25 maj 2020
torsdag, 26 mars 2020 14:28

Genova och K2A utvecklar stadsdel i Upplands-Bro

Skrivet av 

 

 


Detaljplanens syfte för Viby 19:3 i Upplands-Bro är att utveckla området vid Brunna-rondellen där det tidgare fanns en stormarknad (Coop). Området utreds för mer blandad bebyggelse med bland annat bostäder.


Genova Property Group och Internationella Engelska Skolan tecknar nu en avsiktsförklaring för uppförande av skola i Upplands-Bro. Genova har tecknat en avsiktsförklaring med Internationella Engelska Skolan på fastigheten Viby 19:3 i Upplands-Bro där Genova och K2 A planerar uppföra en ny stadsdel med fokus på hållbarhet innehållande bland annat bostäder, dagligvaruhandel, skola, förskola och vård.

Avsikten är att parterna ska verka för att uppföra en F-9 skola med cirka 600 elever som ska löpa med ett 20-årigt hyresavtal till marknadsmässiga villkor.

Projektet i Upplands-Bro drivs tillsammans med det gröna bostadsbolaget K2A.

 

Genova Property Group AB äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2019 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 4,4 Mdr kr med en uthyrbar yta om cirka 170.000 kvm. Bolaget äger även cirka 5.400 byggrätter.