29 mars 2020
fredag, 21 februari 2020 18:15

Fastpartner AB utökar koncernledningen

Skrivet av 

 

 

 

 

 


Fastpartner utökar sin ledningsgrupp genom att Sara Sigge (bilden), HR-chef och kommunikatör, väljs in. Förändringen stärker Fastpartner i arbetet att rekrytera de bästa talangerna inom fastighetsförvaltning. Utnämningen ska också ses mot bakgrund av att Fastpartner prioriterar hållbarhetsarbetet där ESG-frågor är en viktig del.

Sara Sigge
anställdes på Fastpartner år 2018 och innan dess arbetade hon som HR inom Sidas ramorganisation Union to Union. Sara Sigge är 39 år och innehar en fil. kand. i medie- och kommunikationsvetenskap samt en utbildning till HR-chef vid Företagsuniversitetet.