29 mars 2020
fredag, 21 februari 2020 18:32

Niam markanvisas 7.000 kvm i Södra Värtan

Skrivet av 

 

 

Vybild från den norra delen av Södra Värtan i Norra Djurgårdsstaden. Bild: AIX Arkitekter

 

 

 

 

Stockholms stad har beslutat att markanvisa fastighetsutvecklaren Niam att bygga kontor om 7.000 kvm med utsikt över Stockholms största hamn i Södra Värtan, Norra Djurgårdsstaden. Beslutet togs i exploateringsnämnden den 20 februari. Redan idag är Niam innehavare av en tomträtt i grannkvarteret Neapel där Niam utvecklar en större fastighet med kontor och hotell.

Fastigheten Hangö 1 som nu markanvisas ligger inom detaljplanen för den norra delen av Södra Värtan som planeras att antas innan årsskiftet 2020/2021. Byggnation av kontor och service startar så snart det är möjligt efter det. I Södra Värtan planeras för 1.500 bostäder, samt kontor, hotell, skola, förskolor och centrumändamål, med en sammanlagd lokalyta på 115 000 kvm.

För att kunna bygga bostäder i den södra delen av Värtan behöver bullret från färjorna som lägger till utmed Värtapiren dämpas. Kontorsfastigheterna i norra delen av Södra Värtan kommer att fungera som bullerskärm, samtidigt som det ger arbetsplatser med ett bra läge vid vattnet intill Stockholms största hamn. Värtabanans östra bangård ska också avvecklas för att den mellersta och södra delen ska kunna utvecklas enligt plan. Södra Värtan blir en mix av kontor och bostäder med öppna bottenvåningar, parker, torg och ett flöde av människor från hela Östersjöområdet.

Sedan tidigare har elva bostadsutvecklare markanvisningar i den Södra delen av Södra Värtan. I den norra delen av Södra Värtan har Bonnier fastigheter en markanvisning för kontor på 65.000 kvm. Ytterligare markanvisningar kommer att göras i Södra Värtan och i kvarteret Valparaiso inom drygt ett år.

Samråd om ny detaljplan för Södra Värtan genomfördes december 2016 – februari 2017. Planen har sedan dess delats och kommer att ske i tre etapper; Södra Värtan norra, Södra Värtan mellersta och Södra Värtan södra. Först ut är den norra detaljplanen som planeras att ställas ut för granskning under våren 2020.