28 maj 2020
måndag, 11 november 2019 13:06

Signalisten bygger 240 bostäder/Trygghetsboende

Skrivet av 

 

Inom kvarteret Bollen som ligger i centrala Råsunda ska Signalisten bygga cirka 240 nya hyreslägenheter med lokaler och kontor i bottenvåningarna.

 

 

 

 Kv Torsken 2 ligger strax väster om Bergshamra centrum. Trygghetsboendet ska inrymma cirka 60 lägenheter i varierade storlekar i två byggnader. Vy från nordväst. Foto: ÅWL arkitekter

 


Signalisten ska bygga 240 nya hyreslägenheter varav tio LSS-bostäder, nya lokaler och kontor i kv.Bollen i Råsunda, Solna. Planerad byggstart är 2020/2021.

 

Inom kvarteret Bollen som ligger i centrala Råsunda ska Signalisten bygga cirka 240 nya hyreslägenheter med lokaler och kontor i bottenvåningarna. Under husen planeras garage. Detaljplanen antogs under 2017 men har därefter avvaktat beslut från överklagande.

– Det är mycket glädjande att Signalisten äntligen får grönt ljus för att utveckla kvarteret Bollen. Utvecklingen ger ett lyft för den här delen av Råsunda och bidrar till att skapa en levande stad, säger Magnus Nilsson (M, styrelseordförande i Signalisten.

– Det här är ett spännande projekt som jag verkligen ser fram emot att få starta. Vi bygger fler hyresrätter för Solnaborna i ett attraktivt område, säger Bertil Ekvall, fastighetsutvecklingschef, Signalisten.

Idag består kvarteret Bollen 2 av ett bostadshus med fem våningar mot Råsunda torg (seniorlägenheter) och ett lägre hus mot Stråkvägen och Vintervägen. Med den nya detaljplanen rivs de lägre byggnaderna och ersätts av nya 5-6 våningshus cirka 240 lägenheter och cirka tio LSS-bostäder.

De två förskolorna i kvarteret får varsin gård, den ena mot Parkvägen och Råsunda torg, och den andra på gården.

Gestaltningen av kvarteret Bollen med delvis slutna kvarter är i hög grad inspirerad av miljöerna i närområdet och stämmer väl med centrala Råsundas karaktär av klassisk stenstad.Signalisten kommer även att bygga sitt andra trygghetsboende i Solna. Det står klart när detaljplanen för det planerade trygghetsboende i kv Torsken 2 i Bergshamra nu fått klartecken efter att Mark- och miljööverdomstolen har meddelat att den avslår överklaganden av detaljplanen.

 

Kv Torsken 2 ligger strax väster om Bergshamra centrum. Trygghetsboendet ska inrymma cirka 60 lägenheter i varierade storlekar i två byggnader. I bottenplan planeras gemensamhetslokaler.

Detaljplanen överklagades efter antagande till Mark- och miljööverdomstolen som nu meddelat att man inte ger prövningstillstånd för överklagande.

– På kort tid har Signalisten fått grönt ljus för två planerade nyproduktionsprojekt, först Bollen i Råsunda och nu i Bergshamra. Trygghetsboendet Palsternackan i Huvudsta är dessutom färdigbyggt och precis inflyttat, säger Magnus Nilsson, (M), styrelseordförande i Signalisten.

– Att nu också Bergshamra får ett trygghetsboende är väldigt roligt, vilket KD har arbetat för i många år. Med fler boendeformer ökar vi möjligheten och valfriheten för äldre att bo kvar i Solna också på ålderns höst, säger Nataliya Hulusjö (KD), kommunalråd och ordförande i omvårdnadsnämnden.