28 maj 2020
fredag, 24 april 2020 15:29

Konkursansökan mot Oscar Properties återkallas

Skrivet av 

 

 

 


På Linnégatan 2 i Stockholm, i en fastighet ägd av Humlegården, har Oscar Properties sitt huvudkontor med 24 anställda. Nu har Oscar Properties hyresskuld växt till 5 Mkr. Den moderna kontorsbyggnaden på Linnégatan uppfördes under åren 1963-66 av John Mattson på uppdrag av AB Vattenbyggnadsbyrån. Arkitekter var G Lindman & H Trygg på VBB.

 

 

Efter att flera medier har publicerat nyheten att Humlegården har lämnat in en konkursansökan mot Oscar Properties Förvaltning AB, se nedan, meddelar nu Oscar Properties att konkursansökan kommer att återkallas.

Oscar Properties har inte betalat sin hyra för de två senaste kvartalen för sitt huvudkontor på Linnégatan 2 till Humlegården Fastigheter, som
via sitt bolag Citygården, begär att ett dotterbolag inom koncernen Oscar Properties sätts i konkurs i en ansökan som lämnades in den 20 april till Stockholms tingsrätt. Hyresskulden har nu växt till 5 Mkr. Det skriver Svenska Dagbladet i dag. Varken Oscar Properties eller Humlegården Fastigheter har ännu inte kommenterat händelsen.

Humlegården Fastigheter har låtit en delgivningsman förgäves söka Oscar Properties vd Oscar Engelbert i hans bostad på Djurgården vid 5 olika tillfällen.

I en kommentar kan sägas att enligt Oscar Properties senaste rapport, bokslutet för 2019, har Oscar Properties 24 anställda på huvudkontoret på Linnégatan 2. Se länk. Varför inte Oscar Properties betalar sin hyresskuld är oklart? Bolagets egna kapital steg till 1.190,5 Mkr (1.026,1) med en soliditet som ökade till 37 procent (30), vid årsskiftet. SF