21 februari 2020
måndag, 27 januari 2020 12:18

1.600 bostäder i projekt Närheten, Norrtälje

Skrivet av 

 

 

I samband med utvecklingen av stadsdelen Närheten förändras också Stockholmsvägens karaktär i Norrtälje till att bli en stadsgata med en mer välkomnande entré till Norrtälje.

 

 


Strukturplan för stadsprojekt Närheten i Norrtälje. Bild: Arkitema

 

 

I stadsprojekt Närheten ska det byggas cirka 1.600 bostäder i varierade storlekar, inklusive specialbostäder. Förutom bostäder ska det även bli kontorsytor och lokaler för kommersiella, såväl som ideella och kommunala, verksamheter för att bidra till en levande stadsdel under hela dagen och kvällen. Dessutom planeras det för minst en förskola samt en skola för elever från delar av Norrtälje kommun. Planer finns för ett nytt mångfunktionellt mobilitetshus för områdets boende- och besöksparkering, platser för bilpool, cyklar och ett nytt hotell ersätter befintligt motell och får ett bra kollektivnära läge i stadsdelens centrum.

Stadsprojekt Närheten ska ha en blandning av hyres- och bostadsrätter, med målet att cirka 40 procent ska vara hyresrätter. På så sätt ska en bättre integrerad stadsdel bidra till en mer levande stad.

Bygget av stadsprojekt Närheten har en preliminär byggstart tidigast 2022. Men innan dess är det mängder med förarbete som ska göras. Just nu pågår en workshop med två av verksamhetsutövarna i området, de som har särskilda behov avseende flöden och angöring, för att pröva olika idéer om lokalisering och verksamheter. Planprogrammet för stadsprojekt Närheten förväntas antas under våren 2020.

I samband med utvecklingen av stadsdelen förändras också Stockholmsvägens karaktär till att bli en stadsgata och ge en mer välkomnande entré till Norrtälje.

Ett nytt torg planeras med ett extra brett övergångsställe som väver samman pendlarnoden med den nya stadsdelen och ger de nya invånarna en välkomnande entré till sina nya hem. Nuvarande pendlarnod invid Stockholmsvägen utvecklas till en bussterminal med möjlighet till handel, service samt ytterligare parkeringsplatser i garage för pendlare.