25 maj 2020
fredag, 08 november 2019 17:06

Tre bolag satsar på Ebbepark i Linköping

Skrivet av 

 

Från vänster: Johan Kristiansson, vd för Sankt Kors, Micael Antamo, vd för Lejonfastigheter och Fredrik Törnqvist, vd för Stångåstaden, som alla tre delar en vision om Ebbepark. Fotograf: Lasse Hejdenberg/Hejdlösa bilder

 

Ebbepark är Linköpings hållbara och nytänkande stadsdel. Bakom satsningen står Stångåstaden och Sankt Kors och nu kliver även det tredje kommunägda fastighetsbolaget in. Lejonfastigheter har förvärvat en byggrätt i Ebbepark av Sankt Kors och ska bygga en kombinerad skola och kontorsbyggnad. Med en gemensam vision om att göra Ebbepark till en ny typ av stadsdel utforskas nya lösningar utifrån de tre bolagens olika uppdrag att utveckla bostäder, kommersiella och offentliga lokaler.

 

Ebbepark kommer att bestå av bostäder, kontor, butiker, restauranger och samhällsservice. Området fungerar som testbädd för nya lösningar inom samhällsbyggnad och har höga mål inom hållbarhet. Hur kan till exempel resursdelning mellan privatpersoner och företag se ut i den förtätade staden? Hur kan samverkan minska klimatpåverkan såväl i byggfasen som i det färdiga området? Hur utformas smarta mobilitetslösningar utifrån de möjligheter digitaliseringen innebär?

– Ebbepark har haft ambitionen att flytta gränserna för samhällsbyggnad från start och därigenom stärka Linköpings position ytterligare som en attraktiv kommun att bo och verka i. Då är det väldigt roligt att alla tre kommunägda fastighetsbolagen delar visionen om att skapa en modig, omtänksam och smart del av staden, säger Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors.

Sankt Kors bygger kontor i det första kvarteret och Stångåstaden bygger både bostadsrätter och hyresrätter i det andra. I det tredje kvarteret är alla tre bolagen inblandade och innehållet kommer att vara mer mixat. Det är här Lejonfastigheter ska bygga en kombinerad skol- och kontorsbyggnad.

– Vi tycker att det är roligt att vara med och bidra till visionen om Ebbepark utifrån Lejonfastigheters uppdrag.Vi vill gärna passa på att utforska nya lösningar för framtidens behov av skollokaler och flexibla kontorslösningar för offentlig verksamhet. Vi gör det i nära samarbete med dem som ska använda lokalerna, säger Micael Antamo, vd på Lejonfastigheter.

Produktionen av byggnaden är påbörjad och inflyttning beräknas till första delen av 2022 för såväl Fridtunaskolan som de två kommunala förvaltningarna Miljö- och samhällsbyggnad och Verksamhetsstöd och service.

– Hela idén med Ebbepark är att det ska vara en levande stadsdel där människor både kan bo och verka. Då är det givetvis viktigt att vi kan erbjuda både bostäder, verksamhetslokaler och service. Vi bygger totalt 750 bostäder i Ebbepark och jag ser verkligen fram emot att kunna ge Linköpingsborna möjligheten att bo i den här häftiga miljön, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.