28 maj 2020
fredag, 27 mars 2020 13:23

Genova köper en tomträtt i Nacka

Skrivet av 

 

 


Ciia Tank AB  har tecknat ett avtal på tomträtten vid Timmermansvägen 2 i Orminge med Genova på elva år. Hyresvärdet är 2,8 kr/år.

 Genova Property Group har avtalat om att förvärva del av tomträtten Skarpnäs 6:12 i Orminge, Nacka, till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 40 Mkr.

På tomträtten finns kontor och lager som är fullt uthyrt till Ciia Tank AB som är ett fullserviceföretag inom AVA-avlopp, vatten och avfall. Hyrestiden löper på elva år till ett årligt hyresvärde om cirka 2,8 Mkr och den förhyrda ytan motsvarar cirka 2.000 kvm.

Tillträdet sker i maj 2020. Genovas förvärv finansieras med en kombination av banklån och eget kapital.