28 maj 2020
måndag, 09 mars 2020 15:28

Atrium Ljungberg säljer Farsta centrum för 4 Mdr Utvalda

Skrivet av 

 

 


Farsta centrums hyresvärde uppgår till 310 Mkr och 115.000 kvm uthyrbar area, varav 15.000 kvm avser parkeringsgarage. Stadsrum Fastigheter AB tillträder Farsta centrum den 1 juni 2020.


Atrium Ljungberg har träffat ett avtal om försäljning av Farsta centrum i Stockholm. Affären omfattar ett hyresvärde om 310 Mkr  och 115.000 kvm uthyrbar area. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 3.979 Mkr. Köpare är Stadsrum Fastigheter AB.

– Atrium Ljungbergs fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer med en blandning av kontor, handel, bostäder, kultur och utbildning. Vi har idag en stor projektportfölj med möjlighet att investera hela 32 miljarder i egna fastigheter och erhållna markanvisningar. Försäljningen av Farsta centrum ger oss möjlighet att fokusera på våra stora stadsutvecklingsprojekt som till exempel Sickla, Slakthusområdet och Slussen. Vi har gjort en riktigt bra affär och kan återinvestera kapitalet där vår stadsutvecklingsstrategi ger bättre totalavkastning, säger Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.

Försäljningen av Farsta centrum sker genom avyttring av bolag. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 3.979 Mkr före avdrag för uppskjuten skatt. Affären ger ett positivt resultat efter skatt med cirka 240 Mkr i Atrium Ljungbergs koncern, varav 75 Mkr avser realiserad värdeförändring fastighet, 225 Mkr avser uppskjuten skatt och 60 Mkr avser nedskrivning av goodwill. Resultatet kommer att redovisas i bokslutet för det andra kvartalet.

Farsta centrums hyresvärde uppgår till 310 Mkr och 115.000 kvm uthyrbar area, varav 15.000 kvm avser parkeringsgarage. Stadsrum Fastigheter AB tillträder Farsta centrum den 1 juni 2020. Affären är villkorad av en prövning av Konkurrensverket.

 

– Farsta Centrum är Stadsrum Fastigheters första förvärv i Stockholms stad. Ett förvärv helt i linje med bolagets affärsidé att långsiktigt äga, förvalta och utveckla mötesplatser i städer med tillväxt. Farsta Centrum är sedan många år en väl fungerande plats i ett starkt kommunikationsläge med ett blandat och brett utbud inom handel, service, vård, kultur och arbetsplatser. Vi ser fram emot att ta över stafettpinnen från Atrium Ljungberg, som under många år gjort ett gott arbete med att utveckla och stärka platsen, säger Magnus Alteskog, vd för Stadsrum Fastigheter.

 

– Vi är glada över att kunna genomföra ett så pass stort och bra förvärv som Farsta Centrum. Genom förvärvet fortsätter vi att följa vår investeringsstrategi samtidigt som vi får en påtaglig tillväxt i bolaget, säger John Strand, transaktionsansvarig på Stadsrum Fastigheter.

 

CBRE var rådgivare till säljaren Atrium Ljungberg. Lisen Heijbel, Head of Capital Markets, CBRE Sweden kommenterar:

–  Vi tackar alla parter för en mycket bra dialog genom hela affären.

 

Stadsrum Fastigheters rådgivare i transaktionen har varit AG Advokat, Amblin, PwC och WSP.


Farsta centrum

Farsta centrum är ett av den första ABC-samhällena i Sverige, en plats där Arbete, Bostäder och Centrum fanns samlade på ett och samma ställe. Farsta Centrum invigdes den 23 oktober 1960 som en sydlig motsvarighet till Vällingby Centrum. Centrumet har cirka 17 miljoner besökare årligen. Fastighetsbeståndet innefattar tomträtterna Storö 2, Storö 15, Storö 21, Storö 23 samt fastigheten Storö 24. Centrumanläggningen genomgick 1997-1999 en totalrenovering. I samband med det tillkom en förbindelsebyggnad över torgets sydvästra del.