29 mars 2020
tisdag, 24 mars 2020 12:15

Credentia bygger 100 bostäder i Vallentuna

Skrivet av 

 

 


Credentias projekt Kyrkbacken är en viktig del i utvecklingen av centrala Vallentuna. Den detaljplan som kommunen tillsammans med Bällstaudde Bostadsutveckling AB, har tagit fram, har nu vunnit laga kraft. Byggstart av den första etappen av Kyrkbacken, planeras till våren 2020 och den första inflyttningen beräknas till 2021/2022.

 Credentia AB är ny delägare i Bällstaudde Bostadsutveckling AB som genom en markanvisning på Gärdesvägen är en viktig del i utvecklingen av centrala Vallentuna. Projektet Gärdesvägen är en del i kommunens satsning på bostadsbyggande och näringslivsverksamhet. Vallentuna fortsätter att växa och utvecklar området kring Vallentuna station till en kärna med starka småstadskvaliteter. I ett attraktivt centralt läge vid Gärdesvägen har Vallentuna kommun tilldelat Bällstaudde Bostadsutveckling AB, BUBAB, en markanvisning för cirka 100 lägenheter, fördelat på cirka 70 som bostadsrätter samt cirka 30 hyresrätter.

Projektet Kyrkbacken är en viktig del i utvecklingen av centrala Vallentuna. Den detaljplan som kommunen tillsammans med Bällstaudde Bostadsutveckling AB, har tagit fram, har nu vunnit laga kraft.


– Det är glädjande att Credentia, som tidigare haft stor verksamhet i andra Roslagskommuner väljer att göra en satsning och vill vara del i utvecklingen av centrala Vallentuna, säger Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande.

Byggstart av den första etappen av Kyrkbacken, planeras till våren 2020 och den första inflyttningen beräknas till 2021/2022. Projektet är en viktig del i kommunens satsning på bostadsbyggande och näringslivsverksamhet.

Vallentuna kommun växer snabbt och är en mycket attraktiv plats för boende och företagande. BUBABs vinnande förslag blir en västlig entré till stadskärnan med en modern bebyggelse som knyter an till den historiska miljön runt kyrkan och passar Vallentunas småstadskänsla. Det centrala läget har också absolut närhet till tåg- och busskommunikationer.

I samband med utbyggnaden av bostäderna kommer trottoaren att breddas och ett mindre torg byggas i korsningen Centralvägen/Gärdesvägen.

Credentia är verksamt med flera byggprojekt framförallt i  norra Storstockholm. Sedan år 2013 är Credentia en del av Tagehus. Credentia omsatte 2018 cirka 415,3 Mkr (564,2) med ett resultat om 34,0 Mkr (25,6). Tillgångarna var 447,0 Mkr (537,6) med en soliditet om 47,35 procent (34,44).