21 februari 2020
torsdag, 13 februari 2020 11:01

Delarka säljer Postens hk för 1,5 Mdr

Skrivet av 

 

 

Fastigheten Solna Polisen 2 färdigställdes i november 2003 och består av cirka 39.000 kvm uthyrningsbar yta. Det var BSK Arkitekter som formgav Postens huvudkontor efter att arkitektkontoret vunnit en tävling år 2000.Delarka Holding har ingått ett villkorat avtal om att sälja samtliga aktier i sitt enda dotterbolag Delarka Fastighet AB som äger fastigheten Solna Polisen 2. Köparen är ett nyetablerat nordiskt bolag som ska kapitaliseras av investerare innan tillträdet av aktierna i dotterbolaget. Köparen är konfidentiell. Försäljningen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 1.525 Mkr.

 

Fastigheten Solna Polisen 2 hade ett bokförda värde per 30 juni 2019 om 1.295 Mkr vilket innebär att det underliggande fastighetsvärdet i försäljningen överstiger fastighetens bokförda värde med 230 Mkr, motsvarande cirka 18 procent. Bedömt värdejusterat eget kapital i bolaget per tillträdet uppgår till cirka 160 kr/aktie, vilket innebär en premie om cirka 33 procent jämfört med Bolagets stängningskurs per 11 februari 2020 på Nasdaq First North Growth Market. På börsen gick aktien Delarka Holding upp från 119 kr till 145 kr under onsdagen.

– Sammantaget anser styrelsen att köpeskillingen i allt väsentligt reflekterar dotterbolagets verkliga värde och möjliga tillväxt med hänsyn till relaterade möjligheter och risker, skriver bolagets styrelseordförande Henrik Viktorsson i ett pressmeddelande.

Solna Polisen 2 färdigställdes i november 2003 och består av cirka 39.000 kvm uthyrningsbar yta och cirka 14.000 kvm parkeringsyta med ungefär 450 parkeringsplatser. Det var BSK Arkitekter som formgav Postens huvudkontor – Thinktank – efter att ha vunnit en internationell arkitekttävling i maj 2000

Postnords har sagt upp hyresavtalet med Delarka. Avtalet löper dock ut först den 30 april 2026.

Vasakronan sålde i november 2013 Postens huvudkontor för 1.230 Mkr till Delarka Holding, ett bolag bildat av Pareto Securities AB och Pareto Project Finance AS
. Se länk