28 maj 2020
torsdag, 13 februari 2020 12:29

Alecta rekordavkastar

Skrivet av 

 

 

Magnus Billing, vd för Alecta. Foto: Evelina CarbornAlectas avkastningen under 2019 var den bästa på 20 år med en avkastning om 20,3 procent för den premiebestämda försäkringen Alecta Optimal Pension och med 14,1 procent för förmånsbestämd försäkring. Alecta Optimal Pensions avkastning har varit 7,7 procent (6,7) i årstakt senaste femårsperioden. Under 2019 har Alecta genomfört flera större investeringar, med till exempel 6,2 Mdr kr i Heimstaden Bostad AB, med ett ytterligare framtida åtagande i bolaget om på 7,5 Mdr kr.

Alecta vann IPE Awards för Europas Bästa tjänstepensionsbolag och Bästa ränteförvaltare. Som första kapitalförvaltare i världen certifierade enligt ESG4Real:s hållbarhetsprinciper, och anslutit sig till investerarinitiativet Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA) med målsättning att portföljerna ska vara klimatneutrala 2050.

– Under året har Alecta lyckats leverera den bästa avkastningen på tjugo år och samtidigt höjt de förmånsbestämda pensionerna och sänkt riskpremierna för sjukförsäkring, utvecklat vårt kundmöte och drivit ett ambitiöst förbättringsarbete. Det är ett styrkebesked från våra medarbetare, och ett glädjebesked för våra kunder som får en bra pension nu och i framtiden. Lika glädjande är det att vi dessutom utnämnts till Europas bästa tjänstepensionsbolag, säger Alectas vd Magnus Billing.

Under 2019 var avkastningen för den premiebestämda försäkringen Alecta Optimal Pension 20,3 procent, och för den förmånsbestämda försäkringen var den 14,1 procent. Därmed är 2019 det bästa året på över två decennier för Alecta, sett till avkastning. Bakgrunden är stigande börser världen över och en stark fastighetsmarknad, samt sjunkande räntor under året som bidragit till att även de räntebärande tillgångarna nått positiv avkastning.

Under året har kapitalförvaltningen reviderat placeringsriktlinjerna för att långsiktigt säkra god avkastning och goda pensioner. Framför allt avser revideringen ett bredare urval av tillgångsslag, företrädesvis en ökning av andelen reala tillgångar.

Under 2019 har Alecta genomfört flera större investeringar, t ex 6,2 miljarder kronor i Heimstaden Bostad AB, med ett ytterligare framtida åtagande på 7,5 miljarder kronor, 0,8 Mdr kr för en minoritetsandel i det onoterade svenska internetapoteket apotea.se samt 1 Mdr kr i Afrikas första sociala statsobligation.

Alecta blev även, som första kapitalförvaltare i världen, certifierade enligt ESG4Real:s hållbarhetsprinciper, som utfärdas av Responsible Investors Alliance International (RIA International). Alecta anslöt sig även till ett investerarinitiativ – Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA) – med den gemensamma målsättningen att investeringsportföljerna ska vara klimatneutrala 2050.