28 maj 2020
fredag, 22 maj 2020 14:30

Lindbäcks vill sälja i Öjebyn, Piteå

Skrivet av 

 

 

 


Produktionsanläggningen för Lindbäcks Bygg i Öjebyn, Piteå. Familjeföretaget Lindbäcks Bygg startade 1924 i Piteå där huvudkontor och produktion fortfarande finns. Bolaget har även kontor i Stockholm, Göteborg och Kiruna med totalt cirka 550 medarbetare. Företaget har haft en stark expansionsfas med mer än dubblerat antalet anställda, omsättning och produktion. Målet för Lindbäcks Bygg är att produktionsstarta cirka 2.500 lägenheter per år.

 

 

 

 


Lindbäcks Bygg vill sälja sin fastighet i Öjebyn och har ställt frågan om förvärv till Piteå Näringslivsfastigheter (PNF).
– Vi har idag full beläggning i våra fabriker under ett år framåt men vi har också genomfört en kraftig och kostsam expansion. Därför behöver vi frigöra kapital för att kunna agera i en situation där vi, dels behöver stärka vår lönsamhet, dels stärka vår kassa, vilket blir än mer aktuellt på grund av Corona-pandemins följdverkningar, säger Magnus Edin, vd för Lindbäcks Bygg.


Lindbäcks Bygg har en kraftfull expansion bakom sig de senaste åren, från 2016 till 2019 har omsättningen dubblerats, Förutom fabriken i Öjebyn är i dag den nya toppmoderna fabriken på Haraholmen i full drift.

Magnus Edin
, vd för Lindbäcks Bygg, säger:
– Den stora expansionen har fört med sig att bolaget i dag jobbar med fler och med större bostadsprojekt. Vi har därför ett helt annat behov av tillgängligt kapital. Vi arbetar också sedan en tid med att trimma och effektivisera all produktion för att stärka bolagets lönsamhet, vilket vi redan berättat. Ovanpå detta har vi nu en extrem situation i vår omvärld där konsekvenserna av Corona-pandemin påverkar näringslivet i stort. Givetvis påverkas även Lindbäcks, samtidigt har vi ännu inte tvingats dra ned på verksamheten. Med andra ord finns det flera skäl att stärka vår kassa genom den här försäljningen av vår fastighet i Öjebyn.

Försäljningen av fastigheten föranleds inte av några planer på att lägga ner verksamheten i Öjebyn eller av att orderböckerna står tomma.

– Vi har en god efterfrågan med signerade kontrakt som säkerställer full produktion i båda våra fabriker tolv månader framåt. Det är ett styrkebesked från Lindbäcks. Affären handlar enbart om att frigöra kapital, säger Magnus Edin.

Piteå Näringsfastigheter ser affären som ett sätt att expandera sin affär samt stärka sitt innehav av attraktiva industrilokaler i bra läge. PNF har även andra industrilokaler i närheten av Hammarvägen i Öjebyn, vilket möjliggör synergier i form av drift och underhåll.


Tomas Lejon, tf vd Piteå Näringsfastigheter, säger:
– Det här är en bra affär för oss. Det är en fin fastighet i ett attraktivt läge som är fullt uthyrd. Det gör att risken är låg och att vi ser en god lönsamhet i ägandet av fastigheten från dag 1. Vi stärker också genom förvärvet vår totala affär med innehav av just större industrifastigheter vilket ligger i vår strategi framåt. Som vi ser det är affären en klassisk win-win där vi båda får ut det vi vill utifrån våra behov. Att vi gemensamt kan genomföra god affär för Piteå i stort, med andra ord.

Eftersom det är en stor och viktig affär för bägge parter har frågan förutom i Lindbäcks Byggs styrelse varit uppe för beslut i Piteå Näringsfastigheters och Piteå Kommunföretags styrelser. Slutligt ställningstagande kommer att ske i Piteå kommuns fullmäktige i juni. Om affären får bifall där kommer den att kunna genomföras under juli månad.