29 mars 2020
torsdag, 19 mars 2020 13:03

CBRE: Längre byggtider för nya tunnelbanor

Skrivet av 

 

 


De nya tunnelbanorna är försenade. För blå linje till Nacka är förväntat färdigställande nu år 2030, medan gul linje till Arenastaden, en plan som kommer att fastställas i år och där CBRE har antagit att ett färdigställande av gul linje sker 2028.

 

 

 

 

 

I början av 2019 publicerade CBREs analyschef Amanda Welander, en rapport om tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm och hur den kan komma att påverka fastighetsmarknaden. Vad har hänt sen dess?

Baserat på reduktionen i pendlingstid i de nya områden som får tunnelbana och antal år till färdigställande, menade CBRE att den största årliga prisökningen skulle ske i Hagastaden och i Sickla. Den största totala reduktionen i pendlingstid skulle dock uppnås i Sickla och i Järla. Baserat på dagens prisnivåer jämfört med liknande lägen som redan har tunnelbana, trodde CBRE dock att det tryggaste valet skulle vara Nacka C och Södra Hagalund.

Generellt menade CBRE att områden som drar störst fördel av utbyggnaden är de områden som idag saknar spårbundna transportmöjligheter. Det som har hänt sedan CBRE publicerade sin rapport för drygt ett år sedan är att det meddelats att byggtiderna kommer att bli cirka 2 år längre för respektive linje än vad man först kommunicerat.

För blå linje till Nacka är förväntat färdigställande nu 2030, medan gul linje till Arenastaden ännu inte har en fastslagen järnvägsplan. Det kommer att ske under året. Men CBRE har antagit att ett färdigställande av gul linje sker 2028.


Den längre byggtiden beror framförallt på att man behöver spränga loss betydligt mer berg än man först trodde och konstruera fler hjälptunnlar, för att säkerställa säkerheten för de som arbetar i projektet.

Prisutvecklingen har haft både med- och motvind. Vad gäller prisutvecklingen under året har Stockholm och Solna haft en positiv utveckling, medan Nacka och Järfälla har haft motvind. Generellt kan det även förväntas att den genomsnittliga prisutvecklingen för blivande tunnelbanestationer kommer vara starkare än för det lokala området i stort.

I Järfälla har det byggts många nya bostäder på kort tid, vilket kan ha gett en negativ påverkan på ett års sikt.

För Nacka har prisutvecklingen säkerligen påverkats av den längre byggtiden, samt att det ett tag såg ut att bli en överklagan, men som sedermera drogs tillbaka.