25 maj 2020
torsdag, 13 februari 2020 14:07

Rekordvinst om 3,15 Mdr för Fastpartner

Skrivet av 

 

 

Den 25 november förvärvade Fastpartner av NCC fastigheten Herrjärva 3 i Solna för en köpeskilling om 1.540,0 Mkr. Fastighetens årliga hyresintäkter uppgår till cirka 78 Mkr. Fastpartner tillträder fastigheten den 5 mars 2020.


För helåret 2019 ökade Fastpartner hyresintäkterna med 16,3 procent till 1.686,5 Mkr (1.450,6). Driftnettot steg med 19,5 procent till 1.173,0 Mkr (981,9) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 69,6 procent (67,7). Förvaltningsresultatet ökade med 16,7 procent till 849,6 Mkr (728,1). Resultat efter skatt ökade starkt till 3.147,0 Mkr (1.805,9), där årets orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingick i resultatet med 2587,6 Mkr (1.198,6).

I balansen ökade fastigheternas marknadsvärde till 28.172,4 Mkr (22.330,0), samtidigt som de långfristiga skulderna steg till 13.801,1 Mkr (9.656,1), medan de kortfristiga skulderna minskade till 3.553,0 Mkr (4.758,6). Det innebar att det egna kapitalet ökade till 12.613,7 Mkr (9.114,3) med en soliditet som steg till 42,1 procent (38,7) och en räntetäckningsgrad som stärktes till 4,2 gånger (3,9).


Den 25 november förvärvade Fastpartner av NCC fastigheten Herrjärva 3 i Solna för en köpeskilling om 1.540,0 Mkr. Fastighetens årliga hyresintäkter uppgår till cirka 78 Mkr. Fastpartner tillträder fastigheten den 5 mars 2020.

Fastpartner har redan uppnått ställda mål för år 2020. Nya mål kommer nu att tas fram och fastställas av styrelsen vid styrelsemötet den 23 april och presenteras i delårsrapporten per 31 mars 2020 som släpps samma dag.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,90 (1,60) kr per stamaktie av serie A, en utdelning om 5,0 (0,0) kr per stamaktie av serie D och en utdelning om 6,68 (6,68) kr per preferensaktie.

I rapporten säger vd Sven-Olof Johansson:
– Fjärde kvartalet var det bästa någonsin för Fastpartner. Vi kan konstatera att kvartal fyra 2019 är bolagets bästa kvartal någonsin med ett förvaltningsresultat efter värdeförändringar om 1.647,8 Mkr. Det fjärde kvartalet satte även punkt för ett rekordår. Nettouthyrningen har fortsatt att förbättras och uppgår för hela 2019 till 33,6 Mkr. SF