25 maj 2020
fredag, 29 november 2019 14:37

New Property säljer till Sterner Stenhus

Skrivet av 

 

Fastigheten Cirkeln 1 i Kungens Kurva som Sterner Stenhus Förvaltning köper, omfattar cirka 3.700 kvm.

 

New Property Transaktion agerar rådgivare vid försäljning av en kontors- och lagerfastighet i Kungens Kurva. Sterner Stenhus Förvaltning har ingått avtal om förvärv av fastigheten Cirkeln 1 i Kungens
Kurva.

 

Fastigheten omfattar drygt 3.700 kvm, varav cirka hälften utgörs av kontor och resterande del av lager. Copiax AB, ett helägt dotterbolag till Assa Abloy, är största hyresgäst.

 

Tillträdet skedde under torsdagen 28 november. New Property Transaktion har varit rådgivare åt säljaren.