28 maj 2020
fredag, 22 maj 2020 14:08

600 student- och forskarbostäder i Flemingsberg

Skrivet av 

 

 

 


Flygvy över planområdet för de planerade cirka 600 nya student- och forskarbostäder i Flemingsberg. Illustration: Tovatt Architects and Planners

 

 

 


För att utveckla Campus Flemingsberg planerar Huddinge kommun för nya student- och forskarbostäder, en utbyggnad av befintligt rulltrappshus och en förskola. Planområdet består av ett sammanhängande område mellan Alfred Nobels Allé och den nya trafikplats Högskolan. Där planerar Huddinge  kommun för cirka 600 nya student- och forskarbostäder, en ny förskola med plats för 80–100 barn och lokaler runt det torg som skapas.


Flemingsberg är ett växande nav för forskning, utbildning och arbetsplatser. För att få ett levande campus är det viktigt att bostäder finns i anslutning till campusområdet.

För att klara det ökade flödet av människor som reser till och från Flemingsbergs station behöver rulltrappshuset i Flemingsberg få fler hissar. Genom att utöka den befintliga byggrätten i detaljplanen så säkerställer Huddinge kommun att rulltrapphuset kan byggas ut med två hissar.

Den 19 maj - 30 juni 2020 är detaljplanen ute på samråd för fastigheten Grantorp 2:32 med flera. En granskning av detaljplanen beräknas ske under kvartal 4, 2020 med ett antagande och laga kraft under kvartal 2 under nästa år 2021.