28 maj 2020
fredag, 27 mars 2020 15:59

Prime Living får bygga fler bostäder i Spånga

Skrivet av 

 

 


Endast 82 lägenheter har färdigställt i Prime Living storprojekt om 1.038 studentbostäder i Spånga.

 Prime Living har beviljats bygglov och startbesked för 12 nya lägenheter på Nekvägen 27 och 29 i Spånga, Stockholm. Detta är ett led i den reviderade affärsplanen som kommunicerats den 19 februari i år att se över befintliga bygglov för att öka den utnyttjade ytan. Antalet lägenheter i fastigheten ökar därmed från 291 till 303 och den uthyrbara ytan ökar med cirka 235 kvm BOA.


Prime Livings studentbostäder på Bromstensvägen, nära Spånga station, har varit hårt kritiserade från start – då hyresgästerna fick flytta rakt in på en byggarbetsplats för totalt 82 lägenheter.

Prime Living utvecklar student- och ungdomsbostäder med ett koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1.038 lägenheter på fyra orter, varav 528 i Malmö, 208 i Göteborg, 200 i Lund och 82 i Stockholm.


Prime Living meddelade i januari i år att bolaget återupptagit arbetet med att färdigställa projektet Ferdinand i Spånga, omfattande totalt 1.136 studentbostäder. Genom försäljningen av bolagets fastighet i Sandyford, Irland i slutet av december hade bolaget säkrat erforderlig finansiering för att färdigställa Etapp 1 med 209 studentbostäder som väntas stå klara för inflyttning i september i år. Under januari inleds också arbetet med Etapp 2, om 168 studentbostäder. Se länk. Totalt ska omfattar projektet Ferdinand med 1.136 lägenheter om 30.500 kvm boarea.

Men frågan kvarstår dock om Prime Living har fortsatt finansiering för detta stora projekt? Koncernens egna kapital var vid årsskiftet 2019/2020 cirka 310,0 Mkr (197,7).  Soliditeten var 19 procent (10) och de likvida medlen var 108,1 Mkr. Förlusten för 2019 minskade visserligen till – 205,8 Mkr (–587), men den är fortsatt mycket stor. SF