25 maj 2020
torsdag, 07 november 2019 12:46

HEBA ökade hyresintäkterna till 295 Mkr

Skrivet av 

 

Patrik Emanuelsson, vd för HEBA Fastighets AB


För årets första nio månader redovisar HEBA ett förbättrat förvaltningsresultat med 6,4 procent, detta trots att flera fastigheter avyttras under året. Under tredje kvartalet har HEBA tillträtt nybyggnadsprojektet i Norrtälje om 83 hyreslägenheter och ett äldreboende om 84 lägenheter. Under årets tre kvartal har HEBA sålt fastigheter för 755 Mkr samt fortsatt arbetet med utvecklings- och ROT-projekt till en total investering om 534 Mkr.

För perioden ökade hyresintäkterna till 295,2 Mkr (283,8) med ett driftsöverskott som steg till 201,0 (190,9) Mkr. Förvaltningsresultatet steg till 139,4 Mkr (131,0), motsvarande en ökning om 6,4 procent. Värdeförändringar på fastigheter minskade till 157,7 (407,1) Mkr och värdeförändringar för derivat uppgick till -60,6 Mkr (9,5). Periodens resultat minskade till 259,3 (511,6) Mkr, motsvarande 3,10 kr (6,20) per aktie.

I balansen ökade värdet på förvaltningsfastigheterna till 9.888 Mkr (9.432) samtidigt som de långfristiga skulderna minskade till 1.860 Mkr (2.416), medan de kortfristiga skulderna ökade till 1.719 Mkr (1.025), finansierade till en sänkt snittränta om 1,3 procent (1,6).

 

Det egna kapitalet stärktes till 5.041,0 Mkr (4.730,5), motsvarande en soliditet om 49,8 procent (50,0) och en räntetäckningsgrad om 4,7 gånger (4,3).

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital steg till 152,5 Mkr (111,6). EPRA NAV (långsiktigt substansvärde) ökade till 75,91 kr per aktie (71,85).

 

– Med en organisation som både förvaltar och utvecklar fastigheter kostnadseffektivt samt en stark ekonomi, kommer vi att kunna möta både efterfrågan och konkurrensen framgångsrikt, säger Patrik Emanuelsson, vd för HEBA Fastighets AB, i en kommentar till rapporten.