28 maj 2020
fredag, 15 november 2019 13:02

SBB lägger ett rekommenderat bud på Hemfosa

Skrivet av 

 

Genom erbjudandet blir Ilija Batljan, vd för SBB,  en stor fastighetsentreprenör i klass med Erik Paulsson, Erik Selin och Rutger Arnhult.SBB, Samhällsbyggnadsbolaget, lade under fredagens morgon ett bud på Hemfosas samtliga stam- och preferensaktier, motsvarande en budpremien om drygt 22 procent. Hemfosas styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera budet. Erbjudandet motsvarar, enligt SBB, ett pris om 126,15 kr per stamaktie i Hemfosa samt 194,63 kr för varje preferensaktie i Hemfosa, vilket kan jämföras med gårdagens stängningskurs om 102,80 för stamaktien i Hemfosa. SBB ska genom budet på Hemfosa skapa Nordens största bolag med samhällsfastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 70,5 Mdr kr och ett årligt driftnetto om cirka 3,5 Mdr kr.


Erbjudandets totala värde är 23.521 Mkr. Det totala vederlaget i erbjudandet för stamaktier i Hemfosa består av en kombination av kontanter och stamaktier av serie B i SBB. en enligt Mix & Match-möjlighet för stamaktien. Räknat på ett bud om 126,15 kronor, höjs p/e-talet till 20 ggr, medan den indirekta  direktavkastningen på fastigheterna sjunker till 4,2 procent, enligt Analysguiden.

 

I ett pressmeddelande säger SBB att ”SBB erbjuder Hemfosas aktieägare en så kallad Mix & Match-möjlighet, genom vilken varje stam- och preferensaktieägare i Hemfosa, med de begränsningar som redogörs för nedan, kan välja antingen att erhålla så mycket aktievederlag som möjligt eller så mycket kontantvederlag som möjligt för sina Hemfosa-aktier. Sammanlagt kan som vederlag i erbjudandet emitteras upp till totalt 512.701.953 stamaktier av serie B i SBB och 33.879.996 stamaktier av serie D i SBB, samt upp till totalt 10.118 Mkr  kommer att betalas kontant. Denna fördelning kommer inte att ändras som ett resultat av val gjorda enligt Mix & Match-möjligheten. För att enskilda aktieägare i Hemfosa ska erhålla mer av ett visst önskat vederlagsslag enligt Mix & Match-möjligheten måste alltså andra aktieägare i motsvarande mån ha gjort omvända val.”

I kommunikén om erbjudandet säger vd Ilija Batljan;
– Vi tycker att erbjudandet innebär en möjlighet för de befintliga aktieägarna i Hemfosa att realisera värde från deras innehav samtidigt som de behåller en exponering mot utvecklingen av den gemensamma organisationen och realiseringen av synergier.

Acceptfristen för erbjudandet förväntas inledas den 19 november 2019 och avslutas den 20 december 2019.


I en kommentar kan sägas att Ilija Batljan, vd för SBB, är en stor fastighetsentreprenör i klass med Erik Paulsson, Erik Selin och Rutger Arnhult. Många tyckte tidigt att han tog hög risk redan från start då han grundade bolaget 2016. Många kommuner i Norden har svag ekonomi för att fortsätta att förvalta samhällsfastigheter och därför har SBB haft framgång, med att Ilija Batljan kunnat finna och förvärva en fastighetsportfölj med lågrisktillgångar i Sverige, Norge, Finland och Danmark, med ett totalt marknadsvärde om cirka 30,8 Mdr kr i SBB per den 30 september 2019. SF