppgår till cirka 40 Mkr, varav Sävenäs 131:13  är cirka 28 Mkr. Total förväntad projektvinst för båda projekten uppgår till cirka 275 Mkr, varav 193 Mkr är hänförligt till Sävenäs 131:13, där 38 Mkr redovisas i samband med projektstart första kvartalet 2020.

– Det är mycket glädjande att vi nu kommer igång med projektet Sävenäs 131:13, det hittills enskilt största för K-Fastigheter. Tillsammans med grannfastigheten kommer vi att få en stor volym på en attraktiv adress. Göteborg och Västra Götalandsregionen är områden som K-Fastigheter bedömer har stor potential framöver. Vi tecknade nyligen avtal om förvärv av mark för att kunna bygga 600 lägenheter i Borås och jag ser fram emot att K-Fastigheters fastighetsbestånd utvecklas ytterligare med fler attraktiva bostadsområden i västra Sverige, säger Jacob Karlsson, vd för K-Fast Holding AB.

 

 


I Heimstadens nya team i Nederländerna ingår Robert-Jan Reeuwijk, Investment manager,  (sittande) och Henk de Bruijne, Investment Analys, (stående). Teamet leds av landschefen Eddo Rats. Se länk.

 

 


Heimstaden Bostad AB expanderar sin nederländska portfölj genom förvärv av 142 bostäder från DamBorg. Förvärvet om cirka 44 MEUR, cirka 486,6 Mkr, har slutförts.

Portföljen omfattar 62 bostäder i den hyresreglerade sektorn och 80 bostäder i marknadsektorn. Husen är spridda i totalt 21 fastigheter med egna lagfarter, 15 fastigheter finns i Rotterdam och 6 fastigheter finns i Amsterdam.

– Vi är glada över att ha nått detta avtal med Damborg. Vår vision är att vara ett vänligt och hållbart bostadsföretag för alla. Detta förvärv, med bostäder i såväl den reglerade som den liberala sektorn, passar perfekt till vår strategi, Robert-Jan Reeuwijk, Investment manager, Heimstaden Netherlands.

Heimstaden gick in på den nederländska marknaden år 2018 och bolaget har utökat sin portfölj till mer än 10.000 bostäder. Heimstaden Bostad har ett långsiktigt perspektiv och kommer under hela 2020 att etablera en egen ledning i flera regionkontor som kommer att förvalta en större delen av portföljen, inklusive de 142 bostäder som Heimstaden Bostad nu har köpt från DamBorg.

– För att uppnå vänliga hem för alla kunder måste vi vara en del av hela värdekedjan. Med en egen ledning etablerad är vi bättre positionerade för att förbättra kundtjänsterna och hållbara lösningar, säger Robert-Jan Reeuwijk.

För att utöka den nederländska bostadsportföljen etablerade Heimstaden hösten 2019 ett holländskt investeringsteam beläget i Amsterdam. Avtalet med DamBorg är det första förvärvet som slutfördes av det interna investeringsteamet i Heimstaden Nederländerna.

 

  

 

  

 


Skanska bygger åt Stena fastigheter cirka 38.000 kvm bostäder i flerbostadshus mellan sex och elva våningar höga i Ekebäckshöjd. Visionsbild: Stena Fastigheter

 

 

 


Skanska har tecknat avtal med Stena Fastigheter AB om att bygga flerbostadshus i Ekebäckshöjd, Göteborg. Kontraktet är värt cirka 550 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det första kvartalet 2020.

Totalt kommer det att byggas 361 lägenheter, såväl bostadsrätter som hyresrätter, och husen kommer även att inrymma förskola och affärslokaler. Projektet omfattar 38.000 kvm och husen blir mellan sex och elva våningar höga. Ekebäckshöjd byggs i anslutning till Pennygången, med goda kommunikationer och service.

Relationsförvaltning är ett bärande tema för byggprojektet. Det innebär att driva frågor som är bra för kvarteret, området och människorna som bor eller jobbar där. Det görs tillsammans med hyresgäster, föreningar och offentliga aktörer. Hållbarhet står också i fokus och de nya husen ska certifieras enligt Miljöbyggnad, silvernivå.

Byggstart är planerad till det andra kvartalet 2020 och projektet ska vara färdigt under våren 2023. 
 

 


Anders Thor, Head of Corporate Solutions Colliers Sverige.


Colliers International har lanserat en första sammanställning av kontorsmarknadens reaktion med anledning av COVID-19-utbrottet i Europa. Colliers har tittat runt på olika marknader i Europa och ger sin syn på situationen i olika städer.

Anders Thor
, Head of Corporate Solutions Colliers Sverige, säger:
– Överallt i världen kommer kontorsmarknaden att svaja, Sverige är inget undantag. Kommande året kommer det hända mycket för vakansnivåerna och följaktligen också hyrorna.

– På Stockholms kontorsmarknad tros vakansnivåerna stiga till 6 procent och kontorshyrorna sjunka med 10 procent. Detta enligt den analys som presenterats av Evidence, vilka har gått igenom de makrosiffror som presenterats av Tillväxtverket & SEB.

– Detta scenario är framräknat med hypotesen om, att de i sysselsättning trots allt har behov av kontorsplats, samt att de med sysselsättning ockuperar en viss kontorsyta.

– I realiteten så kommer säkerligen flera arbeta hemifrån under en längre tid. Företagen kommer, efter att ett antal uppsägningar har genomförts, se över möjligheten att helt arbeta hemifrån för de som är kvar under en tid, för att skära kostnader.

– Även konkurser kommer säkerligen bidra till att siffrorna för vakanser och hyror kommer att sjunka ännu mer än det som beskrivits ovan.

– Lägger man där till det faktum att företagen kommer vara väldigt försiktiga och verkligen se över sina kostnader och ha ytterst svårt att fatta beslut borgar det för en prispress av hyrorna under den närmaste framtiden.

Sida 1 av 1053