27 januari 2020
torsdag, 07 november 2019 11:26

Oscar Properties handelsstoppades

Skrivet av 

 

Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

 

Under onsdagskvällen meddelade Oscar Properties att bolaget måste få in nytt rörelsekapital för att stärka bolagets finansiella läge. När börsen öppnade under torsdagen handelsstoppades aktien efter att den hade rasat 35 procent. När handeln återupptogs efter 20 minuter var kursfallet cirka 15 procent.

 

Bolaget behöver ta in cirka 900 Mkr i nytt rörelsekapital. Men det kan bli svårt. Nu erbjuder Oscar Properties ett utbyteserbjudande 25 nya stamaktier för varje preferensaktie som återköps respektive 50 nya stamaktier för varje preferensaktie av serie B som återköps.

 

En företrädesemission i Oscar Properties ger stamaktieägare rätt att teckna fem nya stamaktier per en befintlig stamaktie för en teckningskurs om 1:49 kr per aktie. Det kan jämföras med onsdagens stängningskurs på 6:16 kr.
Oscar Engelberts bolag Parkgate har åtagit sig att teckna stamaktier för drygt 25 Mkr kronor. Därutöver har bland annat Erik Paulssons bolag Backahill, Mats Gabrielsson och Kvalitena åtagit sig att teckna stamaktier för drygt 65 Mkr. De totala teckningsåtagandena motsvarar cirka 36 procent av företrädesemissionen. Aktieägare som representerar cirka 34 procent av aktierna och cirka 36 procent av rösterna har åtagit sig att rösta för företrädesemissionen.

Samtidigt meddelar Oscar Engelbert att han inte ska ta ut någon lön för 2020. Men frågan återstår om Oscar klarar att vända sin finansiella kris. I ett pressmeddelande skriver Oscar Properties:
”Bolaget har per idag likvida medel om knappt 45 Mkr och ett rörelsekapitalunderskott om cirka 60 Mkr. De kommande tolv månaderna uppgår Oscar Properties uppskattade rörelsekapitalsbehov, inklusive finansiella åtaganden och förfallna leverantörsskulder, till drygt 1.160 Mkr (varav knappt 600 Mkr avser tillträde till projektet Gasklockan där bolaget emellertid avser att finansiera det försenade tillträdet genom en extern medfinansiering).
Bolaget planerar att inbringa ytterligare rörelsekapital om drygt 900 Mkr genom dels en företrädesemissionen om cirka 249 Mkr, dels genom avyttring av delar av befintligt fastighetsbestånd, dels ersättning från samarbetspartners för projektledning, dels avyttring av tolv osålda bostadsrätter. Bolaget avser också att förlänga befintliga lån som förfaller under det kommande året om drygt 600 Mkr. Därutöver har bolagets kunder separata och överenskomna byggnadskrediter om knappt 200 Mkr, vilka finansierar byggverksamhetens åtaganden för färdigställande av projekt”.


I en kommentar
kan sägas att Oscar Properties är verkligen i kris, självförvållad med för många och dyra projekt och allt för länge hade bolaget 150 anställda som knappast sålde några bostäder. Och framförallt bolagets budgetarbete har varit uselt. SF