31 maj 2020
tisdag, 31 mars 2020 10:49

K-Fastigheter startar stort projekt i Göteborg

Skrivet av 

 

 


Efter färdigställandet av Sävenäs 131:12 under fjärde kvartalet 2021 och Sävenäs 131:13 under fjärde kvartalet 2022, kommer K-Fastigheter att kunna erbjuda sammanlagt 295 lägenheter, en butikslokal och 201 garage- och parkeringsplatser på Smörslottsgatan i Göteborg.

 

 


K-Fastigheter byggstartar nu sitt största projekt i Göteborg efter att K-Fast Holding AB har erhållit bygglov för 192 lägenheter i Göteborg på fastigheten Sävenäs 131:13. Bolaget inleder detaljprojektering omedelbart och inflyttning är beräknad till fjärde kvartalet 2022.

K-Fast Holding meddelade i juli 2019 förvärvet av fastigheten Sävenäs 131:13 med adress Smörslottsgatan i Göteborg. Idag har K-Fastigheter erhållit bygglov samt säkrat de ekonomiska förutsättningarna genom tecknade entreprenadavtal. K-Fastigheter kan därmed starta sitt hittills största enskilda projekt, vilket omfattar uppförande av koncernens Lamellhus med 192 lägenheter samt tillhörande underjordiskt garage med 201 platser. Total boarea för lägenheterna uppgår till 12.257 kvm med tillhörande garage om 5.700 kvm. Garaget kommer även att användas av hyresgästerna i intilliggande fastighet, Sävenäs 131:12, som K-Fastigheter sedan tidigare äger och där byggnation pågår av 103 hyresrätter samt en butikslokal.

Efter färdigställandet av Sävenäs 131:12 under fjärde kvartalet 2021 och Sävenäs 131:13 under fjärde kvartalet 2022, kommer K-Fastigheter att kunna erbjuda sammanlagt 295 lägenheter, en butikslokal och 201 garage- och parkeringsplatser på Smörslottsgatan i Göteborg. Totalt förväntat hyresvärde för båda projekten uppgår till cirka 40 Mkr, varav Sävenäs 131:13  är cirka 28 Mkr. Total förväntad projektvinst för båda projekten uppgår till cirka 275 Mkr, varav 193 Mkr är hänförligt till Sävenäs 131:13, där 38 Mkr redovisas i samband med projektstart första kvartalet 2020.

– Det är mycket glädjande att vi nu kommer igång med projektet Sävenäs 131:13, det hittills enskilt största för K-Fastigheter. Tillsammans med grannfastigheten kommer vi att få en stor volym på en attraktiv adress. Göteborg och Västra Götalandsregionen är områden som K-Fastigheter bedömer har stor potential framöver. Vi tecknade nyligen avtal om förvärv av mark för att kunna bygga 600 lägenheter i Borås och jag ser fram emot att K-Fastigheters fastighetsbestånd utvecklas ytterligare med fler attraktiva bostadsområden i västra Sverige, säger Jacob Karlsson, vd för K-Fast Holding AB.