21 februari 2020
torsdag, 13 februari 2020 14:44

HEBA ökade vinsten till 724 Mkr

Skrivet av 

 

 

Patrik Emanuelsson, vd för HEBA Fastighets AB.


HEBA fortsätter att redovisa ett förbättrat förvaltningsresultat för helåret 2019 med en ökning om 6,2 procent, trots att bolaget under det gångna året avyttrat sex fastigheter. Försäljningspriset för de sex fastigheterna var 755 Mkr. För helåret ökade HEBA hyresintäkterna till 388,4 Mkr (380,5). Driftsöverskottet förbättrades till 261,1 Mkr (250,2), vilket innebar att förvaltningsresultatet stärktes till 178,8 (168,4) Mkr. Årets resultat steg till 724,1 Mkr (653,6) Mkr, motsvarande 8,77 (7,92) kr per aktie. I resultatet ingick värdeförändringar på fastigheter med 620,7 Mkr (557,2).

I balansen ökade värdet på förvaltningsfastigheterna till 10.153,3 Mdr kr (9.655,5). De långfristiga räntebärande skulderna minskade till 1.612,0 Mkr (1.860,0) medan de kortfristiga räntebärande skulderna ökade svagt till 1.747,0 Mkr (1.719,0). Lånen finansierades till en sänkt genomsnittlig ränta om 1,3 procent (1,4).

 

Det egna kapitalet ökade till 5.508,8 Mkr (5.041,0). Det innebar att soliditeten stärktes till 52,9 procent (50,1) med en räntetäckningsgrad som stärktes till 4,6 gånger (4,1).

Under året har HEBA förvärvat nyproduktion i Salem, tillträtt ett nybyggnadsprojekt i Norrtälje samt fortsatt arbetet med utvecklings- och ROT-projekt, allt till en total investering om 606 Mkr. Bolaget har cirka 500 lägenheter är under produktion, varav cirka 300 kommer att färdigställas under 2020.

I bokslutet säger Patrik Emanuelsson, vd för HEBA:
– Marknadens efterfrågan på hyresbostäder och samhällsfastigheter är större än någonsin, både hos fastighetsägare och hyresgäster. Vi följer lagd strategi med full kraft och vi ska utveckla många nya spännande projekt.