28 maj 2020
fredag, 24 april 2020 11:22

Blodbad i Stockholms besöksnäring

Skrivet av 

 

 

 


– Det är tyvärr ett fullskaligt blodbad i besöksnäringen och fram till dess att ett relevant likviditetsstöd från regering och samarbetspartier kommer på plats lär tyvärr utvecklingen fortsätta, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare.

 

 

Konkurserna ligger på en historisk hög nivå: Totalt 1.259 i Sverige var av 422 lokaliseras till Stockholms län under aprils tre första veckor, visar dagsaktuell statistik, säger  Stockholms Handelskammare.

Hotell- och restaurang noteras för en ökning av konkurser med 358 procent jämfört med samma period föregående år.

– Det är tyvärr ett fullskaligt blodbad i besöksnäringen och fram till dess att ett relevant likviditetsstöd från regering och samarbetspartier kommer på plats lär tyvärr utvecklingen fortsätta, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare.

Under de första tre veckorna i april har sammantaget 1.259 svenska företag gått i konkurs och 5.742 jobb försvunnit till följd av dessa konkurser. Motsvarande siffror i Stockholms län är 422 företag och 2.051 jobb.

Det innebär att april 2020 redan är den månad som genererat flest konkurser under 2000-talet, före mars 2004, och med största säkerhet också kommer passera december 2011 som den månad där konkurserna orsakade störst bortfall i jobb.

– Det är en mycket dramatisk utveckling och regeringens åtgärder, som i grunden är rätt tänkta, har tyvärr inte bitit. Med stor säkerhet blir april detta år en historiskt mörk månad för svenska företag, jobb och ekonomi, säger Stefan Westerberg.

Framförallt hotell- och restaurang sticker ut i negativ bemärkelse. Där har konkurserna ökat med 358 procent jämfört med motsvarande tidsperiod föregående år.

Stockholms Handelskammare har nyligen beräknat det ekonomiska bortfallet från enbart utländska turister till 36 miljarder kronor för tidsperioden 15 mars till 20 juni.

– Det är otroligt kämpigt för hela besöksnäringen och det återspeglas tyvärr i konkurssiffrorna. Om inte regering och samarbetspartier får ett ordentligt likviditetsstöd på plats relativt snart så kommer väldigt många små och i grunden sunda företag slås ut, säger Stefan Westerberg.