25 maj 2020
torsdag, 26 mars 2020 14:54

Corona påverkar ombildningar i Stockholm

Skrivet av 

 

 


Patrik Rosén, vd för Restate.


Stockholms stad har i en första omgång beslutat att sälja 22 fastigheter till hyresgästernas bostadsrättsföreningar. I hittills tio av dessa har hyresgästerna anlitat Restate Bjurfors Isaksson Partners AB som ombud. I rollen som den största enskilda aktören på marknaden har Restate med anledning av Coronautbrottet tagit initiativ till samtal med Stockholms Stadshus AB kring hur processerna kommer att påverkas av Coronaviruset/Covid-19 samt hur dessa effekter kan hanteras. Ett möte med Stockholms Stadshus AB hölls under onsdagen. Som ett tecken i tiden genomfördes mötet via videolänk.

Patrik Rosén
, vd för Restate, kommenterar läget:
– Givetvis så är det så att det som påverkar hela vårt samhälle i övrigt även påverkar de aktuella ombildningsprocesserna i Stockholms allmännytta. Från stadens sida finns en förståelse för att detta kommer att påverka förutsättningarna för de ombildningar de önskar genomföra. Vår uppfattning är att Stadshuset är lösningsorienterat när det kommer till att anpassa processerna med anledning av dessa extraordinära omständigheter. Begränsningar och konkreta restriktioner avseende förutsättningarna att samla människor i större grupper har stor inverkan på dessa, såsom alla övriga, ombildningar i dagsläget. Detta utgör ett väsentligt hinder för genomförande av informationsmöten och stämmor, vilket är viktiga och delvis lagstadgade moment i en ombildningsprocess.

Han fortsätter:
– Möjliga lösningar kan vara i form av bruk av modern teknik, såsom elektronisk signering av fullmakter och avtal, men Restate och övriga aktörer i branschen som vi har talat med skulle också välkomna en möjlighet till längre tidsramar. De villkor och tidslinjer som vanligtvis föreligger i dessa sammanhang är helt enkelt inte görbara i dagsläget, det är ett faktum. För att genomföra ombildningarna i linje med ägardirektivet så måste staden och branschen hitta gemensamma lösningar för hur dessa ska kunna genomföras på ett praktiskt och rättssäkert sätt.