31 maj 2020
fredag, 11 oktober 2019 09:03

Telefonplanshallen byggs nu

Skrivet av 

 

Västberga IP och den nya Telefonplanshallen. Illustration: AIX Arkitekter


Stockholm växer hela tiden.  Det gör att det blir allt svårare att hitta plats för nya idrottsanläggningar. Staden beslutade därför att riva den gamla gymnastikhallen vid Västberga IP och bygga upp en ny fullstor idrottshall på samma plats. Den nya hallen ersätter den gamla gymnastikhallen och kommer vara anpassad för inomhusidrotter som innebandy, basket och handboll. Hallen får namnet Telefonplanshallen och beräknas bli klar december 2019.

Den nya hallen kommer vara tillgänglighetsanpassad och inrymma fler omklädningsrum än den gamla hallen. De tillgängliga halltiderna kommer att öka så att fler barn och unga får möjlighet att idrotta. Under dagtid kommer hallen användas för skolidrott och under kvällstid och helger för föreningsverksamhet och av allmänhet.

För att den nya hallen ska inrymma så mycket som möjligt inom en begränsad markyta byggs den i två våningar som förbinds via två trapphus och hiss. På bottenvåningen kommer det finnas en cafeteria, åtta omklädningsrum varav fyra som används för utomhusidrotten, expedition och tekniska utrymmen. Själva idrottshallen ligger en våning upp och kommer att vara delbar på mitten genom en ridåvägg för att optimera användningen. Här kommer det även finnas förråd och läktare.

Telefonplanshallen utformas för att passa med den närliggande Västbergaskolan och området. På bottenvåningen kommer fasaden få rött tegel. De övre delarna kommer ha träribbor och partier med panel som släpper in dagsljus i hallen men som samtidigt stänger ute värmen. På hallens västra fasad kommer det finnas ett 30 meter långt konstverk i guldfärgad plåt som bildar ett så kallat moirémönster.

Idrottshallen byggs i enlighet med kraven för Miljöbyggnad Silver. Det innebär bland annat att den uppförs med lokal energiproduktion i form av solceller på tak och godkända byggmaterial enligt de miljökrav som staden ställer på nya byggnader.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret och idrottsförvaltningen. Projektet påbörjades i juni 2018 och beräknas vara klart i december 2019. Hallen invigs i början av 2020.