21 februari 2020
tisdag, 11 februari 2020 15:23

Riksbyggen rekryterar marknadsområdeschef i Jönköping

Skrivet av 

 

 

 

 

 


Rekryteringen av Rikard Karlsson, (bilden) 41 år, innebär att han blir ny marknadsområdeschef för Riksbyggens förvaltningsverksamhet i Jönköping från den 1 mars i år. Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare och marknadsområde Jönköping spänner över hela Jönköpings län.

– Det känns fantastiskt roligt och spännande att få förtroendet att få vara delaktig och bidra till marknadsområdets fortsatta utveckling. Riksbyggen är ett företag med stort samhälls- och hållbarhetsansvar vilket ger uppdraget en viktig dimension, säger Rikard Karlsson.

Rikard Karlsson började på Riksbyggen år 2000 och han har sedan dess hunnit samla på sig sen lång erfarenhet inom fastighetsförvaltning. Han började som elektriker och har bland annat varit verksamhetschef för enheten byggservice under en 10-årsperiod samt varit kundansvarig och teknisk förvaltare. De senaste 5 åren har han varit anställd som strategisk Inköpare på Riksbyggens centrala inköpsenhet i Stockholm.

Som marknadsområdeschef blir Rikard Karlsson ansvarig för en personalstyrka på 65 personer plus ett stort antal säsongsanställda under sommaren. Marknadsområde Jönköping innefattar Jönköpings län med kontor i Jönköping, Nässjö samt Värnamo men med kunder över hela länet. Kunderna består av både bostadsrättsföreningar, kommuner och andra fastighetsägare. Sammanlagt handlar det om cirka 6.500 bostäder, både hyres- och bostadsrätter, och totalt cirka 140 kunder.

Rikard Karlsson har en tydlig målbild av hur verksamheten i Jönköping ska utvecklas vidare:
– Tillsammans med mina medarbetare har vi som målsättning att bli en stabil organisation och ännu bättre samarbetspartner till både befintliga och kommande kunder.

Riksbyggen har ett egenägt hyresbestånd om cirka 1.200 hyresrätter i Jönköping samt samäger fastigheter genom Bostadsbyggen i Jönköping AB, ett fastighetsbolag som ägs tillsammans med Region Jönköping Län.